Baro konfederacija

13 psl. / 2451 žod.

Ištrauka

Baro konfederacija nebuvo vien tik reiškinys, turėjęs atspindėti tam tikro luomo, šiuo atveju – bajorų – norus apginti savo teises ir būti pranašesniems už kitus, šią konfederaciją galima būtų pavadinti ir pirmu realiu Lietuvos – Lenkijos bajorų ir ne tik, bandymu išsilaisvinti nuo faktiškos Rusijos priklausomybės, kuri jau ne vienerius metus „smaugė“ ATR valstybę savo priespauda ir „priklijavo“ jai „užvažiuojamosios karčiamos“ pavadinimą.  Tai buvo vienas iš pagrindinių faktorių paskatinusių Lietuvos ir Lenkijos bajorus veikti. Žinoma, neverta pamiršti ir kitos labai svarbios detalės, turėjusios nemažai įtakos šiam bajorų konfederacijos susidarymui. Tai buvo, kaip jau minėjau pradžioje, stiprus bajorų noras užsitikrinti sau tai, kas visados jiems priklausė – teises, kurios padarė juos iš dalies nepavaldžius karaliaus valdžiai ir suteikdavo jiems ypatingai daug galios tiek valstybės valdyme tiek socialiniame gyvenime. Neverta pamiršti ir to, kad prie visų šių konfederacijos tikslų, taip pat prisidėjo ir kitas bajorų noras – nuversti tuometinį karalių Stanislovą Augustą Poniatovskį ir pakeisti jį kitu monarchu, kuris, pagal bajorus, nebūtų Rusijos statytinis ATR. Nors pati konfederacija susidarė 1768 – aisiais metais ir savo veiklą tęsė iki pat pirmojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, šio reiškinio pradžią jau galime įžvelgti ir 1767 – aisiais metais, kuomet buvo sudaryta kita konfederacija - Radomo. Štai šiame taške, nagrinėjant ne tik Radomo konfederacijos susidarymo priežastis ir veiklos eigą, tačiau atsižvelgiant ir į jos padarinius, galime aiškiai pamatyti būtent tas aplinkybes, kurios suteikė paskatą susidaryti Baro konfederacijai.

Darbo tikslas : Apžvelgti Baro konfederacijos susidarymo priežastis, 1768 -1772 metų konfederatų veiksmus ir dėl jų kilusius padarinius.

Darbo uždaviniai :

  1. Apibendrinti Baro konfederacijos atsiradimo priežastį – 1767 – jų metų Radomo konfederaciją ir jos atsiradimo priežastis.

  2. Apibūdinti Baro konfederacijos išsikeltus tikslus, jų įgyvendinimą, 1768 – 1772 metų konfederatų veiklą.

  3. Aprašyti Baro konfederacijos padarinius Lietuvos – Lenkijos valstybei bei konfederatų likimą po pirmojo ATR padalijimo.

Darbo struktūra - referatą sudaro titulinis puslapis, turinys, įvadinė dalis, kurioje išdėstomi darbo tikslai, struktūra bei uždaviniai, aptariama literatūra, dėstomoji dalis, kurią sudaro trys atskiros dalys, aprašančios skirtingus šio referato uždavinius. Pirmoje dalyje stengiamasi papasakoti apie Radomo konfederacijos veiklą ir jos įtaką Baro konfederacijos susiformavimui, antroje dalyje dėmesys kreipiamas į pačia Baro konfederaciją, tikslus, kuriuos buvo išsikėlę bajorai, susidūrimus tarp bajorų ir jų oponentų, bei pačių bajorų indėlį į konfederaciją, o trečioje referato dėstymo dalyje, aprašoma Baro konfederacijos pabaiga ir pasekmės, kurios buvo jaučiamos ATR ilgą laiką. Visose dalyse stengiamasi kuo aiškiau ir išsamiau atsakyti į išsikeltus klausimus ir kuo informatyviau atsakymus pateikti skaitytojui. Referato pabaigoje yra išvados ir literatūros sąrašas.


Turinys

  • Įvadas3
  • Radomo konfederacija5
  • Baro konfederacijos susidarymas ir eiga7
  • Baro konfederacijos padariniai. Pirmasis ATR padalijimas10
  • Išvados12
  • Literatūros sąrašas13

Reziumė

Autorius
marija176
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Baroko analizė

Istorija Referatas donatak
Barocco (it.) – keistas, įmantrus. Menui būdingas ypatingas puošnumas, formų sudėtingumas; įmantrus priešybės derinimas, gili būties potekstė. Rašytojai stengiasi nustebinti, suteikdami žodžiams netikėtą...

Barokas meno kontekste

Istorija Prezentacija monika.bijeikyte
Barokas- spalvinga epocha, turinti konkrečią istorinę prasmę. Jos svarbiausi bruožai du: kuo aukščiau kelti krikščionybės autoritetą ir ją priartinti prie kiekvieno žmogaus. kuo...

Barbora Radvilaitė

Istorija Rašinys 2014 m. salvete
Kiekviena tauta turi savąsias legendas ir didvyrius, iš kurių kartų kartos semiasi išminties, ryžto, narsos, galybės. Nenuostabu, jog ir lietuvių tauta, nuo amžių...

Baroko kultūros bruožai

Istorija Prezentacija 2013 m. cikago
Skaidrėse pristatomas baroko laikotarpis. Aptariama ką naujo atnešė ši kultūra į įvairias sritis (architektūrą, dailę ir t.t). Pateiktyse gausu vaizdinių pavyzdžių.

Barokinė architektūra

Istorija Prezentacija 2017 m. morkutee
Trumpai apie baroką, jo atsiradimo priežastis, architektūros bruožus, palyginimą su renesansine architektūra. Taip pat keli lietuviškojo ir pasaulinio baroko pavyzdžiai.