Logistikos darbas - atsargų apskaitos sistema

26 psl. / 6324 žod.

Ištrauka

Norint sandėliuose palaikyti reikiamą atsargų lygį reikia laiku jas papildyti ir būtina atsargų apskaita. Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios vertybės – trumpalaikis turtas, - kurios skirtos parduoti įprasta tvarka arba sunaudoti teikiant paslaugas ar gaminant parduotinas prekes ir kurios vieną kartą dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir yra iš karto sunaudojamos įmonės veikloje uždirbant pajamas. Sandėlių apskaitos struktūra ir jos vykdymas neįeina į logistikos specifinių uždavinių sritį, kadangi per apskaitos sistemą medžiagų srautas yra matuojamas kiekybiniais rodikliais ir kartu kontroliuojamas, apskaitos sistemą galima pristatyti kaip valdymo priemonę. Sandėliuose naudojama tokia apskaitos sistema:

Atsargų apskaitos uždavinys -įvertinti gaunamų ir išduodamų medžiagų kiekybės ir vertės būklę siekiant išaiškinti aktualias atsargas. Tai inventorinės atsargos, sandėlio atsargos, vidutinės atsargos, rezervinės atsargos, dispozicinės atsargos, turimos atsargos, draudžiamos atsargos, maksimalios atsargos, registruojamos atsargos, garantinės atsargos ( Rimgaudas Minalga 2008 m. 236;237 p.). Atsargų apskaita yra medžiagų poreikio nustatymo pagrindas, reikalingas aprūpinimo kiekiui ir terminui nustatyti. Ji teikia buhalterinei apskaitai svarbius duomenis balansams parengti. Sunaudojimo apskaita yra susijusi su atsargų pasikeitimo procesu ir taip pat pagal atskirus užsakymus stato reikalingų medžiagų kiekį. Inventorizavimo uždavinys - nustatyti faktines atsargas. Inventorizavimo metu nustatomos apskaitos klaidos, atsargų sumažėjimas dėl vagysčių, nuostolių. Inventorizavimas, kaip fizinis atsargų nustatymas, vyksta pagal tikslų planą, kuriame dalyvauja darbuotojai, padaliję sandėlį į atskiras nustatytas sritis, laikydamiesi nustatytų darbų tvarkos, trukmės ir vadovavimo principų. Gavimams, išdavimams ir atsargoms įvertinti yra daug įvairių būdų. Pagal prekybos ir mokesčių teisę apyvartinės lėšos vertinamos individualiai, tačiau galimi ir kiti vertinimo būdai.

Pasirinkta referato tema – sandėlių atsargų apskaitos sistema. Šiame darbe mes ir nagrinėsime įmonės apskaitoje esančias atsargas :

 1. Atsargų rūšis.

 2. Atsargų apskaitos būdus.

 3. Atsargų įkainojimo metodus.

 4. Atsargų inventorizaciją.

Darbo tikslas – pateikti informaciją, kas tai yra atsargos, kaip jos skirstomos, kaip įsigyjamos, kokį vaidmenį atsargos atlieka įmonės veikloje, kokia jų apskaita ir atskaitomybė įmonėje. Savarankišką darbą „sandėlių atsargų apskaitos sistema ” sudaro keletas pagrindinių skyrių, kuriais siekiama kuo aiškiau aprašyti darbo temą, suprantamai išanalizuoti įvairius atsargų apskaitos būdus. Smulkiai išdėstyta medžiaga padeda suprasti kas tai yra atsargos, kokie metodai taikomi joms įkainoti.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ATSARGŲ APSKAITA5
 • 1.1 Atsargų apibūdinimas5
 • 1.2. Atsargų rūšys5
 • 1.3. Atsargų klasifikavimas apskaitoje6
 • 2. ATSARGŲ ĮVERTINIMAS APSKAITOJE IR ATSKAITOMYBĖJE10
 • 2.1 Atsargų savikaina10
 • 2.1 Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas12
 • 3. ATSARGŲ APSKAITOS BŪDAI IR METODAI14
 • 3.1 Apskaitos atsargų būdai14
 • 3.2 Apskaitos atsargų metodai15
 • 4. ATSARGŲ APSKAITOS YPATUMAI19
 • 4.1 Atsargų įsigijimo savikaina19
 • 4.2 Atsargų inventorizacija20
 • 4.3 Netinkamų naudoti (parduoti) atsargų nurašymas23
 • Išvados24
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS26

Reziumė

Autorius
froog
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.25
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgp 11, 2018
Apimtis
26 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

E-logistika

Logistika Referatas 2011 m. klasas
Kaip suvokiama e-logistika. Kaip organizuojamas pirkimo - pardavimo procesas, su lentelėmis.

Logistika. Samprata ir vystymosi tendencijos

Logistika Referatas smilinggirl88
Šio savarankiško darbo tema: Logistika ir jos vystymosi tendencijos. Darbo problematika ir aktualumas: kiekvienam verslo vienetui, siekiant sėkmingos veiklos, būtina pažinti logistikos sistemą,...

UAB ,,X" baldų sandėliavimo sistema

Logistika Referatas 2014 m. vaidute123
Nusakoma pagrindinės sandėliavimo sistemos būdai. Sandėliavimo įrankiai, prietaisai, logistikos metodai. Akcentuojama taip pat personalas ir jų pareigybės.

UAB "X" tiekimo/aprūpinimo logistikos analizė

Logistika Referatas 2015 m. eivina
Logistika darosi vis reikšmingesnė vartotojiškos visuomenės gyvenime, besiplečiančioje prekyboje bei importo / eksporto procedūrose. Logistikos įmonių sistemų pamatiniai tikslai: savo klientams kurti realią...