Ekonomika ir verslas / Logistika

Logistikos darbas - atsargų apskaitos sistema

0 atsiliepimų
Autorius:

Norint sandėliuose palaikyti reikiamą atsargų lygį reikia laiku jas papildyti ir būtina atsargų apskaita. Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios vertybės – trumpalaikis turtas, - kurios skirtos parduoti įprasta tvarka arba sunaudoti teikiant paslaugas ar gaminant parduotinas prekes ir kurios vieną kartą dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir yra iš karto sunaudojamos įmonės veikloje uždirbant pajamas. Sandėlių apskaitos struktūra ir jos vykdymas neįeina į logistikos specifinių uždavinių sritį, kadangi per apskaitos sistemą medžiagų srautas yra matuojamas kiekybiniais rodikliais ir kartu kontroliuojamas, apskaitos sistemą galima pristatyti kaip valdymo priemonę. Sandėliuose naudojama tokia apskaitos sistema:

Atsargų apskaitos uždavinys -įvertinti gaunamų ir išduodamų medžiagų kiekybės ir vertės būklę siekiant išaiškinti aktualias atsargas. Tai inventorinės atsargos, sandėlio atsargos, vidutinės atsargos, rezervinės atsargos, dispozicinės atsargos, turimos atsargos, draudžiamos atsargos, maksimalios atsargos, registruojamos atsargos, garantinės atsargos ( Rimgaudas Minalga 2008 m. 236;237 p.). Atsargų apskaita yra medžiagų poreikio nustatymo pagrindas, reikalingas aprūpinimo kiekiui ir terminui nustatyti. Ji teikia buhalterinei apskaitai svarbius duomenis balansams parengti. Sunaudojimo apskaita yra susijusi su atsargų pasikeitimo procesu ir taip pat pagal atskirus užsakymus stato reikalingų medžiagų kiekį. Inventorizavimo uždavinys - nustatyti faktines atsargas. Inventorizavimo metu nustatomos apskaitos klaidos, atsargų sumažėjimas dėl vagysčių, nuostolių. Inventorizavimas, kaip fizinis atsargų nustatymas, vyksta pagal tikslų planą, kuriame dalyvauja darbuotojai, padaliję sandėlį į atskiras nustatytas sritis, laikydamiesi nustatytų darbų tvarkos, trukmės ir vadovavimo principų. Gavimams, išdavimams ir atsargoms įvertinti yra daug įvairių būdų. Pagal prekybos ir mokesčių teisę apyvartinės lėšos vertinamos individualiai, tačiau galimi ir kiti vertinimo būdai.

Pasirinkta referato tema – sandėlių atsargų apskaitos sistema. Šiame darbe mes ir nagrinėsime įmonės apskaitoje esančias atsargas :

 1. Atsargų rūšis.

 2. Atsargų apskaitos būdus.

 3. Atsargų įkainojimo metodus.

 4. Atsargų inventorizaciją.

Darbo tikslas – pateikti informaciją, kas tai yra atsargos, kaip jos skirstomos, kaip įsigyjamos, kokį vaidmenį atsargos atlieka įmonės veikloje, kokia jų apskaita ir atskaitomybė įmonėje. Savarankišką darbą „sandėlių atsargų apskaitos sistema ” sudaro keletas pagrindinių skyrių, kuriais siekiama kuo aiškiau aprašyti darbo temą, suprantamai išanalizuoti įvairius atsargų apskaitos būdus. Smulkiai išdėstyta medžiaga padeda suprasti kas tai yra atsargos, kokie metodai taikomi joms įkainoti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6324 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ATSARGŲ APSKAITA5
 • 1.1 Atsargų apibūdinimas5
 • 1.2. Atsargų rūšys5
 • 1.3. Atsargų klasifikavimas apskaitoje6
 • 2. ATSARGŲ ĮVERTINIMAS APSKAITOJE IR ATSKAITOMYBĖJE10
 • 2.1 Atsargų savikaina10
 • 2.1 Atsargų priėmimo tvarka ir užpajamavimas12
 • 3. ATSARGŲ APSKAITOS BŪDAI IR METODAI14
 • 3.1 Apskaitos atsargų būdai14
 • 3.2 Apskaitos atsargų metodai15
 • 4. ATSARGŲ APSKAITOS YPATUMAI19
 • 4.1 Atsargų įsigijimo savikaina19
 • 4.2 Atsargų inventorizacija20
 • 4.3 Netinkamų naudoti (parduoti) atsargų nurašymas23
 • Išvados24
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS26

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Verslo įmonių apskaitos namų darbas
Referatas Verslo įmonių apskaitos namų darbas

UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra [...]

Apskaitos pagrindų individualus darbas
Referatas Apskaitos pagrindų individualus darbas

Darbe nagrinėjami buhalteriniai apskaitos dokumentai, kitaip dar vadinami pirminiais apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai – tai [...]

Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas
Referatas Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas

Vystantis ūkinei veiklai informacinė apskaitos sistema vis labiau pradėjo sąveikauti su ūkinės (ne finansinės informacijos [...]

UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” logistikos centras, sandėliavimo sistema
Referatas UAB „SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS” logistikos centras, sandėliavimo sistema

Temos aktualumas. Sandėlis suprantamas kaip vieta medžiagų atsargoms, kurios nedaro tiesioginės įtakos gamybai. Turimos medžiagos [...]

Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje
Referatas Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje

Saugumo problema visuomet buvo ir yra visapusiškai aktuali statybos pramonėje. Su nelaimingų atsitikimų priežastimi turi [...]

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas
Laboratorinis darbas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir [...]

Logistikos sistema bendrovės
Referatas Logistikos sistema bendrovės "Sabelijos prekyba" veikloje

                     Aktualumas.                                          Logistikos procesai yra skirtingos paskirties: skiriasi jų vykdymo laikas, tikslai, aplinka, reikalaujamas [...]

Austrijos apskaitos sistema
Referatas Austrijos apskaitos sistema

Politinė sistema. Austrijos Respublikos politinė sistema yra grindžiama pagrindiniais demokratijos, respublikinės valdymo formos, valstybės, teisinės [...]

Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2
Referatas Apskaitos pagrindų individualus darbas nr. 2

Darbo tikslas: Buhalterinės apskaitos individualų darbą atlikau praktines užduotis, pagal paskirtus variantus. Susipažinau su paskirtais dokumentais [...]

Darbo apmokėjimo sistemos „Nordnet Logistics“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo apmokėjimo sistemos „Nordnet Logistics“ įmonėje

Kiekvienai įmonei svarbu tinkamai parinkti konkretaus darbo apmokėjimą. Nuo to priklauso darbuotojų suinteresuotumas dirbti našiai [...]

Savikainos apskaičiavimo sistemos: dalinė (kintamų išlaidų) ir pilnoji (pilnai paskirstant išlaidas)
Kursinis darbas Savikainos apskaičiavimo sistemos: dalinė (kintamų išlaidų) ir pilnoji (pilnai paskirstant išlaidas)

Produkcijos savikaina dažniausiai apibūdinama kaip įmonės ūkinės veiklos kokybinis rodiklis, kuris nurodo įmonės išlaidas, susietas [...]

Atsargos ir atsargų apskaita UAB
Referatas Atsargos ir atsargų apskaita UAB "Linas"

Kiekvienos įmonės tikslas yra pelnas, o kad jį gauti dauguma įmonių arba perka prekes, skirtas [...]

Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita UAB “Kleopatra”
Kursinis darbas Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita UAB “Kleopatra”

Dažnoje įmonėje atsargos yra vienas materialiausių straipsnių balanse. Vadovybės pasirinktas atsargų vertinimo metodas, nors ir [...]

Atsargų apskaita
Kursinis darbas Atsargų apskaita

Lietuvoje egzistuoja labai daug įvairiausių įmonių. Vienos iš jų kažką gamina, kitos – parduoda. Norint [...]

Atsargos ir atsargų apskaita AB
Referatas Atsargos ir atsargų apskaita AB "Linas"

Kiekvieոos įmoոės tikslas yra pelոas, o kaԁ jį gauti ԁauguma įmoոių arba perka prekes, skirtas [...]