Žiniasklaidos Turkijoje ir Lietuvoje skirtybės ir panašumai pagal Hallin ir Mancini (2004)

6 psl. / 1573 žod.

Ištrauka

Turkija ir Lietuva – valstybės, kurios turi daug skirtybių kultūros, religijos, politikos kontekste, tačiau vis dėlto šios šalys gali būti laikomos sąlyginai panašiomis. Hallin ir Marcini (2004) išskirstė Europą į skirtingas zonas pagal tai, kaip medijos funkcionuoja valstybėje, ir koks jų santykis su politiniais, kultūriniais, tradiciniais procesais (žr. lentelė nr. 1). Šiame rašto darbe bandysime išsiaiškinti Lietuvos ir Turkijos medijų skirtybes ir panašumus, žvelgiant pro šalių kultūros, religijos, politikos prizmę.

Kultūrinis požiūris į Turkiją ir Lietuvą

Pagal šį Hallin ir Macini (2004) modelį Turkija gali būti priskiriama Pietų Europai kartu su Italija, Ispanija – Viduržemio jūros valstybėmis. Tarpkultūrinių studijų tyrėjai (Cohen, 1991) išskiria skirtingų tipų modelius, kurie gali būti taikomi beveik visoms pasaulio šalims, – (1) polichroniškąjį ir monochoniškąjį, (2) kolektyvistinį ir individualistinį, (3) high-context ir law-context modelius. Kalbant apie polichroniškumą ir monochroniškumą turima omenyje laiko suvokimo ir išnaudojimo prioritetus: polichroniškose valstybėse gyvenantys piliečiai orientuojasi į daug tikslų vienu metu, o dėmesys prioritetiškai skiriamas santykiams, o ne užduoties vykdymui. Tuo tarpu monochroniško tipo šalyse vienu metu laikomasi vieno tikslo, svarbūs terminai ir užduoties įvykdymas, o ne asmeniniai interesai. Akivaizdu, kad pagal šiuos kultūrinius akcentus Turkija yra prisikiriama būtent polichroniško modelio valstybėms, o Lietuva – monochroniško. Taip pat dažniausiai monochroniško laiko suvokimo šalyse yra labai daug individualizmo, t. y. asmenybė yra vertinama labiau nei grupė. Tuo tarpu Turkijoje vyrauja kolektyvizmas – dominuoja grupiniai sprendimai, o priklausymas grupei garantuoja saugumą ir gerus santykius. Law-context ir high-context kultūrų apibrėžimai nusako santykių šalyje mechanizmą: Lietuva gali būti priskiriama law-context modeliui dėl piliečių polinkio užmegzti daug trumpai trukančių santykių, o Turkijoje, priešingai, ryšiai mezgami ilgalaikėje perspektyvoje – tai high-context struktūros požymis. Visi šitie kultūriniai Lietuvos ir Turkijos skirtybių akcentai persifiltruoja į medijas: žiniasklaida ir kultūriniai ypatumai daro įtaką, atspindi vienas kitą. Labiausiai tai atsisipindėtų žurnalisto kasdienybėje darbo medijų įmonėje metu: grupiniai sprendimai ar individualizmas, laiko planavimas ir prioritetai, santykių trukmė.


Reziumė

Autorius
krisstei
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 14, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Lyginamoji institucinė JAV ir Irako analizė

Politologija Referatas 2010 m. dovydas
XXI a. pradžia globaliame pasaulyje buvo kaip niekad įtempta. Jungtinių Amerikos Valstijų sionizmas (kas turi didžiausią galią, tas nori tvarkyti visą pasaulį pagal...

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

BRITŲ IR SOVIETŲ NESUTARIMAI DĖL IRANO

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
„Vidurio Rytų regiono naftos atradimas ir jos eksploatavimas gali tapti arba to regiono išsigelbėjimu, arba prakeiksmu.” T. H. Vail Motter Šiuolaikinėse ekonomikos sistemose...