Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės strateginio valdymo sistema

0 atsiliepimų
Autorius:

Strateginis valdymas visada susijęs su perspektyva, t. y. Strategija keliama ateičiai, nors ji naudojama ir dabartiniu momentu. Galimybėmis reikia mokėti pasinaudoti. Požiūris į perspektyvą formuojamas prognozavimo pagrindu. Prognozuoti galima nuo technikos. Prognozės metodai atėjo nuo mokslo prognozių iki verslo. 1960m. paplito prognozavimas. Tai pagrindinis strateginio valdymo metodas.

Kaip teigia A.Vasiliauskas  (2001) : Prognozavimas–kiekybinės ir kokybinės analizės procesas, kuriuo remiantis siekiama numatyti galimas prognozuojamo objekto ( proceso ) būsenas ateityje arba tokių būsenų pasiekimo ateityje alternatyvius kelius ( būdus ).Prognozavimo rezultatas yra trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikės prognozės ( 11 p.).

Norėdami numatyti tam tikrus veiksmus, ar atlikti juos ateityje, reikia suprasti kas tas prognozavimas, suprasti jo sąvokos esmę ir kokios jo sudedamosios dalys: genetinis, normatyvinis (tikslinis) ir intuityvinis prognozavimas.

Genetinis prognozavimas–galimų prognozavimo objekto ( proceso ) būsenų ateityje numatymas. Jis prasideda nuo dabartinės objekto ( proceso ) būsenos įvertinimo; Normatyvinis prognozavimas–numatymas būdų, kaip pasiekti pasirinktą objekto ( proceso) būseną ateityje. A. Vasiliauskas (18 psl.). Jis prasideda nuo tikslo parinkimo. Intuityvinis prognozavimas naudojamas tuomet, kai nėra galimybių arba sudėtinga taikyti kiekybinius metodus. Jo pagrindas–ekspertų nuomonė. Mokslinis prognozavimas remiasi analize, tyrimais ir eksperimentais. Svarbus vaidmuo čia tenka matematiniams prognozavimo metodams.

Iš citatos galima pastebėti, kad yra visokiausių skirtingų prognozavimo taikymo metodų, kiekvienas iš jų atlieka savo funkciją, kurių dėka galime numatyti tam tikrus galimus veiksmus ateityje.

Prognozavimo metodai skirstomi į kokybinius ir kiekybinius. Kokybiniai prognozavimo metodai: 1.Vadovų komisijos numonių tyrimas–metodas, kuris remiasi įvairių firmos padalinių vadovų, t.y. aukščiausio lygio vadybininkų, nuomonių suderinimu ir apibendrinimu.2.Tyrimas ekspertinio vertinimo pagrindu–intelektuali programa, galinti padaryti logines išvadas konkrečios pažinimo srities žinių pagrindu. Šis metodas suteikia galimybę gauti apibendrintą nuomonę visiems kartu svarstant ekspertų grupės pateiktą problemą.3. vartotojų ketinimų tyrimas ( vartotojų apklausa ) – kokybinis pardavimų masto vertinimo būdas, kuris remiasi pirkėjų veiksmų būsimuoju laikotarpiu nustatymu. Kiekybiniai prognozavimo metodai: 1.ekstrapoliacijos metodas–tai pirmiausia įvairūs dinaminių eilučių statistiniai išlyginimo būdai. Jais naudojantis dabartiniai dėsningumai perkeliami į ateitį.2. Ekonometrija –statistinių ir ekonominių metodų panaudojimas ekonominių duomenų analizei, siekiant nustayti ekonominės teorijos praktinį turinį ( 217,218,224,225,226 p.).

Taigi, galima teigti, kad kokybiniai prognozavimo metodai priskiriami atlikti kokybiškus tyrimus, jog būtų galima gauti kuo tikslesnę ir kokybiškesnę informaciją, apklausiant aukščiausio lygio vadybininkus, vadovus, darbuotojus. Kiekybiniai prognozavimo metodai rodo, jog visi tyrimo duomenys remiasi organizacijos ir išorinės aplinkos statistika, kurios dėsningumo pagalba daromos išvados kas gali būti ateityje.

 Anot S.Stoškaus(2002) Dažniausiai pasitaikanti prognozavimo problema–prognozės tikslumas. Prognozės būna netikslios dėl įvairių priežasčių: pernelyg paprasti metodai, trūksta duomenų, patyrusių prognozuotojų ( 229 p.).

Taip, kad nustatyti tikslę prognozę yra labai sunku ir tai reikalauja laiko ir patirties. Dėl to atsiranda įvairiausių pasekmių po prognozės nutikimo.

Kaip teigia S.Stoškus(2002) dažniausiai skiriami tokie tikslumą ribojantys veiksniai: rinkos žinių stoka, greitai besikeičianti verslo aplinka, finansinių išteklių trūkumas, pardavėjų (arba jų vadovų) nesugebėjimas tiksliai nustatyti pardavimo perspektyvų, išorinė aplinka (pasaulio ir nacionalinės ekonomikos nestabilumas, infliacijos įtaka, greitai besikeičianti verslo aplinka) ( 231 p.).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6300 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Strateginio valdymo teorijos analizė4
 • 1.1 Prognozavimo galimybės4
 • 1.2 Strateginio valdymo perspektyvos6
 • 1.3 valdymo metodologija8
 • 2. Strateginio valdymo įgyvendinimo etapų ANALIZĖ9
 • 2.1 Strateginis įmonės planavimas10
 • 2.2 Įmonės tikslinė orientacija12
 • 2.3 Strategijos įgyvendinimo programos13
 • 2.4 Užduočių rengimas ir perdavimas14
 • 3. Strateginio valdymo Uab „Raelas“ įmonėje analizė16
 • Išvados ir pasiūlymai23
 • Terminų ir sąvokų žodynas24
 • Literatūros sąrašas25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]

Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas
Diplominis darbas Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas

Ekonominio marketingo aplinka verslo sektoriuje po truputį pradeda keistis iš orientacijos į produktą į orientaciją [...]

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Marketingo valdymo metodai ir jų taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse
Referatas Marketingo valdymo metodai ir jų taikymas kuriant reklamos strategiją maisto pramonės įmonėse

Lietuvai palaipsniui integruojantis į Vakarų pasaulio ekonomiką, svarbu į visus organizacijoms įtaką darančius procesus žvelgti [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas
Diplominis darbas Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas

Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, darbą vykdyti efektyviai ir išlaikyti konkurencingumą, būtinas operatyvus resursų panaudojimas [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Įmonės valdymas krizių metu
Prezentacija Įmonės valdymas krizių metu

68 skaidrės! [...]

AB “Lietuvos draudimas” strateginis valdymas
Kursinis darbas AB “Lietuvos draudimas” strateginis valdymas

Organizacijos verslo sėkmė priklauso nuo to, kaip vadovas sugebės suderinti įvairias ūkines veiklos sritis ir [...]

Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas
Diplominis darbas Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas

Šiais laikais sparčiai kintančiame pasaulyje, kuomet vartotojų poreikiai ir pageidavimai keičiasi labai greitai, tik tos [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

Imonės nišos strategija ir jos įgyvendinimas
Diplominis darbas Imonės nišos strategija ir jos įgyvendinimas

Magistrinis darbas Lietuvos rinka yra perpildyta įmonių, kurios teikia rinkai tas pačias prekes, todėl daugelis [...]

X įmonės valdymo metodų analizė
Kursinis darbas X įmonės valdymo metodų analizė

Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą [...]