Socialiniai mokslai / Teisė

Baudžiamosios teisės principai

0 atsiliepimų
Autorius:
Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek atskiros teisės šakos. Juose atsispindi visuomenės požiūris kokia turėtų būti teisė, kaip turi būti baudžiama, kokia poveikio priemonių paskirtis, reikalavimai teisinių santykių subjektams ir pan.
Didžiausia naujojo Baudžiamojo Kodekso vertybė yra ta, kad jame įtvirtinama nauja nusikalstamumo kontrolės koncepcija ir padedami naujos, labiau civilizuotos baudžiamosios polikos teisiniai pagrindai. Naujajame Baudžiamajame Kodekse pereita nuo tarybinės baudžiamosios teisės doktrinos prie šiuolaikinės europietiškos neoklasicizmo doktrinos. Naujasis Baudžiamasis kodeksas greta nuo seniau galiojančių baudžiamosios teisės principų įtvirtino ir daug naujų principinių nuostatų, kurias galima įvardyti esant baudžiamosios teisės principus. Toliau bus aptariamos tos Baudžiamajame Kodekse įtvirtintos principinės baudžiamosios teisės nuostatos (principai), kurios turės esminę reikšmę dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvos baudžiamajai politikai.
Darbo tikslas – detaliai bei glaustai apžvelgti baudžiamosios teisės principus Lietuvos baudžiamosios teisės sistemos kontekste ir atkleisti principų reikšmę asmenims, padarusiems nusikalstamas veikas.

Darbo uždaviniai:
• supažindinti su baudžiamosios teisės principais;
• pateikti ir išanalizuoti baudžiamosios teisės principų turinį.

Tyrimo metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• išvadų formulavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1940 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. NUSIKALSTAMOS VEIKOS SUDĖTIS KAIP BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PAGRINDAS4
  • 2. TEISINGUMO PRINCIPAS5
  • 3. ATSAKOMYBĖS INDIVIDUALIZMO PRINCIPAS6
  • 4. ŠANSO PRINCIPAS6
  • 5. NUKENTĖJUSIOJO NUOŽIŪROS IŠPLĖTIMO PRINCIPAS7
  • 6. GERO KALTININKO ELGESIO IR PAGALBOS IKITEISMINIAM TYRIMUI IR TEISMUI ATSKLEIDŽIANT NUSIKALTIMUS SKATINIMO PRINCIPAS8
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė
Prezentacija Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė

Išanalizuoti baudžiamosios teisės sąvoką ir esmę. [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Administracinės teisės principai
Kursinis darbas Administracinės teisės principai

Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra [...]

Europos Sąjungos teisės principų analizė
Kursinis darbas Europos Sąjungos teisės principų analizė

Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Teisės principų samprata
Referatas Teisės principų samprata

Nagrinėjant teisės principus, siekiant nuoseklumo, pradėti nuo tiriamo reiškinio sampratos analizės. Šioje dalyje susisteminamos lietuvių [...]

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Darbo teisės principai
Referatas Darbo teisės principai

Šiuolaikinėje visuomenėje tiek dirbantis žmogus, tiek darbdavys yra priversti susidurti su darbo teise [...]

Baudžiamosios teisės nutarčių analizė
Referatas Baudžiamosios teisės nutarčių analizė

Baudžiamosios teisės normomis ginami ne visi teisiniai gėriai. Atsižvelgiama į jų svarbą visuomenėje ir galimos [...]