Baudžiamosios teisės principai

12 psl. / 1940 žod.

Ištrauka

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek atskiros teisės šakos. Juose atsispindi visuomenės požiūris kokia turėtų būti teisė, kaip turi būti baudžiama, kokia poveikio priemonių paskirtis, reikalavimai teisinių santykių subjektams ir pan.
Didžiausia naujojo Baudžiamojo Kodekso vertybė yra ta, kad jame įtvirtinama nauja nusikalstamumo kontrolės koncepcija ir padedami naujos, labiau civilizuotos baudžiamosios polikos teisiniai pagrindai. Naujajame Baudžiamajame Kodekse pereita nuo tarybinės baudžiamosios teisės doktrinos prie šiuolaikinės europietiškos neoklasicizmo doktrinos. Naujasis Baudžiamasis kodeksas greta nuo seniau galiojančių baudžiamosios teisės principų įtvirtino ir daug naujų principinių nuostatų, kurias galima įvardyti esant baudžiamosios teisės principus. Toliau bus aptariamos tos Baudžiamajame Kodekse įtvirtintos principinės baudžiamosios teisės nuostatos (principai), kurios turės esminę reikšmę dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvos baudžiamajai politikai.
Darbo tikslas – detaliai bei glaustai apžvelgti baudžiamosios teisės principus Lietuvos baudžiamosios teisės sistemos kontekste ir atkleisti principų reikšmę asmenims, padarusiems nusikalstamas veikas.

Darbo uždaviniai:
• supažindinti su baudžiamosios teisės principais;
• pateikti ir išanalizuoti baudžiamosios teisės principų turinį.

Tyrimo metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• išvadų formulavimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. NUSIKALSTAMOS VEIKOS SUDĖTIS KAIP BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PAGRINDAS4
  • 2. TEISINGUMO PRINCIPAS5
  • 3. ATSAKOMYBĖS INDIVIDUALIZMO PRINCIPAS6
  • 4. ŠANSO PRINCIPAS6
  • 5. NUKENTĖJUSIOJO NUOŽIŪROS IŠPLĖTIMO PRINCIPAS7
  • 6. GERO KALTININKO ELGESIO IR PAGALBOS IKITEISMINIAM TYRIMUI IR TEISMUI ATSKLEIDŽIANT NUSIKALTIMUS SKATINIMO PRINCIPAS8
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
smilinggirl88
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011-2012 m. m. aleksandra
Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo pačiu konkrečiai aprašytos veikų sudėtys (objektyvieji ir subjektyvieji...

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Teisė Konspektas 2011 m. juste.v
Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko daugiau studentų. Aprašyti visi BK specialiosios dalies straipsniai,...