Kita / Sportas

Plaukimo krauliu technika ir mokymo metodika

0 atsiliepimų
Autorius:

Plaukimas krauliu paprastai laikomas greičiausiu iš keturių sportinių plaukimo stilių. Kraulio plaukimo stilius yra beveik visada naudojamas laisvo stiliaus plaukimo varžybų metu, todėl kalbant apie laisvą plaukimo stilių paprastai turima omeny kraulį. Šis stilius yra vienas iš dviejų plaukimo stilių naudojančių ilgus grybšnius, kitas yra plaukimas nugara. Skirtingai nei plaukimą nugara, peteliške ir krūtine plaukimą krauliu FINA nereglamentuoja.

Plaukimo technika: plaukiant krauliu plaukiama krūtine ir atliekami pakaitiniai nepertraukiami rankų grybšniai ir kojų judesiai aukštyn žemyn. Kūno padėtis beveik horizontali (Skyrienė, 2004).

Veidas panardintas į vandenį iki antakių linijos. Žvilgsnis nukreiptas žemyn ir šiek tiek pirmyn.

Ranka įdedama į vandenį plaštaka, arti išilginės kūno ašies, tada palengva lenkiama per alkūnę, traukiama į apačią atgal ir ištiesiama paliečiant nykščiu šlaunį. Plaukimo metu atliekant grybšninius judesius rankomis ir kojomis į darbą įtraukiami beveik visi kūno raumenys, kurie paprastai dirba mažiau (Zuozienė ir kiti, 2007).

Iš vandens pirmiausia išnyra alkūnė, paskui ir visa ranka.

Sulenkta per alkūnę ranka keliama virš vandens atpalaiduota, plaštaka praeina arti kūno. Kai viena ranka baigia, kita pradeda grybšnį.

Kvėpavimas derinamas su rankų judesiais. Įkvepiama pro burną pasukus galvą į rankos, atliekančios grybšnį, pusę. Įkvepiant vienas skruostas ir ausis turi būti vandenyje. Iškvepiama nuo galvos pasukimo į pradinę padėtį iki kito įkvėpimo. Kitas įkvėpimas gali būti atliktas po 2–3 arba daugiau grybšnių. Vienam rankų grybšniui tenka nuo 2 iki 6 kojų smūgių (Skyrienė, 2004).

Kojų judesių pratimai sausumoje: 1. Rankas iškelti virš galvos (galva suspausta tarp rankų), bėgti vietoje, kojų pirštų neatitraukti nuo grindų ir šiek tiek lenkti kojas per kelius. 2. Kojų judesių imitavimas. Atsistoti ant suoliuko, dešinę koją laisvai nuleisti, kaire ranka laikytis sienelės ir atlikti greitus mostus koja pirmyn ir atgal. 3. Kojų judesių krauliu imitavimas. Sėdint ant baseino krašto, remiantis rankomis už nugaros, pakelti kojas nuo grindų ir tiesiomis kojomis atlikti greitus pakaitinius judesius aukštyn ir žemyn iš dubens sąnario. 4. Tą patį atlikti gulint ant pilvo.

Dažniausiai pasitaikiusių klaidų pasekmės: dubuo smarkiai juda į šonus, plaukia lyg ungurys; trumpi, neefektyvus grybšniai; galimi horizontalūs kūno svyravimai; sutrinka kvėpavimas, nes vanduo papuola į burną (Skyrienė, 2004).

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2165 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Plaukimo nugara technika ir nuosekli mokymo metodika (imitaciniai judesiai sausumoje, judesiai kojomis, judesiai rankomis, visų judesių derinimas, kvėpavimo ypatumai)
Referatas Plaukimo nugara technika ir nuosekli mokymo metodika (imitaciniai judesiai sausumoje, judesiai kojomis, judesiai rankomis, visų judesių derinimas, kvėpavimo ypatumai)

Plaukimas nugara yra viena iš keturių plaukimo stilių, reguliuojamas FINA, ir tai vienintelis reguliuojamas [...]

Kalvystės technologijos ir mokymo metodika
Diplominis darbas Kalvystės technologijos ir mokymo metodika

Šių dienų kalvystė – tai dekoratyvinės ir taikomosios dailės gaminimas, buities reikmių, saulučių ir memorialinių [...]

Mokymo plaukti pradžiamokslis. Nuo ko pradėti? Kokius įgūdžius turime ugdyti prieš mokat plaukimo judesių
Referatas Mokymo plaukti pradžiamokslis. Nuo ko pradėti? Kokius įgūdžius turime ugdyti prieš mokat plaukimo judesių

Kada reikia pradėti mokytis plaukti? Nors išmokti plaukti niekada nevėlu, geriausia plaukimo pagrindus įgyti dar [...]

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Referatas Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų [...]

Kūrybingumo skatinimas chemijos pamokose taikant grupinį mokymo metodą
Diplominis darbas Kūrybingumo skatinimas chemijos pamokose taikant grupinį mokymo metodą

Įvairiais požiūriais sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau vertinamas kūrybiškumas, gebėjimas nepriklausomai mąstyti, kelti naujas [...]

Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės
Referatas Žemės ūkio technika: dalelių skrajumas, kritinis oro greitis teoriniai aspektai ir eksperimentiniai metodai bei techninės priemonės

Žemės ūkio mašinos palengvina sunkų žemdirbio darbą. Jomis darbai atliekami daug sparčiau, pasiekiamas didesnis darbo [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Aktyvaus mokymosi metodai
Referatas Aktyvaus mokymosi metodai

Savarankiškas darbas apie aktyvaus mokymosi metodus, jų naudą ir svarbą. [...]

Šiuolaikinio mokymo/si ir besimokančio žmogaus samprata
Rašinys Šiuolaikinio mokymo/si ir besimokančio žmogaus samprata

Kiekvienam asmeniui mokymosi procesas siejasi su skirtingomis asociacijomis ir turi skirtingą reikšmę. Vieni mokosi norėdami [...]

Fotožurnalistikos transformacijos: technologinis, etinis ir profesionalumo aspektai
Diplominis darbas Fotožurnalistikos transformacijos: technologinis, etinis ir profesionalumo aspektai

Temos aktualumas. Tuo laiku, kai buvo išrasta fotografija, t. y. 1839 metais, siekiant padidinti visuomenės [...]

Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose
Diplominis darbas Mokymo metodų taikymas kūno kultūros pamokose

Ugdymo metodai yra labai reikšmingi pedagoginiame darbe. Organizuojant fizinio ugdymo(si) procesą, labai svarbi mokymo(si) metodų [...]

Aktyvieji mokymo metodai užsienio kalbų pamokose
Referatas Aktyvieji mokymo metodai užsienio kalbų pamokose

Mes gyvename įvairių socialinių, ekonominių, politinių lūžių metu. Stebime pasaulinio vienijimosi, bendradarbiavimo įvairiose srityse tendenciją.

Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje
Referatas Aktyviųjų mokymo metodų taikymas popamokinėje veikloje

Modernizuojant ir tobulinant švietimo sistemą, iškyla labai svarbūs uždaviniai, kuriuos nulemia greitėjantys šiuolaikinio pasaulio pasikeitimai [...]

Kraujo spaudimo stebėsenos metodai
Referatas Kraujo spaudimo stebėsenos metodai

Statistikos duomenimis Lietuvoje 2011 m. daugiausia mirčių sukėlė širdies ir kraujotakos ligos. Nuo kraujotakos sistemos [...]

Psichologijos pagalbos būdai ir metodai. Asmenybės sutrikimai ir šizofrenija
Prezentacija Psichologijos pagalbos būdai ir metodai. Asmenybės sutrikimai ir šizofrenija

KAS YRA ASMENYBĖ? KAS SUKELIA ASMENYBĖS SUTRIKIMUS. ASMENYBĖS SUTRIKIMŲ TIPAI. ASMENYBĖS SUTRIKIMŲ SIMPTOMAI. ŠIZOFRENIJA. ŠIZOFRENIJOS [...]