Kita / Sportas

5-6 klasių judrieji žaidimai ir jų charakteristika

0 atsiliepimų
Autorius:

 

  1. BENDROJI INFORMACIJA

 

  1. KLASĖS CHARAKTERISTIKA. Aprašoma bendra klasės charakteristika: mergaičių ir berniukų skaičius klasėje;  kiek mokinių paskirta specialioji medicininė fizinio pajėgumo grupė, kiek parengiamoji fizinio pajėgumo grupė; nurodoma kiek mokinių lanko sporto mokyklas ir kt. mokytojui svarbi informacija.
  2. TIKSLAS – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas bei gebėjimus ir sistemingo fizinio aktyvumo įpročius.
  3. UŽDAVINIAI:
  • - ugdosi sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį, gebėjimą kritiškai nagrinėti ir vertinti aktualius sveikatos tausojimo, mankštinimosi ir sporto klausimus, lavina savistabos, savikontrolės ir saviugdos įgūdžius;
  • - lavina motoriką ir kūno laikyseną, patiria judėjimo džiaugsmą, ugdosi judesių kultūrą, tenkina natūralų poreikį judėti, įtvirtina saugaus elgesio nuostatas bei nelaimingų atsitikimų prevencijos įgūdžius;
  • - mokosi suprasti ir įvaldyti sporto šakų techniką ir taktiką, ugdosi bendravimo, bendradarbiavimo komandoje ir grupėje nuostatas bei elgesį;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1398 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pamokos įvairinimas judriaisiais žaidimais
Referatas Pamokos įvairinimas judriaisiais žaidimais

Pasaulyje egzistuoja daugiau kaip 200 sportinių šakų, kuriuos sąlyginai galima padalinti į tradicines sporto šakas [...]

Azartiniai stalo žaidimai
Prezentacija Azartiniai stalo žaidimai

Tikslas: Išanalizuoti azartinius stalo žaidimus.Uždaviniai:Išsiaiškinti azartinio žaidimo sampratą;Išanalizuoti pasirinktų azartinių stalo žaidimų [...]

7-11 klasių moksleivių fizinis aktyvumas Kauno „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje
Diplominis darbas 7-11 klasių moksleivių fizinis aktyvumas Kauno „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje

Žmonija greit priprato prie mokslo ir technikos pažangos teikiamo komforto. Paplito pasyvus gyvenimo būdas. Fizinės [...]

Judriųjų žaidimų konspektas ankstyvojo amžiaus vaikams 2,5 - 3 m.
Konspektas Judriųjų žaidimų konspektas ankstyvojo amžiaus vaikams 2,5 - 3 m.

Judrieji žaidimai – svarbi fizinio lavinimo priemonė, tai pirmoji sportinių žaidimų pakopa. Judriųjų žaidimų turinys [...]

Krakmolo gamybos charakteristika
Referatas Krakmolo gamybos charakteristika

Krakmolas - kompleksinis angliavandenis, polisacharidas, sudarytas mažiausiai iš 10 sacharidų molekulių. Fizinė forma – netirpūs [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Kultūra. Kompiuteriniai žaidimai – visavertė šiuolaikinės kultūros dalis. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Kultūra. Kompiuteriniai žaidimai – visavertė šiuolaikinės kultūros dalis. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Yra įvairiausių žaidimų, kurie ugdo mūsų gebėjimą sutelkti dėmesį bei susikaupti. Mes galime bendrauti su [...]

Kompiuteriniai žaidimai – visavertė šiuolaikinės kultūros dalis. Argumentuotai pritarkite arba paneikite šią mintį.
Rašinys Kompiuteriniai žaidimai – visavertė šiuolaikinės kultūros dalis. Argumentuotai pritarkite arba paneikite šią mintį.

Kompiuteriniai žadimai – tai ne tik pramoga, bet ir meno forma. Jie gali skatinti vaikų [...]

Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai
Prezentacija Pradinių klasių mokinių baimių ypatumai

Dirbdama su vaikais ir, žinoma, prisimindama save vaikystėje, supratau, kad įvairaus [...]

6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija
Kursinis darbas 6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija

Viena iš aktualiausių problemų ugdymo srityje visame pasaulyje – nenoras mokytis. Mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos [...]

Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje
Diplominis darbas Valgymo sutrikimų rizikos veiksnių korekcijos galimybės taikant kognityvinius metodus VIII-X klasių moksleivių merginų grupėje

Pateikiamas magistro baigiamasis darbas su išsamia literatūros, apimančios 73 mokslinius šaltinius, apžvalga bei tyrimu, kurio [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu
Kursinis darbas Šeimos funkcijų realizavimas vyresniųjų klasių mokinių požiūriu

Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė, unikali socialinė institucija, nuo kurios prasideda nacionalinio lygmens kataklizmai ir [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Užsienio kalbos žodyno turtinimas naudojant žaidimus
Diplominis darbas Užsienio kalbos žodyno turtinimas naudojant žaidimus

Žaidimas yra savarankiška vaiko veikla, padedanti jį auklėti ir mokyti, perteikti kitų žmonių veiklos patirtį.