Atmosferos apsauga. Pasvalio rajono stacionarūs oro šaltiniai

14 psl. / 2042 žod.

Ištrauka

Žmogus veikė gamtą jau nuo seniausių laikų, kai pradėjo naudoti primityviausius darbo įrankius. Tačiau tas poveikis buvo pastebimas tik labai ribotoje teritorijoje – pačioje gyvenvietėje ir aplink ją.  Mokslo bei technikos pažanga, gyventojų skaičiaus augimas tik dar labiau gilino prieštaravimus tarp žmogaus gamybinės veiklos ir gamtos. Dėl gamybos plėtros, nekontroliuojamo gamtos išteklių naudojimo logėja aplinkos kokybė, pažeidžiama natūrali medžiagų apykaita, dėl aplinkos taršos kenksmingomis medžiagomis sutrinka gamtos natūralių procesų vyksmai. Iškyla ekologinės problemos, ribojanęios visuomenės galimybes išsaugoti ją supančią aplinką.

                      Žmogaus dominuojantis vaidmuo žemės ekosistemose sukėlė tokius padarinius, kad jo veiklos įtakoje pasikeitė žemės paviršius, anglies dioksido koncentracija nuo indurstrinės revoliucijos pradžios atmosferoje padidėjo apie 30proc. Antropogeninė azoo fiksacija tapo didesnė nei natūrali visų žemės šaltinių. Visa tai nuo mažiausio iki didžiausio aplinkos pokyčio vyksta dėl žmonijos veiklos. Šiuo metu vykstančių  pokyčių greitis ir mąstas visiškai skiriasi nuo pokyčių vykusių bet kuriuo kitu istoriniu periodu. Mes keičiame žemę daug greičiau nei patys galime suvokti. Tačiau, kaip tik nuo suvokimo, kad pasaulis yra mūsų rankose, priklauso tolimesnis mūsų planetos likimas.

                      Norėdami, kad žemės ekosistemos būtų tinkamos gyventi žmogui, mes turime žinoti, kokia mūsų planetos sveikata, kaip ekosistemos funkcionuoja, kaip žmogaus veikla įtakoja jų gyvybingumą, kodėl ir kuo aplinka teršiama, kaip sumažinti neigiamus žmogaus veiklos padarinius.

Tikslas : išanalizuoti Pasvalio regiono stacionarių taršos šaltinių išleidžiamų teršalų kiekius, palyginti įmonių teršalų kiekį išmetamą į atmosfera.

Uždaviniai:

  1. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir jų poveikis aplinkai
  2. Pasvalio stacionarūs oro taršos šaltiniai.

Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Šiltnamio efektas4
  • 3. Teršalų sklaidymasis7
  • 4. Pasvalio rajono stacionarūs taršos šaltiniai8
  • 5. Kontrolė12
  • 6. Išvados13
  • 7. Literatūros sąrašas14

Reziumė

Autorius
enrikak
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Biologinės įvairovės apsauga Šakių rajone

Ekologija Kursinis darbas 2013 m. aronas
Šakių rajono savivaldybė yra didžiausia iš penkių Marijampolės apskrities savivaldybių, įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje, prie sienos su Kaliningrado sritimi, kurios plotas 1453 km² (32,6...

Aplinkos apsauga "Oda ir Ko" įmonėje

Ekologija Referatas 2010 m. mokytoja
Odų rauginimas - tai žaliavos apdorojimas, t. y. žaliavinio kailio ar odos, arba puvios medžiagos, pavertimas oda, arba stabilia medžiaga, ir jos apdailinimas...

Sumani gamtinė aplinka: aplinkos apsauga

Ekologija Referatas 2020 m. karina622
Šiame darbe aptariau tris aplinkosaugos priemones: saugomų teritorijų steigimą ir puoselėjimą, gamtinių išteklių naudojimą ir išsaugojimą bei atliekų tvarkymą. Saugomų teritorijų steigimo ir...