Ekonomika ir verslas / Finansai

Valstybės pajamų politika ir jos tendencijos įvairiose šalyse 2004 - 2018 m.

0 atsiliepimų
Autorius:

Kiekvienai valstybei, vykdyti savo tam tikras funkcijas reikia finansinių resursų. Jų šaltinis yra valstybės pajamos, jas gauti yra svarbiausias apmokestinimo uždavinys. Siekiant tinkamai patenkinti pagrindinius visuomenės poreikius, valstybė turi surinkti pankankamą kiekį pajamų. Todėl kiekviena valstybė, kasmet planuoja savo biudžetą bei stengiasi prognozuoti valstybės pajamas ir išlaidas ateinantiems metams.

Biudžetas valstybės lygmeniu, suprantamas kaip pajamų ir išlaidų sąmata ateinantiems metams, kuri yra patvritinta įstatymų tvarka. Šią sąmatą reikia sudaryti, siekiant kuo taupiau, racionaliau bei efektyviau panaudoti finansinius išteklius. Taip pat reikia ieškoti kuo pažangesnių bei racionalesnių priemonių bei metodų, valstybės pajamoms surinkti ir paskirstyti.

Biudžetas gali būti perteklinis arba deficitinis, tačiau yra labai svarbu siekti, jog jis būtų subalansuotas, t.y. pajamos būtų lygios išlaidoms. Nesurinkus reikiamo kiekio pajamų, valstybei tenka sumažinti savo išlaidas, kurios yra susijusios su politinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis bei socialinėmis valstybės funkcijomis.

Pajamos į valstybės biudžetą surenkamos iš mokesčių (akcizų, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės bei kitų) ir nemokestinių pajamų (biudžetinių įstaigų pajamų ir kitų). Tačiau didžiausią įtaką valstybės pajamoms daro šalies mokesčiai.

 

Darbo tikslas:

Šio darbo tikslas yra suprasti kas yra pajamos, kas jas sudaro. Kokiais principais yra jos surenkamos bei kas sudaro didžiausią jų dalį. Taip pat kokia yra pajamų tendencija Lietuvoje ir kitoje šalyje.

 

Uždaviniai:

 1. Išnagrinėti valstybės biudžeto pajamų sampratą teoriniu aspektu.
 2. Atlikti valstybės biudžeto pajamų dinamikos bei struktūros analizę 2004 - 2016 metais.
 3. Palyginti Lietuvos pajamų tendencijas su kita šalimi.
 4. Pateikti įžvalgas ir patarimus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8681 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Valstybės pajamų politika4
 • 2. LR Valstybės biudžeto pajamų analizė9
 • 2.1. LR Valstybės vertikali pajamų analizė11
 • 2.2. LR Valstybės horizontali pajamų analizė16
 • 3. Norvegijos biudžeto analizė ir palyginimas su LR valstybe20
 • 4. Tobulinimo pasiūlymai, planai, prognozės25
 • 5. Išvados28
 • 6. Literatūros šaltiniai29
 • 7. Priedai30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Valstybės skolos Baltijos šalyse valdymas ir problemos
Kursinis darbas Valstybės skolos Baltijos šalyse valdymas ir problemos

Valstybės skola – valdžios sektoriui priskirtų subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų [...]

BVP struktūra ES šalyse 2002 – 2004m.
Prezentacija BVP struktūra ES šalyse 2002 – 2004m.

Darbo tikslas –  išanalizuoti BVP struktūrą ES šalyse 2002-2004 m. Darbo uždaviniai: oIšanalizuoti BVP rodiklio dinaminius pokyčius [...]

Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis
Referatas Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]

Valstybės ekonominė politika
Referatas Valstybės ekonominė politika

Sudedamosios dalys: ekonomika ir politika. Ekonomika – ūkio valdymas, tvarkymas, ūkininkavimas. Politika – valstybės valdymas, tai [...]

Valstybės skolinimasis tikslai, politika, problemos
Referatas Valstybės skolinimasis tikslai, politika, problemos

Valstybės skolinimasis – skolos valdymo politika, kuri yra neatskiriama nuo bendrosios šalies ekonomikos politikos. Valstybės [...]

Valstybinių įmonių vaidmuo valstybės finansuose Lietuvoje ir kitose pasirinktose užsienio šalyse
Referatas Valstybinių įmonių vaidmuo valstybės finansuose Lietuvoje ir kitose pasirinktose užsienio šalyse

Skirtingose šalyse valstybės valdomos įmonės yra įvairių teisinių formų. Lietuvoje, siekiant įgyvendinti valstybei svarbias funkcijas [...]

Valstybės finansų politika ir valstybės finansų kontrolė
Referatas Valstybės finansų politika ir valstybės finansų kontrolė

Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele dalimi priklauso ir fiskaliniai rezultatai. Pagrindinės [...]

Politinės minties istorija. Aristotelio valstybė
Referatas Politinės minties istorija. Aristotelio valstybė

Senovės graikų filosofas Aristotelis savo darbuose kalbėdamas apie valstybę, nagrinėdamas jos santvarkos formas, analizuodamas visuomenės [...]

Moterų politinė socialinė - ekonominė padėtis besivystančiose šalyse
Referatas Moterų politinė socialinė - ekonominė padėtis besivystančiose šalyse

Temos aktualumas. Dažniausiai Trečiuoju pasauliu vadinamos ekonomiškai neišsivysčiusios daugiausia Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalys [...]

Dalykinis bendravimas įvairiose pasaulio šalyse
Referatas Dalykinis bendravimas įvairiose pasaulio šalyse

Verslo sėkmė užsienyje priklauso nuo to, kaip sugebėsime perprasti tos šalies kurioje rengiamės imtis verslo [...]

ES plėtros ir ES kaiminystės politikos įtakos demokratizacijose procesui trečiose šalyse palyginimas
Kursinis darbas ES plėtros ir ES kaiminystės politikos įtakos demokratizacijose procesui trečiose šalyse palyginimas

Demokratizacijos trečiosiose šalyse skatinimas – labai svarbi Europos Sąjungos (toliau ES) užsienio politikos kryptis, plečianti [...]

Politinė reklama Lietuvoje ir kitose šalyse
Prezentacija Politinė reklama Lietuvoje ir kitose šalyse

Politinė reklama – informacija, skleidžiama politiko vardu ar interesais, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją arba propoguojamas [...]