Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Sudominimo būdai renginių studentams reklamose

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame, sparčiai tobulėjančių technologijų bei komunikacijos amžiuje, itin svarbi yra reklama, kuri kasdien turi būti vis geresnė, paveikesnė ir vis labiau patraukianti adresato dėmesį. Ji turi skatinti adresatą pasirinkti konkretų produktą ar renginį, nes jų pasiūla šiomis dienomis yra gerokai didesnė, nei paklausa. Studentiško gyvenimo būdo žurnale Njuspeipis kiekvieną mėnesį išspausdinamos į bent kelis renginius studentus kviečiančios reklamos. Kadangi renginių pasiūla nemaža, reklamos turi pranokti viena kitą ir atkreipti žurnalą skaitančių studentų dėmesį ir juos sudominti pritraukdamos daugiau publikos į renginius.

Tyrimo objektas: paveikumo strategijos studentų renginių reklamose.

Tikslas: ištirti, kokius paveikumo būdus reklamose panaudojant yra stengiamasi studentus pritraukti į jiems skirtus renginius.

Uždaviniai:

1. išskirti reklamose naudojamus sudominimo būdus;

2. nustatyti, kaip reklamose sąveikauja vizualumas ir verbalumas;

3. ištirti, kokiais būdais kuriami patrauklūs renginių vaizdiniai.

Tyrimo medžiaga: 31 reklama iš studentiško gyvenimo būdo žurnalo Njuspeipis numerių, išleistų 2014-2015 metais.

Temos naujumas. Konkreti tema sudominimo būdai studentų renginių reklamose iš žurnalo Njuspeipis anksčiau nėra tirta, tačiau reklamos paveikumas anksčiau tyrinėtas R. Rapkauskaitės magistro darbe Reklamos paveikumo gerinimo planas. Prekybos centrų tualetuose esančios reklamos rėmeliuose atvejis, M. Macijauskaitės magistro darbe Internetinės reklamos efektyvumo vertinimo modelis ir kituose darbuose.

Temos aktualumas. Tema aktuali, nes įvairūs renginiai studentams rengiami dažnai ir norima į juos pritraukti kuo daugiau dalyvių, todėl reklamų paklausa didelė, o šis tyrimas gali prisidėti gerinant šio tipo reklamų kokybę ir paveikumą bei sudominimo lygį. Šių reklamų tikslinė auditorija – studentai, o Lietuvoje jų ypač daug, todėl verta patyrinėti kokie studentų sudominimo būdai efektyviausi ir ką reiktų keisti studentų renginių reklamose.

Tyrimo metodai: interpretacinis ir analitinis.

Pagrindinė teorinė literatūra: Reklamos teorijos apžvalgai naudota B. Čereškos Reklama: teorija ir praktika (Vilnius: Homo liber, 2004). Darbe taip pat remtasi E. Gabrėnaitės daktaro disertacija, S. Keturakio straipsniu Reklamų vaizdų ir žodžio saveikos tyrimo metodologinės prielaidos bei Dž. Maskuliūnienės straipsniu Spaudos reklamos poetika: verbalumo ir vizualumo dermė.

Darbą sudaro įvadas, analitinė dalis ir išvados. Įvade iškeliamas tiriamojo darbo tikslas, suformuluojami uždaviniai, nurodomi tyrimo metodai, aptariamas temos naujumas bei aktualumas, supažindinama su anksčiau atliktais tyrimais bei teorine literatūra. Analitinė dalis skiriama į tris skyrius. Pirmajame jų, Studentų renginių reklamose naudojamos sudominimo technikos, aptariamos tiriamose reklamose naudojamos sudominimo ir dėmesio atkreipimo strategijos. Antrajame skyriuje Vizualumo ir verbalumo santykis renginių studentams reklamose, aptariamas tekstinių ir vizualinių elementų santykis tiriamose reklamose ir jos suklasifikuojamos pagal teksto ir iliustracijų kiekį, vizualumo ir verbalumo santykį bei iliustracijų tipus. Trečiajame skyriuje, Patrauklių renginių vaizdinių kūrimo metodai reklamoje, išskiriamos dažniausiai renginių reklamose aptinkamos frazės, suklasifikuojamos ir trumpai pakomentuojamos savybės. Išvadose pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2517 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Studentų renginių reklamose naudojamos sudominimo technikos5
  • 2. Vizualumo ir verbalumo santykis renginių studentams reklamose6
  • 3. Patrauklių renginių vaizdinių kūrimo metodai reklamoje8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11
  • PRIEDAI12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Reklamos kompanijos rengimas ir įgyvendinimas “X’ įmonėje
Kursinis darbas Reklamos kompanijos rengimas ir įgyvendinimas “X’ įmonėje

Šiuo metu reklama tampa neatsiejamu mūsų gyvenimo palydovu. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų [...]

Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai
Laboratorinis darbas Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai

Darbo tikslas 1. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. 2. Nustatyti kai kurių [...]

Dantų pastos reklama
Prezentacija Dantų pastos reklama

Dantų pastos "Šypsena" reklama projektinis darbas skirtas ekonomikos ir verslumo pamokai. įvertinimas 10 [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai
Referatas Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai

Šio referato tema yra - Nacionalinių parkų steigimo, jų apsaugos problemos ir galimi sprendimo būdai.

UAB „Vilniaus duonos“ bakalėjos gaminio traškučių reklama
Referatas UAB „Vilniaus duonos“ bakalėjos gaminio traškučių reklama

Šio metu Lietuvos įmonės gyvenimas nesuprantamas be reklamos. Daugelis firmų reklamuojasi laikraščiuose, radijuje, televizijoje ir [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas
Kursinis darbas Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas

Temos aktualumas. Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti taisykles ir prognozuoti [...]

Tarptautinių atsiskaitymų būdai
Referatas Tarptautinių atsiskaitymų būdai

Tarptautiniai atsiskaitymai – tai išties sudėtinga, padidintos rizikos veiklos rūšis. Modernios ekonomikos šalyse egzistuoja daugybė [...]

Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje
Prezentacija Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar [...]

Reklamos paskaitų konspektas
Konspektas Reklamos paskaitų konspektas

Reklamos paskaitų konspektas [...]

Interneto reklamos poveikis vaikams
Prezentacija Interneto reklamos poveikis vaikams

•Tobulėjant technologijoms, reklamos internete daugėja; •Vis daugiau ir daugiau šeimų naudoja kompiuterius bei internetą; •Interneto reklama pradedama [...]

Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą
Referatas Strateginio planavimo vieta verslo organizacijos veikloje reikalavimai, rengiant strateginį planą

Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui, plėtojantis prekybai. Tai pradžia šiandieninės [...]

Palūkanų normų matavimo būdai
Referatas Palūkanų normų matavimo būdai

Įvadas Temos aktualumas: Didžioji dalis Lietuvos Respublikos valstybės gyventojų naudojasi finansinėmis paslaugomis kurios yra neatsiejamos nuo [...]

UAB „Rojus“ veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas
Kursinis darbas UAB „Rojus“ veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas

TEMOS AKTUALUMAS. Žmogus apie trečdali savo darbingo amžiaus praleidžia darbe, tai yra darbinėje aplinkoje. Tad [...]