Sudominimo būdai renginių studentams reklamose

33 psl. / 2517 žod.

Ištrauka

Šiame, sparčiai tobulėjančių technologijų bei komunikacijos amžiuje, itin svarbi yra reklama, kuri kasdien turi būti vis geresnė, paveikesnė ir vis labiau patraukianti adresato dėmesį. Ji turi skatinti adresatą pasirinkti konkretų produktą ar renginį, nes jų pasiūla šiomis dienomis yra gerokai didesnė, nei paklausa. Studentiško gyvenimo būdo žurnale Njuspeipis kiekvieną mėnesį išspausdinamos į bent kelis renginius studentus kviečiančios reklamos. Kadangi renginių pasiūla nemaža, reklamos turi pranokti viena kitą ir atkreipti žurnalą skaitančių studentų dėmesį ir juos sudominti pritraukdamos daugiau publikos į renginius.

Tyrimo objektas: paveikumo strategijos studentų renginių reklamose.

Tikslas: ištirti, kokius paveikumo būdus reklamose panaudojant yra stengiamasi studentus pritraukti į jiems skirtus renginius.

Uždaviniai:

1. išskirti reklamose naudojamus sudominimo būdus;

2. nustatyti, kaip reklamose sąveikauja vizualumas ir verbalumas;

3. ištirti, kokiais būdais kuriami patrauklūs renginių vaizdiniai.

Tyrimo medžiaga: 31 reklama iš studentiško gyvenimo būdo žurnalo Njuspeipis numerių, išleistų 2014-2015 metais.

Temos naujumas. Konkreti tema sudominimo būdai studentų renginių reklamose iš žurnalo Njuspeipis anksčiau nėra tirta, tačiau reklamos paveikumas anksčiau tyrinėtas R. Rapkauskaitės magistro darbe Reklamos paveikumo gerinimo planas. Prekybos centrų tualetuose esančios reklamos rėmeliuose atvejis, M. Macijauskaitės magistro darbe Internetinės reklamos efektyvumo vertinimo modelis ir kituose darbuose.

Temos aktualumas. Tema aktuali, nes įvairūs renginiai studentams rengiami dažnai ir norima į juos pritraukti kuo daugiau dalyvių, todėl reklamų paklausa didelė, o šis tyrimas gali prisidėti gerinant šio tipo reklamų kokybę ir paveikumą bei sudominimo lygį. Šių reklamų tikslinė auditorija – studentai, o Lietuvoje jų ypač daug, todėl verta patyrinėti kokie studentų sudominimo būdai efektyviausi ir ką reiktų keisti studentų renginių reklamose.

Tyrimo metodai: interpretacinis ir analitinis.

Pagrindinė teorinė literatūra: Reklamos teorijos apžvalgai naudota B. Čereškos Reklama: teorija ir praktika (Vilnius: Homo liber, 2004). Darbe taip pat remtasi E. Gabrėnaitės daktaro disertacija, S. Keturakio straipsniu Reklamų vaizdų ir žodžio saveikos tyrimo metodologinės prielaidos bei Dž. Maskuliūnienės straipsniu Spaudos reklamos poetika: verbalumo ir vizualumo dermė.

Darbą sudaro įvadas, analitinė dalis ir išvados. Įvade iškeliamas tiriamojo darbo tikslas, suformuluojami uždaviniai, nurodomi tyrimo metodai, aptariamas temos naujumas bei aktualumas, supažindinama su anksčiau atliktais tyrimais bei teorine literatūra. Analitinė dalis skiriama į tris skyrius. Pirmajame jų, Studentų renginių reklamose naudojamos sudominimo technikos, aptariamos tiriamose reklamose naudojamos sudominimo ir dėmesio atkreipimo strategijos. Antrajame skyriuje Vizualumo ir verbalumo santykis renginių studentams reklamose, aptariamas tekstinių ir vizualinių elementų santykis tiriamose reklamose ir jos suklasifikuojamos pagal teksto ir iliustracijų kiekį, vizualumo ir verbalumo santykį bei iliustracijų tipus. Trečiajame skyriuje, Patrauklių renginių vaizdinių kūrimo metodai reklamoje, išskiriamos dažniausiai renginių reklamose aptinkamos frazės, suklasifikuojamos ir trumpai pakomentuojamos savybės. Išvadose pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Studentų renginių reklamose naudojamos sudominimo technikos5
  • 2. Vizualumo ir verbalumo santykis renginių studentams reklamose6
  • 3. Patrauklių renginių vaizdinių kūrimo metodai reklamoje8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11
  • PRIEDAI12

Reziumė

Autorius
skye101
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 26, 2018
Apimtis
33 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Rinkodara Kursinis darbas audrens
Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui svarbu pažvelgti į reklamą iš kitos pusės, t.y....

Reklama spaudoje

Rinkodara Prezentacija justinaz
Apie 1900 metus leidėjai, suvokę, kad įplaukos iš reklamos gali pakeisti prenumeratos įplaukas pradėjo propaguoti savo leidinius kaip reklamos platinimo būdą.Nuo 1992...

"Karūnos" ženklo reklamos kampanija

Rinkodara Referatas 2017 m. brighiitaa
Darbo aktualumas. Reklama šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių...

Reklamos analizė. Puma

Rinkodara Referatas 2013 m. sokioholike
Rašto darbas nagrinėja reklamos strategiją, vizualinius, psichologinius sprendimus bei tikslus. Tai išsami analizė, kurioje yra ir privalumai ir trūkumai bei vaizdinė-foto medžiaga. Pasirinkta...

UAB “X” reklamos strategijos įgyvendinimas

Rinkodara Kursinis darbas 2010 m. guoba
Temos aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai sugalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį. Įmonės, norėdamos susirasti rinką...