Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

17 psl. / 3220 žod.

Ištrauka

Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.

PAV procedūros turi būti integruotos į bendrą planavimo ir projektavimo procesą ir atliekamos pakankamai ankstyvo šio proceso etapo metu, kai dar įmanoma išvengti neigiamo reikšmingo poveikio aplinkai ar numatyti jo sumažinimo priemones. Todėl, yra išskiriami keletas pagrindinių PAV, kaip procedūros, tikslų:

 1. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios;
 2. pateikti su veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams;
 3. optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos požiūriu nepalankių vietos parinkimo, techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų;
 4. numatyti planuojamos veiklos alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti;
 5. nustatyti, ar planuojama veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
 6. numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo priemones bei jų įgyvendinimą.

Turinys

 • Turinys
 • Įžanga3
 • 1 Pagrindiniai PAV tikslai4
 • 2 Poveikio aplinkai vertinimo procedūros4
 • 2.1 Atranka4
 • 2.2 Poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymas ir programos rengimas7
 • 2.3 Poveikio aplinkai vertinimo studija ir ataskaitos rengimas9
 • 2.3.1 Esamos aplinkos aprašymas9
 • 2.3.2 Galimo poveikio identifikavimas, prognozavimas, analizavimas bei reikšmingumo nustatymas9
 • 2.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės11
 • 2.4 Poveikio aplinkai vertinimo kokybės kontrolė (patikrinimas)11
 • 2.5 Sprendimo priėmimas12
 • 2.6 Veiklos monitoringas13
 • 3 Visuomenės dalyvavimas14
 • 4 Alternatyvų nagrinėjimas15
 • Išvados17
 • Literatūra18

Reziumė

Autorius
inguzine
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 20, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas

Ekologija Kursinis darbas 2012 m. vaivai
Planuojama ūkinė veikla – mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio (MBA), skirto mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų atskyrimui bei...

Urbanizacijos poveikis aplinkai

Ekologija Referatas 2013 m. ewuze
Urbanizacija pasaulyje iki šiol plėtėsi neregėtais tempais – XIX a. pasaulio gyventojų populiacija padidėjo 1,7 karto, o miestuose gyvenančių žmonių skaičius – 4...

Augalininkystes poveikis aplinkai

Ekologija Prezentacija 2014 m. lapesnape2015
Aplinkotyros dalyko pristatymas - augalininkystės poveikis aplinkai. Prezentacija parengta kruopščiai, yra informatyvi.

Laivo poveikis aplinkai

Ekologija Prezentacija 2019 m. dziuliano
Virš 90 procentų pasaulio prekybos visame pasaulyje yra gabenama vandenynais pasitelkus per 90 000 laivų. Iš tiesų, jeigu pasaulinė laivyba būtų šalis, tai...

Grietinėlės gamybos technologija ir poveikis aplinkai

Ekologija Kursinis darbas 2018 m. oggiuxx
Dėl pramonės plėtros, nekontroliuojamo išteklių naudojimo blogėja mus supančios aplinkos kokybė, pažeidžiama natūrali medžiagų apykaita, dėl aplinkos taršos kenksmingomis medžiagomis sutrinka gamtos natūralių...