Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

0 atsiliepimų
Autorius:

Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.

PAV procedūros turi būti integruotos į bendrą planavimo ir projektavimo procesą ir atliekamos pakankamai ankstyvo šio proceso etapo metu, kai dar įmanoma išvengti neigiamo reikšmingo poveikio aplinkai ar numatyti jo sumažinimo priemones. Todėl, yra išskiriami keletas pagrindinių PAV, kaip procedūros, tikslų:

 1. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo pradžios;
 2. pateikti su veikla susijusią informaciją visiems PAV proceso dalyviams;
 3. optimizuoti planavimo ir projektavimo procesą, siekiant išvengti aplinkos apsaugos požiūriu nepalankių vietos parinkimo, techninių, statybos ir eksploatacijos sprendimų;
 4. numatyti planuojamos veiklos alternatyvas bei sudaryti prielaidas tinkamiausiai alternatyvai parinkti;
 5. nustatyti, ar planuojama veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
 6. numatyti galimo neigiamo poveikio išvengimo, sumažinimo, atkūrimo ar kompensavimo priemones bei jų įgyvendinimą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3220 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • Įžanga3
 • 1 Pagrindiniai PAV tikslai4
 • 2 Poveikio aplinkai vertinimo procedūros4
 • 2.1 Atranka4
 • 2.2 Poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymas ir programos rengimas7
 • 2.3 Poveikio aplinkai vertinimo studija ir ataskaitos rengimas9
 • 2.3.1 Esamos aplinkos aprašymas9
 • 2.3.2 Galimo poveikio identifikavimas, prognozavimas, analizavimas bei reikšmingumo nustatymas9
 • 2.3.3 Poveikio sumažinimo priemonės11
 • 2.4 Poveikio aplinkai vertinimo kokybės kontrolė (patikrinimas)11
 • 2.5 Sprendimo priėmimas12
 • 2.6 Veiklos monitoringas13
 • 3 Visuomenės dalyvavimas14
 • 4 Alternatyvų nagrinėjimas15
 • Išvados17
 • Literatūra18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas
Kursinis darbas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas

Planuojama ūkinė veikla – mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio (MBA), skirto mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui [...]

Plastiko gamybos įmonės UAB “Samanosas” aplinkos taršos vertinimas
Referatas Plastiko gamybos įmonės UAB “Samanosas” aplinkos taršos vertinimas

Aplinkos teršimas - tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie [...]

Atskirų sistematinių taksonų būklės vertinimas istorinio antropogeninio poveikio aspektu
Referatas Atskirų sistematinių taksonų būklės vertinimas istorinio antropogeninio poveikio aspektu

Naujausi archeologiniai tyrinėjimai keičia, formuoja bei papildo mūsų supratimą apie praeityje gyvenusių žmonių darytą įtaką [...]

Radioaktyvieji elementai aplink ir jų poveikis žmogaus organizmui.
Prezentacija Radioaktyvieji elementai aplink ir jų poveikis žmogaus organizmui.

Susipažinti su radioaktyviaisiais elementais, apibūdinti jų savybes, išsiaiškinti kas yra radioaktyvumas. [...]

Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis vertinimas (HN 35:2007)
Prezentacija Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis vertinimas (HN 35:2007)

Gyvenamosios aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis vertinimas (HN 35:2007)            [...]

Globaliniai poveikiai aplinkai
Referatas Globaliniai poveikiai aplinkai

Temos aktualumas: žmonės gyvena ne vieną tūkstantmetį, tačiau problemos, esančios dabar, buvo pradėtos iškelti galbūt [...]

Išsivysčiusių ir besivystančių šalių poveikio aplinkai specifika
Referatas Išsivysčiusių ir besivystančių šalių poveikio aplinkai specifika

Šiandienėje visuomenėje imta labai daug kalbėti apie ekologiją, aplinką, jos užterštumą ir kaip to išvengti.

Toksinio poveikio skirtingoms aktyviojo dumblo sistemoms vertinimas
Diplominis darbas Toksinio poveikio skirtingoms aktyviojo dumblo sistemoms vertinimas

Biologinis valymas panaudojant aktyvųjį dumblą (AD) yra plačiausiai taikoma nuotekų valymo strategija. Jos populiarumą lemia [...]

Hidroelektinių poveikis aplinkai
Referatas Hidroelektinių poveikis aplinkai

Hidroelektrinių poveikis aplinkai yra minimalus, jose vykstanti elektros gamyba sąlyginai neteršia aplinkos. Hidroelektrinės gamina elektros [...]

Transporto sektoriaus poveikis aplinkai Lietuvoje
Kursinis darbas Transporto sektoriaus poveikis aplinkai Lietuvoje

Lietuviai tausojo gamtą ir ji buvo palyginus švari iki 1950 metų, kai ypač sparčiai pradėjo [...]

Aplinkos temperatūros poveikis sveikatai
Prezentacija Aplinkos temperatūros poveikis sveikatai

TIKSLAS: • Išsiaiškinti aplinkos temperatūros poveikį sveikatai;• Kaip to išvengti? [...]

Urbanizacijos poveikis aplinkai
Referatas Urbanizacijos poveikis aplinkai

Urbanizacija pasaulyje iki šiol plėtėsi neregėtais tempais – XIX a. pasaulio gyventojų populiacija padidėjo 1,7 [...]

Trąšų keliamas neigiamas poveikis žmogui ir aplinkai
Referatas Trąšų keliamas neigiamas poveikis žmogui ir aplinkai

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės problemas, parengti projektą dėl trąšų keliamo neigiamo poveikio žmogui ir aplinkai. Uždaviniai [...]

Augalininkystes poveikis aplinkai
Prezentacija Augalininkystes poveikis aplinkai

Augalininkystė – kultūrinių augalų ir natūraliosios augalijos naudojimas žmonėms aprūpinti maisto produktais, pramonei – žaliava [...]

Motorinių sausumos transporto priemonių poveikis aplinkai
Referatas Motorinių sausumos transporto priemonių poveikis aplinkai

Šiais laikais viena aktualiausių temų pasaulyje yra aplinkos tarša. Kadangi mūsų žeme važinėja milijonai įvairiausių [...]