Geriausi prieinami gamybos būdai plaušienos, popieriaus ir kartono pramonėje

30 psl. / 5840 žod.

Ištrauka

Vienas svarbiausių Europos Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių pramonės taršą, yra 2010 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyva 2010/75/EU dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK). Šios direktyvos tikslas yra įgyvendinti integruotą taršos, kurią sukelia stambiausios pramonės ir žemės ūkio įmonės, prevenciją ir kontrolę. Pramoninių procesų tarša vis dar viena svarbiausių aplinkos apsaugos problemų - dirvožemio, vandens, lietaus rūgštėjimo, eutrofikacijos, globalinio atšilimo, fotocheminio ozono susidarymo, metalų, patvariųjų organinių teršalų išmetimo į aplinką bei kitų globalinių bei vietinės reikšmės reiškinių priežastimi.

Pagrindinės popieriaus ir plaušo pramonės sukeliamos aplinkosauginės problemos: sunaudojamas labai didelis vandens kiekis gamyboje (A4 lapui pagaminti sunaudojama 10 litrų vandens); 40% visų nukertamų medžių naudojami popieriaus gamyboje (sunaikinama 30 milionų akrų miškų kiekvienais metais); popieriaus pramonės įmonės pašalina nuotekas, kurios pilnos ištirpusio lignino, kietųjų dalelių, alkoholio, chloro ir metalų junginių; ši pramonės šaka sunaudoja 4% viso pasaulio energijos ir užima 5-ąją vietą tarp kitų pramonės šakų.[17]

TIPK direktyva siekiama pagerinti aplinkos apsaugą taikant geriausius prieinamus gamybos būdus , taip tobulinant įmonių technologinius procesus, įrangą  bei pašalinant trūkumus. Tokiu būdu skatinamas ne tik įmonių modernizavimas, bet ir mažinamas neigiamas poveikis aplinkai. Geriausias prieinamas gamybos būdas (GPGB) - tai veiksmingiausias ir pažangiausias veiklos ir jos plėtojimo metodas, parodantis, jog kiekvienas technologinio proceso etapas gali būti patobulintas siekiant išvengti taršos ir bendrai mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį aplinkai.

Popierius – tai plaušų lakštas, kuriame yra tam tikras kiekis cheminių medžiagų, nuo kurių priklauso lakšto savybės ir kokybė. Plaušienos bei popieriaus gamybai be plaušų ir cheminių medžiagų reikia daug technologinio vandens bei energijos (garo ir elektros pavidalu). Taigi, plaušienos ir popieriaus gamybos poveikis aplinkai yra susijęs su nuotekomis į paviršinį vandenį, išmetimais į orą ir energijos sąnaudomis, taip pat kietomis atliekomis, likusiomis po technologinio proceso.

Plaušienos ir popieriaus gamyba yra sudėtinga sritis, susidedanti iš daugelio daugiapakopių procesų, kurių metu pagaminami įvairūs produktai. Tačiau didelė plaušienos ir popieriaus gamybai naudojamų žaliavų bei procesų įvairovė gali būti suskirstyta į kelis etapus:

1. popieriaus gamyba ir susiję procesai;

2. kraft celiuliozės gamybos procesas;

3. sulfitinės celiuliozės gamybos procesas;

4. mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai;

5. makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas.

Šio rašto darbo tikslas – išnagrinėti plaušienos, popieriaus bei kartono pramonės technologinį procesą, aptarti pagrindinius aplinkosaugos klausimus, tokius kaip ištekliai, energijos poreikiai, emisijos, atliekų kiekiai, išsiaiškinti, kokie yra būdai išmetamiems ar išleidžiamiems teršalams bei atliekoms mažinti, energijai taupyti, aptarti geriausius prieinamus gamybos būdus bei atsirandančius naujus gamybos būdus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TECHNOLOGINIS PROCESAS5
 • 1.1. Popieriaus gamyba ir susiję procesai5
 • 1.2. Kraft celiuliozės gamybos procesas6
 • 1.3. Sulfitinės celiuliozės gamybos procesas8
 • 1.4. Mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai8
 • 1.5. Makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas9
 • 2. GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI11
 • 2.1. Popieriaus gamyba ir susiję procesai11
 • 2.2. Kraft celiuliozės gamybos procesas12
 • 2.3. Sulfitinės celiuliozės gamybos procesas14
 • 2.4. Mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai16
 • 2.5. Makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas17
 • 3. SĄNAUDŲ IR EMISIJŲ LYGIAI19
 • 3.1. Popieriaus gamyba ir susiję procesai19
 • 3.2. Kraft celiuliozės gamybos procesas20
 • 3.3. Sulfitinės celiuliozės gamybos procesas22
 • 3.4. Mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai23
 • 3.5. Makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas24
 • 4. NAUJI GAMYBOS BŪDAI26
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
inguzine
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 20, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Asfaltbetonio gamybos ir taršos analizė

Ekologija Kursinis darbas modestaaa
Išmetamų teršalų kiekis į aplinką, kasmet vis didėja. Tai yra viena didžiausių visuotinių aplinkos apsaugos problemų, kurią labai svarbu tinkamai ir efektyviai spręsti,...

Švaresnės gamybos diegimo praktika

Ekologija Prezentacija saulutexxx
Darbo tikslas: Supažindinti su teigiamais rezultatais švaresnės gamybos praktikojePateikti įmonių pavyzdžių diegiančių švarią gamybą

Elektros taupymo būdai

Ekologija Prezentacija tavtievs
Elektros taupymo būdų yra labai daug. Šiais laikais elektra kainuoja labai daug, bet patys nepastebėdami jos netaupome. Taigi kaip sutaupyti elektrą buityje ir...