Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Geriausi prieinami gamybos būdai plaušienos, popieriaus ir kartono pramonėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Vienas svarbiausių Europos Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių pramonės taršą, yra 2010 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyva 2010/75/EU dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK). Šios direktyvos tikslas yra įgyvendinti integruotą taršos, kurią sukelia stambiausios pramonės ir žemės ūkio įmonės, prevenciją ir kontrolę. Pramoninių procesų tarša vis dar viena svarbiausių aplinkos apsaugos problemų - dirvožemio, vandens, lietaus rūgštėjimo, eutrofikacijos, globalinio atšilimo, fotocheminio ozono susidarymo, metalų, patvariųjų organinių teršalų išmetimo į aplinką bei kitų globalinių bei vietinės reikšmės reiškinių priežastimi.

Pagrindinės popieriaus ir plaušo pramonės sukeliamos aplinkosauginės problemos: sunaudojamas labai didelis vandens kiekis gamyboje (A4 lapui pagaminti sunaudojama 10 litrų vandens); 40% visų nukertamų medžių naudojami popieriaus gamyboje (sunaikinama 30 milionų akrų miškų kiekvienais metais); popieriaus pramonės įmonės pašalina nuotekas, kurios pilnos ištirpusio lignino, kietųjų dalelių, alkoholio, chloro ir metalų junginių; ši pramonės šaka sunaudoja 4% viso pasaulio energijos ir užima 5-ąją vietą tarp kitų pramonės šakų.[17]

TIPK direktyva siekiama pagerinti aplinkos apsaugą taikant geriausius prieinamus gamybos būdus , taip tobulinant įmonių technologinius procesus, įrangą  bei pašalinant trūkumus. Tokiu būdu skatinamas ne tik įmonių modernizavimas, bet ir mažinamas neigiamas poveikis aplinkai. Geriausias prieinamas gamybos būdas (GPGB) - tai veiksmingiausias ir pažangiausias veiklos ir jos plėtojimo metodas, parodantis, jog kiekvienas technologinio proceso etapas gali būti patobulintas siekiant išvengti taršos ir bendrai mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį aplinkai.

Popierius – tai plaušų lakštas, kuriame yra tam tikras kiekis cheminių medžiagų, nuo kurių priklauso lakšto savybės ir kokybė. Plaušienos bei popieriaus gamybai be plaušų ir cheminių medžiagų reikia daug technologinio vandens bei energijos (garo ir elektros pavidalu). Taigi, plaušienos ir popieriaus gamybos poveikis aplinkai yra susijęs su nuotekomis į paviršinį vandenį, išmetimais į orą ir energijos sąnaudomis, taip pat kietomis atliekomis, likusiomis po technologinio proceso.

Plaušienos ir popieriaus gamyba yra sudėtinga sritis, susidedanti iš daugelio daugiapakopių procesų, kurių metu pagaminami įvairūs produktai. Tačiau didelė plaušienos ir popieriaus gamybai naudojamų žaliavų bei procesų įvairovė gali būti suskirstyta į kelis etapus:

1. popieriaus gamyba ir susiję procesai;

2. kraft celiuliozės gamybos procesas;

3. sulfitinės celiuliozės gamybos procesas;

4. mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai;

5. makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas.

Šio rašto darbo tikslas – išnagrinėti plaušienos, popieriaus bei kartono pramonės technologinį procesą, aptarti pagrindinius aplinkosaugos klausimus, tokius kaip ištekliai, energijos poreikiai, emisijos, atliekų kiekiai, išsiaiškinti, kokie yra būdai išmetamiems ar išleidžiamiems teršalams bei atliekoms mažinti, energijai taupyti, aptarti geriausius prieinamus gamybos būdus bei atsirandančius naujus gamybos būdus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5840 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TECHNOLOGINIS PROCESAS5
 • 1.1. Popieriaus gamyba ir susiję procesai5
 • 1.2. Kraft celiuliozės gamybos procesas6
 • 1.3. Sulfitinės celiuliozės gamybos procesas8
 • 1.4. Mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai8
 • 1.5. Makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas9
 • 2. GERIAUSI PRIEINAMI GAMYBOS BŪDAI11
 • 2.1. Popieriaus gamyba ir susiję procesai11
 • 2.2. Kraft celiuliozės gamybos procesas12
 • 2.3. Sulfitinės celiuliozės gamybos procesas14
 • 2.4. Mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai16
 • 2.5. Makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas17
 • 3. SĄNAUDŲ IR EMISIJŲ LYGIAI19
 • 3.1. Popieriaus gamyba ir susiję procesai19
 • 3.2. Kraft celiuliozės gamybos procesas20
 • 3.3. Sulfitinės celiuliozės gamybos procesas22
 • 3.4. Mechaninės ir mechaninės-cheminės plaušienos gamybos procesai23
 • 3.5. Makulatūros (antrinio plaušo) perdirbimas24
 • 4. NAUJI GAMYBOS BŪDAI26
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aliejai, jų gavybos būdai ir taikymas vaistų gamyboje
Referatas Aliejai, jų gavybos būdai ir taikymas vaistų gamyboje

                      Riebalai jau šimtus metų [...]

Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai
Laboratorinis darbas Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai

Darbo tikslas 1. Susipažinti su gamybos triukšmu ir jo mažinimo būdais. 2. Nustatyti kai kurių [...]

Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis
Referatas Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujoms įmonėms, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Intelektualinė nuosavybė. Prekės ženklas. Pramonės dizaino registravimo būdai. Tekstilės ir mados pramonė.
Referatas Intelektualinė nuosavybė. Prekės ženklas. Pramonės dizaino registravimo būdai. Tekstilės ir mados pramonė.

Pasaulinėje madoje yra nauja tendencija – gaminant modelius naudoti ekologines medžiagas, tuo tarpu ir medžiagas  [...]

Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje
Referatas Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje

Darbo aktualumas, naujumas: Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai [...]

Asmens higienos ir gamybinės sanitarijos reikalavimai konditerijos pramonėje
Referatas Asmens higienos ir gamybinės sanitarijos reikalavimai konditerijos pramonėje

Tikslas susipažinti su: asmens higienos reikalavimais ir sveikata (rankų plovimas po kiekvienos operacijos, turėjimas asmens medicininės [...]

Popieriaus masės maišyklės velenų gamybos individuali įmonė
Diplominis darbas Popieriaus masės maišyklės velenų gamybos individuali įmonė

Temos aktualumas: Šiuo metu visas pasaulis nori ir siekia, kad produktai būtų kuo ekologiškesni. Dauguma [...]

Popierinio korio padėklų gamyklos elektros tinklo projektas
Kursinis darbas Popierinio korio padėklų gamyklos elektros tinklo projektas

... „Popierinio korio padėklų gamyklos elektros tinklo projektas (UAB „Voltas“)“, Elektros ir automatikos inžinerijos studijų [...]