Produkto logistikos grandinės analizė

44 psl. / 5936 žod.

Ištrauka

Dar visai neseniai pagrindinė įmonių veikla koncentravosi apie rinkodarą ir gamybą, o kitos veiklos (transportavimas, sandėliavimas, aprūpinimas) buvo traktuojamos kaip pagalbinės. Toks požiūris iš dalies suprantamas, tačiau kartu ir keliantis nerimą, kadangi tokiu atveju lieka neaprėpta veikla tarp pirkimo ir gamybos bei gamybos ir pardavimo momentų, t. y. visa logistikos veikla, kuri,  remiantis visuminių sąnaudų koncepcija, daro įtaką įmonės veiklos rezultatams. Logistika yra pakankamai plati veiklos sritis, kurioje naudojami dideli žmogiškųjų išteklių bei materialių vertybių kiekiai, o tai savo ruožtu stipriai veikia atskirų įmonių veiklą, kartu ir daugelio valstybių ekonomiką.

Darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktos įmonės produkto logistikos grandinę, taikant ES rinkos pagrindų žinias bei gebėti rengti reikalingus dokumentus lietuvių bei anglų kalba.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti laisvą prekių judėjimą ES.
 2. Pristatyti įmonę bei gaminamą produkciją.
 3. Susipažinti su aprūpinimo grandimi.
 4. Pateikti informaciją apie gamybos procesą.
 5. Apibūdinti įmonės sandėlių sistemą.
 6. Aprašyti produkcijos transportavimo ypatumus.

Darbo metodai – literatūros ir informacijos šaltinių analizė. Savarankišką darbą sudaro įvadas, septyni skyriai, pateikiami dokumentai ir išvados bei priedai.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • SUMMARY5
 • 1. LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS ES6
 • 1.1. Laisvo prekių judėjimo vaidmuo ir reikšmė XXI amžiaus vidaus rinkoje6
 • 1.2. Prekės samprata ES teisėje7
 • 1.3. Pagrindinės ES laisvo judėjimo sutarčių nuostatos9
 • 1.4. Bendrosios nuostatos9
 • 1.5. Pagrindinės prekybos kliūtys10
 • 2. ĮMONĖS PRISTATYMAS11
 • 2.1. Pagrindinė informacija apie kompaniją11
 • 2.2. Gaminių asortimentas12
 • 2.3. Įmonės socialinė atsakomybė15
 • 3. APRŪPINIMO GRANDINĖS ANALIZĖ16
 • 3.1. Aprūpinimo logistikos esmė16
 • 3.2. Medžiagų poreikis gaminiui pagaminti16
 • 3.3. Žaliavų transportavimas18
 • 4. GAMYBOS PROCESO APRAŠYMAS19
 • 5. ĮMONĖS SANDĖLIŲ SISTEMA21
 • 5.1. Sandėliavimo proceso organizavimas21
 • 5.2. Produkcijos užsakymo parengimo ir išsiuntimo klientams organizavimas22
 • 6. KROVINIŲ TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS23
 • 6.1. Ekspedicinis ir nuosavas transportas23
 • 6.2. Vežėjo pasirinkimo principai24
 • 6.3. Transporto rūšies pasirinkimo faktoriai25
 • 6.4. Optimaliausi gaminio pristatymo maršrutai25
 • 7. SSGG IR PEST ANALIZĖS27
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI30
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
karolisci
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 12, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

E-logistika

Logistika Referatas 2011 m. klasas
Kaip suvokiama e-logistika. Kaip organizuojamas pirkimo - pardavimo procesas, su lentelėmis.

UAB "X" tiekimo/aprūpinimo logistikos analizė

Logistika Referatas 2015 m. eivina
Logistika darosi vis reikšmingesnė vartotojiškos visuomenės gyvenime, besiplečiančioje prekyboje bei importo / eksporto procedūrose. Logistikos įmonių sistemų pamatiniai tikslai: savo klientams kurti realią...

UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

Logistika Diplominis darbas 2011 m. guoba
Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą, reikiamu laiku. Todėl šiandien logistikos...

Logistikos Analizė

Logistika Tyrimas 2020 m. krkevalait
Logistika yra efektyvaus (sąnaudų sumažinimo požiūriu) žaliavų, atsargų, medžiagų, nebaigtos gamybos, gatavos produkcijos, paslaugų nuo šio srauto atsiradimo pradžios iki jo vartojimo vietos...