Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

13 psl. / 3055 žod.

Ištrauka

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.

Visi įmonėje, įstaigoje, organizacijoje atliekami darbai, kuriuos fizinis asmuo dirba susitaręs su darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, turi būti įforminami darbo sutartimi. Ši nuostata netaikoma darbams, atliekamiems pagal autorines sutartis ir fiziniams asmenims, turintiems patentą šiems darbams atlikti.

Mano šio darbo tema, kaip jau aišku iš pavadinimo yra, darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Šią užduotį, kaip namų darbą gavau tokiu laikotarpiu, kada dabar galiojantis 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926 patvirtintas darbo kodeksas, (toliau senasis darbo kodeksas) baigia skaičiuoti paskutines galiojimo dienas ir netruks įsigalioti 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 patvirtintas, nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliosiantis darbo kodeksas (toliau naujasis darbo kodeksas). Taigi šiuo metu labai aktualu susipažinti ir ištyrinėti kas gi keičiasi naujame darbo kodekse, ir kokioms sąlygoms ir aplinkybėms esant nuo 2017 m. sausio 1 dienos gali būti nutraukta darbo sutartis.

Mano darbo tikslas bus išrinkti medžiagą susijusią su darbo sutarties pasibaigimu, galimai palyginti ją su senuoju darbo kodeksu ir visa tai pateikti šiame savarankiškame namų darbe.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO VARIANTAI4
 • 1. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU4
 • 2. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBUOTOJO INICIATYVA4
 • 2.1. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių4
 • 2.2. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių5
 • 3. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA6
 • 3.1. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės6
 • 3.2. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės7
 • 4. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS NESANT DARBO SUTARTIES ŠALIŲ VALIOS8
 • 5. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO APRIBOJIMAI9
 • 6. DARBDAVIO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO BANKROTO ATVEJU9
 • 7. GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS10
 • 8. ĮSPĖJIMAS NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ10
 • 9. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO ĮFORMINIMAS11
 • IŠVADOS12
 • NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
radikas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Darbo sutartis

Teisė Prezentacija 2023 m. eimabutkus123@gmail.com
Prezentacija apie darbo sutartis , jų rūšis , taisyklės bei sąlygos. Bylų , susijusių su darbo sutartimi, nagrinėjimas.

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Prezentacija 2023 m. radikas
Šis pristatymas supažindins su darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį...