Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.

Visi įmonėje, įstaigoje, organizacijoje atliekami darbai, kuriuos fizinis asmuo dirba susitaręs su darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, turi būti įforminami darbo sutartimi. Ši nuostata netaikoma darbams, atliekamiems pagal autorines sutartis ir fiziniams asmenims, turintiems patentą šiems darbams atlikti.

Mano šio darbo tema, kaip jau aišku iš pavadinimo yra, darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Šią užduotį, kaip namų darbą gavau tokiu laikotarpiu, kada dabar galiojantis 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926 patvirtintas darbo kodeksas, (toliau senasis darbo kodeksas) baigia skaičiuoti paskutines galiojimo dienas ir netruks įsigalioti 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603 patvirtintas, nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliosiantis darbo kodeksas (toliau naujasis darbo kodeksas). Taigi šiuo metu labai aktualu susipažinti ir ištyrinėti kas gi keičiasi naujame darbo kodekse, ir kokioms sąlygoms ir aplinkybėms esant nuo 2017 m. sausio 1 dienos gali būti nutraukta darbo sutartis.

Mano darbo tikslas bus išrinkti medžiagą susijusią su darbo sutarties pasibaigimu, galimai palyginti ją su senuoju darbo kodeksu ir visa tai pateikti šiame savarankiškame namų darbe.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3055 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO VARIANTAI4
 • 1. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU4
 • 2. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBUOTOJO INICIATYVA4
 • 2.1. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių4
 • 2.2. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių5
 • 3. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA6
 • 3.1. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės6
 • 3.2. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės7
 • 4. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS NESANT DARBO SUTARTIES ŠALIŲ VALIOS8
 • 5. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO APRIBOJIMAI9
 • 6. DARBDAVIO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO BANKROTO ATVEJU9
 • 7. GRUPĖS DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS10
 • 8. ĮSPĖJIMAS NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ10
 • 9. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO ĮFORMINIMAS11
 • IŠVADOS12
 • NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai
Referatas Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir [...]

Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju
Referatas Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva
Referatas Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių darbo santykių pasibaigimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutartis gali [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė

Socialinis darbas – profesinė veikla – padedanti atstatyti santykius tarp asmens ir visuomenės, padėti asmenims [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai
Kursinis darbas Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome [...]

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys
Referatas Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime [...]

Darbo sutartys
Referatas Darbo sutartys

Įmonės kolektyvinė sutartis - tai rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Darbo sutarties samprata
Referatas Darbo sutarties samprata

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės [...]

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Socialinio darbo teoriniai pagrindai
Konspektas Socialinio darbo teoriniai pagrindai

    Socialinis darbas yra kompleksinė veikla, kuri apima politinę socialinę, ekonominę, edukacinę, sveikatos apsaugą ir kitą [...]