Darbo laikas

17 psl. / 3860 žod.

Ištrauka

Lietuva yra ratifikavusi TDO konvenciją Nr. 47 „Dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę", taip pat konvenciją Nr. 14 „Dėl savaitinio poilsio pramonės įmonėse". Šių konvencijų reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso XIII-XIV skyrių nuostatos. Teisiškai reguliuojant darbo ir poilsio laiką vis didesnę reikšmę įgyja lokalinės teisės normos (kolektyvinė sutartis, vidaus darbo tvarkos taisyklės ir kt.) ir individualios darbo sutartys.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje reglamentuotos tokios socialinės, ekonominės teisės, kaip teisė į darbą, verslą, tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą, socialinę apsaugą nedarbo atveju, teisė kiekvieno dirbančiojo į poilsį, kasmetines mokamas atostogas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje numatyta kiekvieno žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turėti tinkamas ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Valstybė šią žmogaus teisę į darbą užtikrina sudarydama ekonomines, socialines ir įstatymines laisvai pasirenkamo užimtumo prielaidas.

Karjera, darbas, darbo užmokestis yra vieni iš pagrindinių veiksnių, lemiančių asmens gyvenimo kokybę. Kiekvienas darbdavys privalo žinoti, kaip yra reguliuojamas darbo laikas, siekdamas užtikrinti normalų ir kiek įmanoma našesnį įmonės, įstaigos ar organizacijos darbą, nepažeisdamas darbuotojo teisės į darbą, bei užtikrindamas sveikas ir saugias darbo sąlygas. O darbuotojui yra svarbu žinoti savo garantijas darbo santykiuose, kiek tai yra susiję su darbuotojo teisėmis į darbą, teisingą atlygį už išdirbtą darbo laiką bei sveikas ir saugias darbo sąlygas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO LAIKO SAMPRATA4
 • 1.1. Darbo laiko sąvoka4
 • 1.2. Darbo laiko rūšys5
 • 1.2.1. Normalus darbo laikas6
 • 1.2.2. Apribotas darbo laikas6
 • 1.2.3. Išimtinis (maksimalus) darbo laikas9
 • 2. DARBO LAIKO REŽIMAS IR APSKAITA11
 • 2.1. Darbo laiko apskaita11
 • 2.1.1. Padienė darbo laiko apskaita12
 • 2.1.2. Savaitinė darbo laiko apskaita12
 • 2.1.3. Suminė darbo laiko apskaita13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
radikas
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Darbo drausmės užtikrinimo priemonės

Vadyba Referatas 2008 m. irmerna
Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje darbdavys ir jo administracija turi sudaryti tinkamas organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam darbuotojų darbui, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą...

Komandinis ir grupinis darbas organizacijoje

Vadyba Referatas honey
Aktualumas. Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis dažniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros ir senos hierarchijos...

Organizacijos ir individualaus darbo planavimas

Vadyba Referatas 2016 m. omegaa
Vadybos referatas "Organizacijos ir individualaus darbo planavimas". Analizuojami organizacijų ir individualaus darbo planavimo būdai, apibrėžiama planavimo svarba. Pagrindiniai planavimo žingsniai. Planavimo būdų skirstymas...