Saugumas nuo ekonominio šnipinėjimo. Lietuvos - JAV palyginimas

11 psl. / 2126 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Ši tema aktuali, nes šiais laikais, ekonomika turi didelę reikšmę valstybės veikimui, o ekonominis saugumas yra labai svarbus nacionaliniam saugumui. Viena iš ekonominio saugumo problemų – ekonominis šnipinėjimas, kurio prevencija turi ypatingą svarbą ekonominiam saugumui, o žvelgiant iš platesnės perspektyvos, ir visam valstybės saugumui, todėl šiuo darbu bus bandoma išanalizuoti ir apžvelgti ekonominį saugumą, ekonominį šnipinėjimą, jo būdus ir saugumą nuo jo, siekiant suvokti šių dalykų realią reikšmę valstybei.

Problema. Kokią reikšmę valstybei turi ekonominis šnipinėjimas ir saugumas nuo jo?

Tyrimo objektas. Saugumas nuo ekonominio šnipinėjimo.

Tikslas. Išanalizuoti ekonominį šnipinėjimą ir saugumą nuo jo.

Uždaviniai:

1.    Išnagrinėti ekonomikos sampratą;

2.    Apžvelgti ekonominio saugumo apibrėžimą;

3.    Ištirti ekonominį šnipinėjimą ir jo metodus;

4.    Aptarti saugumo nuo ekonominio šnipinėjimo istorinius ir šiuolaikinius faktus;

5.    Apžvelgti ir palyginti, kaip vyksta saugumas nuo ekonominio šnipinėjimo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje.

Tyrimo metodai. Šiame rašto darbe bus naudojami šie tyrimo metodai: analizė ir sintezė, mokslinės literatūros turinio analizė.

Praktinis pritaikomumas. Šis darbas padės objektyviai suprasti ekonominį šnipinėjimą, saugumą nuo jo, ir viso to reikšmę valstybės nacionaliniam saugumui.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EKONOMIKOS SAMPRATA4
 • 1.1. EKONOMIKOS APIBRĖŽIMAS4
 • 1.2. EKONOMINIO SAUGUMO SUVOKIMAS4
 • 1.3. EKONOMINIS ŠNIPINĖJIMAS – KAS TAI?5
 • 2. SAUGUMAS NUO EKONOMINIO ŠNIPINĖJIMO7
 • 2.1.SAUGUMO NUO EKONOMINIO ŠNIPINĖJIMO ISTORINIS VYSTYMASIS7
 • 2.2.SAUGUMAS NUO EKONOMINIO ŠNIPINĖJIMO ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE7
 • 2.3. ŠALIŲ PALYGINIMAS: LIETUVA IR JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS8
 • IŠVADOS10
 • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
bravoras
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 5, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Viešasis administravimas Prezentacija gin27
Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik viešojo administravimo specialistai ir profesionalai, turintys administracinių valstybės...

Energetinio saugumo problema Lietuvoje

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Energetinis saugumas svarbus kiekvienai valstybei, nes tai užtikriną stabilumą ,ir yra vienas iš sėkmingos politicos bei valstybės gyvavimo aspektų. Kadangi energetino saugumo svarba...