Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Susisiekimo ministerijos veiklos strateginė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas.

Nagrinėti Susisiekimo ministerijos strateginį valdymą pasirinkau, nes susisiekimo sritis man yra labai įdomi, aktuali ir svarbi, kadangi jau vien su transportu, su kasdieniu judėjimu iš taško A į tašką B, susiduriu pats asmeniškai. Šios ministerijos veiklos ir sprendimų efektyvumas daro didelę įtaką žmonių gyvenimui, jo kokybei, tobulėjimui. Ministerijos pagrindiniai tikslai yra formuoti šalies politiką transporto sistemų, keliavimo, ryšių ir kitose srityse. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, visos valdžios institucijos tarnauja žmonėms. Taigi tam, kad galėtų atlikti savo iškeltus tikslus, įteisintas funkcijas, didinti savo veiklos efektyvumą, ministerijai, dalyvaujančiai visoje viešojo sektoriaus sistemoje, būtinas strateginis planas.

Kiekvienos viešojo sektoriaus institucijos ar organizacijos pagrindinis tikslas yra prisitaikyti prie aplinkos, kuri, deja, nuolat kinta. Šis prisitaikymas yra labai svarbus siekiant veikti pagal tai, kas visuomenei aktualu, ko ji nori ir ko jai reikia. Jei institucija to siekia, jai būtinas strateginis valdymas, strateginis planas, pagal kurį institucija veiktų, ir darni valdymo ir savivaldos veiklos sistema, kuri palengvintų ir pagerintų institucijos veiklą ir tobulėjimą. Strategija būtina ne tik kiekvienai institucijai ar organizacijai, bet ir kiekvienai valstybei, bei kiekvienai iš valstybės pagrindinių dalykų, pavyzdžiui, saugumui.

Strateginis valdymas yra siejamas su perspektyvomis į ateitį. Strateginis valdymas apima organizacijos aplinkos stebėjimą, galimų ateities kliūčių identifikavimą, jų pašalinimą, ir tolesnę veiklą. Strategiją galima suvokti kaip organizacijos veiklos planą, bei sprendimą, kaip bus įveikiamos galimos ir kilusios problemos. Visa tai organizacijai yra labai svarbu, nes be tam tikro plano ar strategijos, organizacijos veikla nebus efektyvi, taip pat organizacija negebės tinkamai įveikti tiek išorines, tiek vidines kliūtis.

Mano nuomone, ši tema yra aktuali, nes man įdomu žinoti apie mano šalyje vykdomą susisiekimo srities valdymo veiklą, būsimus pokyčius, apie tai, kokius Susisiekimo ministerija kelia sau tikslus, kokias numato ateities perspektyvos, ar kaip paskirsto turimus ir gaunamus išteklius.

Tyrimo tikslai:

 1. Išanalizuoti strateginio valdymo teoriją, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais.
 2. Susipažinti su Susisiekimo ministerijos veikla, paanalizuoti ją pagal strateginio valdymo teoriją.

 

 

Tyrimo uždaviniai:

 1. Pateikti viešojo sektoriaus strateginio valdymo teorijos pagrindus.
 2. Išanalizuoti Susisiekimo ministerijos veiklą.
 3. Atlikti veiklos rodiklių analizę ir pateikti išvadas.

Tyrimo objektas:

 1. Susisiekimo ministerijos veikla.

Tyrimo metodika ir metodai: analizė ir sintezė, grafinis, sisteminimo ir apibendrinimo metodai, mokslinės literatūros analizė.

Pagrindinė literatūra ir kiti šaltiniai: analizuota statistinė medžiaga, studijuoti užsienio ir Lietuvos autorių publikuoti darbai, ir kiti šaltiniai.

Autoriaus asmeninis indėlis.

Rašydamas šio kursinio darbo teorinę dalį remsiuosi įvairių autorių išleistomis knygomis, moksliniais darbais ar straipsniais – atliksiu mokslinės literatūros analizę. Siekdamas išanalizuoti pasirinktą objektą – Susisiekimo ministerijos veiklą, nagrinėsiu Susisiekimo ministerijos teisinius aktus ir planavimo dokumentus. Darbo gale pateiksiu išvadas ir siūlymus, kaip rezultatą ir viso darbo apibendrinimą.

Darbo tipas:
Apimtis:
4841 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Strateginio valdymo teorinės nuostatos5
 • 1.1. Strateginis valdymas ir jo reikšmė5
 • 1.2. Strateginis planavimas – viena iš pagrindinių valdymo funkcijų10
 • 2. Susisiekimo ministerijos analizė14
 • 2.1. Susisiekimo ministerijos kompetencija14
 • 2.2. Susisiekimo ministerijos veiklos analizė17
 • 2.3. Analizės rezultatų apibendrinimas22
 • Išvados23
 • Siūlymai23
 • Literatūros ir šaltinių sąrašas24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR susisiekimo ministerijos
Referatas Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR susisiekimo ministerijos

Pagrindinis šio darbo objektas yra Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR Susisiekimo ministerijos. Tai yra [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Policijos departamento veiklos analizė
Referatas Policijos departamento veiklos analizė

Įvadas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra policijos įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos [...]

LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė
Referatas LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė

Darbe analizuojamas LR Valstybės saugumo departamento funkcijos, veikla, struktūra bei teisinė bazė, išskiriamos pagrindinės šios [...]

Apskričių veiklos efektyvumo analizė
Referatas Apskričių veiklos efektyvumo analizė

Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių. Apskritis sudaro teritorijos, priklausančios 7 miestų, 2 kurortų, 43 [...]

Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė Lietuvoje
Diplominis darbas Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė Lietuvoje

Tyrimo objektas: kūno kultūros ir sporto strategijos planavimo aspektai. Tyrimo tikslas: ištirti kūno kultūros ir sporto [...]

4 metų vaiko veiklos grupėje analizė
Referatas 4 metų vaiko veiklos grupėje analizė

Darbo aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų [...]

Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė
Referatas Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė

Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų [...]

Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis
Kursinis darbas Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis

Darbo tikslas: atlikti Statistikos departamento veiklos ir jos pagrindinių strateginių krypčių analizę. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti Statistikos [...]

Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)
Referatas Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)

Šis atvejis iliustruoja technikų, naudotų įvairiems depresijos aspektams paauglystėje, įvairovę. Aprašoma, kaip vaikų psichologas dirbo [...]

Pedagogų taikomų dorovinės pozicijos ugdymo strategijų analizė
Referatas Pedagogų taikomų dorovinės pozicijos ugdymo strategijų analizė

Šiuolaikiniame globalizacijos ir technologijų amžiuje padidėjęs nusikalstamumas, prievarta, smurtas, vertybių nykimas kelia vis didesnį poreikį [...]

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė
Referatas Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne [...]

Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė
Referatas Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė

Nаcionalinė Lietuvos e. valdžios koncepcija, besiremdama priimta Lietuvos nacionalinės informаcinės visuomenės plėtros koncepcija, yra grindžiama [...]

Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės
Referatas Nevyriausybinės organizacijos – Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veiklos analizė ir jos tobulinimo galimybės

Teisė laisvai jungtis arba nesijungti į įvairias organizacijas yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių, todėl [...]

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė
Referatas Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę [...]