Veiklos taisyklių ir jų taikymo informacinių sistemų kūrime analizė

17 psl. / 3102 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame besikeičiančiame pasaulyje veiklos sėkmė priklauso nuo sugebėjimo reaguoti į rinkos pokyčius. Dauguma veiklos procesų yra kompiuterizuoti, todėl reikalingos technologijos, įgalinančios informacines sistemas efektyviai pritaikyti prie kintančių veiklos poreikių. Šiuo metu veiklos pokyčiai yra gana dažni ir daro didelį poveikį informacinėms sistemoms. Pasikeitus organizacijos veiklos taisyklėms, daromi pakeitimai informacinėjė sistemoje susiję su veiklos taisyklėmis, todėl šiame darbe aptarsime pagrindinius veiklos taisyklių taikymo informacinių sistemų kūrime aspektus.

Darbo tikslas – pagerinti supratimą apie veiklos taisykles ir jų taikymą informacinių sistemų kūrime.

Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą, keliami šie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti veiklos taisykles, jų tipus ir gyvavimo ciklą.
 2. Išanalizuoti veiklos taisyklių standartus ir šablonus
 3. Susipažinti su veiklos taisyklių saugyklos privalumais.

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. VEIKLOS TAISYKLĖS (VT)6
 • 1.1. Veiklos taisyklių gyvavivo ciklas (VTGC)7
 • 1.2. Veiklos taisyklių modeliavimo standartai9
 • 1.2.1. SBVR10
 • 1.2.2. PRR10
 • 1.2.3. BMM11
 • 1.2.4. UML, OCL12
 • 1.2.5. BPDM13
 • 1.2.6. Standartų palyginimas14
 • 1.3. Veiklos taisyklių užrašymas natūralios kalbos šablonais15
 • 2. VEIKLOS TAISYKLIŲ SAUGYKLA16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
bandza
Tipas
Referatas
Dalykas
Informatika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Informacinių sistemų saugumas

Informatika Referatas 2012 m. vidmantas.pauza
Šiuolaikinėje visuomenėje informacijos sauga įgyja vis didesnę reikšmę. Sistemų saugumas yra vienas svarbiausių klausimų, kurį turi išspręsti šiuolaikinė visuomenė. Jis apima jų konfidencialumo,...

Populiariausių informacinių sistemų apžvalga

Informatika Referatas 2011 m. choko
Sakoma, kad kompiuteris palengvina žmogaus darbą. Tai nevisiška tiesa. Žmogui jis būtų nereikalingas, jeigu nebūtų paruoštas dirbti konkretaus darbo. Taigi, norint realizuoti kompiuterio...

Operacinės sistemos, jų klasifikacija, analizė

Informatika Referatas 2012 m. rasa13
Temos aktualumas. Norint dirbti kompiuteriu, nepakanka jį sukomplektuoti iš įvairių techninės įrangos (angliškai - hardware) komponentų. Žmogus savo veikloje vadovaujasi protu, įgytomis mokslo...