UAB "Baldai" įmonės veiklos modeliavimas ir informacinių poreikių specifikavimas

48 psl. / 6900 žod.

Ištrauka

Modeliavimas naudojamas siekiant suprasti ir analizuoti žmonių tarpusavio ryšius, organizacijų ir technologijų kompleksą. Tai atliekama per grafinį modeliavimą - realybės suvokimą ar idėją pavaizduojant per simbolius, išdėstytus diagramose. Galima lengviau analizuoti įmonę, optimizuoti įvairius procesus, sudaryti situacijų loginį ryšį vienu metu modeliuojant vieną aspektą. Pavyzdžiui, įmonės struktūrą pateikti vienoje diagramoje, o jos veiklos procesus - kitose. Taip pat labai svarbus modeliavimas kuriant produktą, įmonės naują padalinį, modernizuojant infrastruktūrą, plečiant, sumažinant, sujungiant ar kitaip reorganizuojant įmonę. Tokiu būdu galima padidinti įmonės efektyvumą, sumažinti išlaidas, priimant tinkamus sprendimus.

Nagrinėjama įmonė yra UAB „Baldai“. Įmonėje dirba 50 darbuotojų.

Dalykinė darbo sritis: baldų projektavimas ir tiekimas užsakovui.

Probleminė sritis: užsakymų priėmimas užima daug laiko, todėl klientai dažnai lieka nepatenkinti todėl šį procesą reikia automatizuoti sukuriant įmonės informacinę sistemą.

Darbo tikslas: patobulinti verslą ir tuo pačiu padidinti įmonės pelną.

Siekiant įgyvendinti numatytą tikslą, keliami šie darbo uždaviniai:

 1. Atlikti įmonės veiklos analizę struktūriniu-funkciniu ir objektiniu metodais.
 2. Išanalizuoti ir įvertinti pasirinktos organizacijos veiklą ir informacinius poreikius.
 3. Suprojektuoti informacinę sistemą, padedančią greičiau ir kokybiškiau įvesti užsakymus, bei patogiau aptarnauti klientus.

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS7
 • ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS8
 • ĮVADAS9
 • 1. ORGANIZACINĖS SISTEMOS VEIKLOS ANALIZĖ10
 • 1.1. Organizacijos veiklos aprašas10
 • 1.2. Veiklos analizė struktūriniu-funkciniu metodu11
 • 1.2.1. Duomenų srautų diagramos11
 • 1.2.2. Duomenų struktūrų diagrama15
 • 1.3. Veiklos analizė objektiniu metodu16
 • 1.3.1. Veiklos sąveikų modelis17
 • 1.3.2. Darbų sekų (eigos) modeliai20
 • 1.3.3. Procesų (hierarchijos) modelis22
 • 2. GRAFINIAI VEIKLOS PROCESŲ MODELIAI24
 • 2.1. Vertės grandinės modeliavimas24
 • 2.1.1. Apibendrintas „baldų gamybos ir pardavimo“ proceso informacinis modelis naudojant VGM24
 • 2.1.2. Detalus valdymo funkcijos F4 = „Pardavimų valdymas“ ir proceso P4 = „Pardavimas“ sąveikos modelis25
 • 2.2. Veiklos modelio normalizavimas, naudojant duomenų srautų diagramų notaciją27
 • 2.3. Veiklos modeliavimas EPC notacija (ARIS metodas)32
 • 2.4. IDEF standartas34
 • 2.4.1. Veiklos modeliavimas IDEF0 notacija34
 • 2.4.2. Veiklos modeliavimas IDEF3 notacija36
 • 2.5. Veiklos modeliavimas BPMN metodu37
 • 3. UAB „BALDAI“ INFORMACINĖS SISTEMOS MODELIAVIMAS TAIKANT OBJEKTINĘ MODELIAVIMO UML KALBĄ39
 • 3.1. Panaudojimo atvejų diagrama ir panaudojimo atvejų aprašas39
 • 3.2. Veiklos diagrama43
 • IŠVADOS44
 • LITERATŪRA45

Reziumė

Autorius
bandza
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...

Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas

Vadyba Diplominis darbas 2014 m. velniasx
Rinka, tai nuolatos besikeičiantis junginys. Todėl, siekiant išlikti rinkoje ir konkuruoti su kitais dalyviais būtina turėti strategiją. Būtent pasitelkiant strategiją, galima nustatyti uždavinius,...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

"X" įmonės strateginė veiklos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. simonyti4
Strateginis planavimas – tai sprendimų procesas. Šio proceso metu numatomi būsimi įvykiai, į kuriuos organizacija galėtų atsižvelgti realizuodama savo galimybes ir apsisaugoti nuo...