Eksporto reikšmė Lietuvos ekonomikai

14 psl. / 2799 žod.

Ištrauka

Šiais laikais tarptautinė prekyba auga daug greičiau negu pasaulinė gamyba, todėl šalies dalyvavimas tarptautiniuose mainuose suteikia šalies ūkiui daug naudos ir yra vienas svarbiausių plėtros veiksnių. Eksportas, tai šalyje pagamintų, užaugintų ar išgautų, taip pat laikinai iš užsienio įvežtų ir papildomai apdorotų prekių išvežimas iš jos ekonominės teritorijos, bei paslaugų tiekimas kitų šalių piliečiams ir ūkio subjektams. Atitinkamos šalies įmonę, vykdančią prekių ir paslaugų pardavimą kitos šalies įmonėms, vadinami eksportuotoju.

Reeksporto objektas yra anksčiau įvežtų iš užsienio (importuotų) ir papildomai neapdorotų prekių eksportas; prekių iš laisvųjų ekonominių zonų ir muitinių sandėlių išvežimas į užsienį. Prie reeksporto operacijų priskinamos ir operacijos, atliekamos prekės neįvežant į savo šalį – iš esmės tokios operacijos nepriskiriamos konkrečios šalies eksportui arba importui, nors ir įtraukiamos į muitų statistiką. Eksporto plėtra šiuo metu įgauna vis didesnę reikšmę, ypač besivystančių ekonomikos šalių problemų kontekste, t.y. vyraujant užsienio prekybos deficitui, nedarbui, smunkant ekonomikai.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pradėtos esminės politinės ir ekonomikos reformos bei buvo siekiama integruotis į pasaulinį ūkį. Šiuo veiksniu buvo siekiama liberalizuojant prekybą, įkuriant reikiamas institucijas, sukuriant teisinę bazę, kas leido Lietuvos ekonomikai tapti atvirai ir panaikinti iki šiol buvusias kliūtis. Eksportas yra ypač svarbus tokioms mažoms ir atviroms ekonomikoms kaip Lietuva, nes suteikia galimybės parduoti Lietuvoje išaugintus ar pagamintus produktus kitų šalių vartotojams ar perdirbėjams.

Darbo objektas: Eksporto reikšmės Lietuvos ekonomikoje vertinimas.

Darbo tikslas: Remiantis teorinėmis žiniomis ir analitiniais metodais par


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. EKONOMIKOS IR EKSPORTO TEORINIAI ASPEKTAI4
  • 1.1. Ekonomikos samprata4
  • 1.2. Eksporto samprata5
  • 1.3. Eksporto skatinimas ir priemonės7
  • 2. LIETUVOS EKSPORTO ANALITINĖ APŽVALGA9
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
a.giz
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Sūrio eksportas iš Lietuvos

Ekonomika Referatas sigjute
Mūsų pasirinktas eksporto produktas yra švieži (nenokinami ir nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė. Šios prekės kombinuotosios nomenklatūros kodas yra: 0406 10...

Šviežių sūrių eksportas iš Lietuvos

Ekonomika Referatas 2014 m. sigjute
Eksportas – įstatymais reglamentuotas prekių ir paslaugų išvežimas iš vienos valstybės į kitą, dažniausiai jas ir parduodant. Terminas gali reikšti eksporto procesą arba...

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Darbas aprašo Lietuvos ir Europos šešėlinę ekonomiką, analizuojama šešėlinė rinka bei jos formavimosi priežastys, palyginamas Europos valstybių šešėlio dydis bei padariniai ekonomikai. Darbas...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...