Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Paklausos elastingumo analizė teoriniu pagrindu

0 atsiliepimų
Autorius:

Elastingumas – tai dviejų veiksnių tarpusavio priklausomybės pobūdis, sugebantis prisitaikyti prie aplinkybių. Elastingumo teorija yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių kaip vartotojai ir gamintojai reaguoja į kainų pasikeitimus rinkoje. Jis padeda nusakyti, kas ir kokią mokesčio dalį sumoka į valstybės biudžetą, kokios prekės bus perkamos labiau nei kitos, kaip pasikeis prekių pirkimas pasikeitus pajamoms, kainai bei kaip priklauso vienų produktų pirkimas nuo kitų kainos pasikeitimo. Visa ši informacija labai dažnai praverčia praktikoje, todėl elastingumo supratimas ir taikymas yra labai aktualus šiandieniniame pasaulyje. Jo svarbą labiausiai nulemia tai, kad mes gyvename rinkos pasaulyje, kur ekonomika yra vienas pagrindinių dalykų.

Rinkos kainos atlieka strateginį vaidmenį. Jos informuoja ir skatina pirkėjus bei pardavėjus. Kaip pirkėjai (vartotojai) reaguoja į kainos pokytį? Tai vienas svarbiausių mikroekonomikos klausimų. Jų reakcijos laipsnis matuojamas paklausos elastingumu kainai.

Darbo tikslas – išsamiai išanalizuoti paklausą bei jos elastingumą teoriniu pagrindu.

Darbo tikslas yra detalizuojamas uždaviniais :

Aptarti paklausos esmę ir sampratą;

Nustatyti paklausos elastingumą nulemiančius veiksnius;

Išsiaiškinti paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu koficientų intervale ir taške apskaičiavimą;

Atskleisti kokias pajamas gauna valstybė iš mokesčių ir mokesčių sistemos elastingumo.

Darbo metodika, padėjusi išspręsti minėtus uždavinius susideda iš literatūros analizės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2213 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PAKLAUSOS ELASTINGUMO SAMPRATA4
  • 2. ELASTINGUMO RŪŠYS5
  • 3. PAKLAUSOS ELASTINGUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI6
  • 4. KRYŽMINIS PAKLAUSOS ELASTINGUMAS10
  • 5. PAKLAUSOS ELASTINGUMO KAINŲ ATŽVILGIU APSKAIČIAVIMAS11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS:14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Paklausos elastingumas vartotojo pajamoms. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas
Referatas Paklausos elastingumas vartotojo pajamoms. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas

Elastingumo teorija – vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių vartotojų bei gamintojų reakcijas į kainų pasikeitimus.

Paklausos elastingumas
Prezentacija Paklausos elastingumas

17 skaidrių [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Fundamentaliosios ir techninės analizės pagrindai
Tyrimas Fundamentaliosios ir techninės analizės pagrindai

Pagal fundamentalios ir techninės analizės pagrindus lyginami kompanijų finansiniai rodikliai.

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu
Laboratorinis darbas Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai
Kursinis darbas Profesinės rizikos valdymo teoriniai pagrindai

Kiekvienoje šiuolaikinėje valstybėje darbuotojų saugai ir sveikatai yra skiriamas ypatingas dėmesys. Europos Sąjungos valstybėse darbuotojų [...]

Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje
Referatas Pinigų paklausa. Jos kitimo analizė Lietuvoje

Pinigų paklausos tyrimai yra vieni labiausiai paplitusių empirinio pobūdžio ekonomikos tyrimų. Tai nesunku paaiškinti – [...]

Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus
Referatas Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus

1.1 Misija 1.2 Veiklos sritis (-ys) 1.3 Vizija 1.4 Organizacinė struktūra ir jos komentaras 2.1 Iš organizacijos veiklos [...]

Statistikos departamento veiklos analizė.  Pagrindinė strategijos kryptis
Kursinis darbas Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis

Darbo tikslas: atlikti Statistikos departamento veiklos ir jos pagrindinių strateginių krypčių analizę. Darbo uždaviniai: Išnagrinėti Statistikos [...]

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė
Referatas Pagrindinių motyvavimo proceso organizacijoje etapų analizė

Temos aktualumas: Manau ši tema visada bus labia aktuali, nes daugelis žmonių dirbantys organizacijose nori [...]

Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos
Referatas Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos

Tema ir jos aktualumas Šiais laikais viešasis sektorius apjungia apie 40% kiekvienos valstybės ekonomikos. Todėl šiame [...]

Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu
Diplominis darbas Įmonės X pardavimų apskaitų analizė teoriniu ir praktiniu aspektu

Darbe bus nagrinėjami įmonės „X“ pardavimai. Individuali įmonė yra neribotos turtinės atsakomybės, visas turtas priklauso [...]

Norvegijos pagrindinių ekonominių rodiklių analizė
Referatas Norvegijos pagrindinių ekonominių rodiklių analizė

Norvegija – tai sėkmingos, klestinčios kapitalistinės valstybės pavyzdys, kurioje gerai suderinta rinkos ekonomika ir vyriausybės kišimosi [...]