Kontrolės rūšių analizė

13 psl. / 3012 žod.

Ištrauka

Sukurti planai ne visada vykdomi taip, kaip yra numatoma ir kaip yra tikslinga. Ne visada inovacinės veiklos dalyviai teisingai priima jiems perduodamas teises ir pareigas. Kontroliuojant pasiekiama prisitaikymas prie invocinės veiklos keičiantis išorinei aplinkai. Kontrolė įvardinama kaip procesas, kuris leidžia inovacinės veiklos vadovams nustatyti, ar teisingai atliekami sprendimai, ar reikia juos keisti ir koreguoti. Galima teigti, kad kontrolė – tai inovacinės veiklos tikslų siekimo proceso užtikrinimas. Šią svarbią valdymo funkciją inovacinės veiklos vadovai turi pradėti vykdyti, kai tik suformuluojami inovacinės veiklos tikslai ir uždaviniai (James A.F. Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr., 2000).

Viena iš dažniausių klaidų kuriant kontrolės sistemas yra pernelyg didelės ambicijos. Taip yra dėl to, kad įmonių vadovai nustatė sau per aukštus tikslus ne pagal savo galimybes arba dėl to, kad kriterijai buvo apibrėžti neapgalvotai ir nerūpestingai, dėl ko vadovai stengiasi patenkinti itin daug poreikių, neįvertindami, ko iš tikrųjų reikia vartotojams. Tokios sisteminės klaidos dažnai sukelia ilgalaikę ir didelę žalą, kurią labai sunku ištaisyti.

Pradedant verslą, kuriant įmonę, itin riekia atsižvelgti į kontrolės rūšis, jas išsianalizuoti ir viską efektyviai bei nuosekliai vykdyti. Yra išskiriamos trys kontrolės rūšys t.y. parengiamoji, einamoji bei biagiamoji. Tai tarsi ciklas. Be to, visos šios rūšys padeda įmonės vadovui atsakyti į rūpimus klausimus apie įmonės veiklą, nuoseklumą, padarytus veikslus, patirtą naudą ar nuostolius. Tai padeda efektingiau siekti norimo tikslo.

Be to, organizacijai reikia turėti gerą sistemą bei strategiją, kuria būtų galima vadovautis ir sėkmingai igyvendinti užsibrėžtus tikslus. Visa tai padeda operatyviai prisitaikyti prie kintančių sąlygų bei taip patiriama mažiau nuostolių, tačiau vadovai kurdami kontrolės sistemas taip pat susiduria ir su problemomis, kaip pvz: ką reikia kontroliuoti ir kaip dažnai tai reikia daryti. Be to, vadovai bandydami kontroliuoti per griežtai ir naudojant per daug operacijų elementų gali darbuotojus smukdyti moraliai, kelti jiems nerimą bei gaišinti brangų laiką ir tai naudos organizacijai neprideda. Siekiant išvengti visų iškilusių problemų reikia atlikti analizę ir nustatyti svarbiausias veiklos atlikimo sritis bei nustatyti strateginius kontrolės taškus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KONTROLĖS SVARBA4
 • 2. KONTROLĖS PROCESO ETAPAI5
 • 3. KONTROLĖS RŪŠYS7
 • 3.1. PARENGIAMOJI KONTROLĖS RŪŠIS7
 • 3.2. EINAMOJI KONTROLĖS RŪŠIS8
 • 3.3. BAIGIAMOJI KONTROLĖS RŪŠIS8
 • 4. VIDAUS KONTROLĖS SMULKIOSE IR VIDUTINĖSE LIETUVOS ĮMONĖSE KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS9
 • 5. EFEKTYVIOS KONTROLĖS PRINCIPAI11
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai