Ekonomika ir verslas / Ekonomika

ES kaip tarptautinė tarpvalstybinė organizacija, jos struktūra bei narystės sąlygos

0 atsiliepimų
Autorius:

Europos Sąjunga, yra unikali ekonominė ir politinė sąjunga, kuri buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo. Ją dabar sudaro 28 Europos šalys t.y. Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija, Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Švedija ir Vengrija. Pirmiausia buvo siekiama skatinti ekonominį bendradarbiavimą remiantis tuo, kad tarpusavyje prekiaujančios šalys tampa vienos nuo kitų ekonomiškai priklausomos ir linkusios išvengti konfliktų. Dėl šios priežasties 1958 m. buvo sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir iš pradžių sustiprintas ekonominis šešių šalių – Belgijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos – bendradarbiavimas ir nuo to laiko buvo sukurta labai didelė bendra rinka [11].

19-oje ES šalių galioja bendra valiuta – euras t.y. Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija Standartizuotų įstatymų, galiojančių visose Sąjungos šalyse narėse, pagalba yra sukurta bendroji rinka, kurioje užtikrinamas laisvas žmonių, kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimas.

Europos Sąjungą sudaro institucijų sistema, kuri yra unikali: ES institucijas sudaro: Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Centrinis Bankas, Europos Audito Rūmai, Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Europos investicijų bankas, Europos ombudsmenas, Europos duomenų priežiūros pareigūnas.

Būdamas tarptautinės viešosios teisės subjektu Europos Sąjunga turi įgaliojimus dalyvauti tarptautiniuose santykiuose ir sudaryti tarptautines sutartis. Yra suformuota bendra užsienio ir saugumo politika, numatanti užsienio ir gynybos politikos derinimą.

Darbo subjektas: Europos Sąjunga tarptautinė ir tarpvalstybinė organizacija.

Darbo tikslas: išanalizuoti Europos Sąjungos struktūrą bei pateikti sąlygas kaip tapti teisėta Europos Sąjungos nare.

Darbo uždaviniai:

 • pateikti Europos Sąjungą kaip tarptautinę tarpvalstybinę organizaciją;
 • išanalizuoti Europos Sąjungos struktūra;
 • paaiškinti Europos Sąjungos segmentus;
 • pateikti Europos Sąjungos narystės sąlygas;
 • išanalizuoti Kopenhagos kriterijus.

Pradžioje Europos Sąjunga buvusi vien ekonomine sąjunga, kuri tapo organizacija, veikiančia įvairiausiose politikos srityse – nuo klimato, aplinkos ir sveikatos iki išorės, teisingumo ir migracijos. Atsižvelgiant į šį pokytį 1993 m. jos pavadinimas pakeistas iš Europos ekonominės bendrijos (EEB) į Europos Sąjungą (ES). Visa šios sąjungos veikla grindžiama teisinės valstybės principais: kad ir ką ES darytų, visai tai reglamentuojama sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašė jos valstybės narės [13].

Jau daugiau kaip pusę amžiaus ES užtikrina taiką, stabilumą ir klestėjimą, padeda kelti gyvenimo standartus. Buvo įvesta ir bendra Europos valiuta – euras. 2012 m. ES skirta Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimą Europoje. Taip pat panaikinus pasienio kontrolę prie ES vidaus sienų galima laisvai keliauti po didžiąją žemyno dalį. Be to, išvykti į kitas Europos šalis gyventi, dirbti arba keliauti tapo daug lengviau. Taip pat bendroji, arba vidaus, rinka – tai pagrindinė ekonominė ES varomoji jėga. Dėl jos dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių ES teritorijoje gali judėti laisvai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2652 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TARPTAUTINĖ TARPVALSTYBINĖ ORGANIZACIJA4
 • 1. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRA5
 • 1.1. Europos Parlamentas5
 • 1.2. Europos Vadovų Taryba5
 • 1.3. Europos Sąjungos Taryba6
 • 1.4. Europos Komisija7
 • 1.5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas8
 • 1.6. Europos Centrinis Bankas8
 • 1.7. Europos Audito Rūmai9
 • 1.8. Europos išorės veiksmų tarnyba10
 • 1.9. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas11
 • 1.10. Regionų komitetas11
 • 1.11. Europos investicijų bankas12
 • 1.12. Europos ombudsmenas13
 • 1.13. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas14
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS NARYSTĖS SĄLYGOS15
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
ES kaip tarptautinė tarpvalstybinė organizacija, jos struktūra bei narystės sąlygos
Prezentacija ES kaip tarptautinė tarpvalstybinė organizacija, jos struktūra bei narystės sąlygos

Europos Sąjungą sudaro institucijų sistema, kuri yra unikali: ES institucijas sudaro: Europos Parlamentas, Europos Vadovų [...]

Organizacinė valdymo struktūra
Prezentacija Organizacinė valdymo struktūra

29 skaidrės.

Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje
Referatas Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių [...]

Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija
Referatas Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija

Mano darbo tema – Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija. Šią temą pasirinkau, todėl, kad [...]

Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”
Kursinis darbas Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”

Žmonės jau gilioje senovėje suprato, kad susitelkę gali atlikti tokius darbus, kokių vienas žmogus nepajėgtų [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir funkcijos
Referatas Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir funkcijos

Įvadas Pasaulio prekybos organizacija (PPO) (World Trade Organization) yra pagrindinė tarptautinė organizacija, sprendžianti klausimus, susijusius su [...]

Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje
Prezentacija Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje

Kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje. ORGANIZACIJŲ NESUGEBĖJIMO REAGUOTI Į POKYČIUS PRIEŽASTYS.   [...]

BVP struktūra ES šalyse 2002 – 2004m.
Prezentacija BVP struktūra ES šalyse 2002 – 2004m.

Darbo tikslas –  išanalizuoti BVP struktūrą ES šalyse 2002-2004 m. Darbo uždaviniai: oIšanalizuoti BVP rodiklio dinaminius pokyčius [...]

Viešbučio organizacinė valdymo struktūra
Diplominis darbas Viešbučio organizacinė valdymo struktūra

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą [...]

Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “
Referatas Tarptautinė prekyba: „Rusijos kelias į Pasaulio Prekybos Organizaciją “

Pasaulio prekybos organizacija (PPO, angl. World Trade Organization arba WTO) – tarptautinė prekybos organizacija, nustatanti [...]

INCOTERMS sąlygų taikymas tarptautinėje prekyboje
Diplominis darbas INCOTERMS sąlygų taikymas tarptautinėje prekyboje

Vykdant tarptautinę prekybą, komercinio sandorio šalys, siųsdamos prekes iš vienos valstybės į kitą, tam tikru [...]

Organizacinės valdymo struktūros
Referatas Organizacinės valdymo struktūros

Šiuolaikiniame pasaulyje yra daugybė įmonių, organizacijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, kurioms būtinai reikalingas stiprus, organizuotas [...]

UAB „Antomas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė
Referatas UAB „Antomas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė

UAB „Antomas“ valdymo organizacinė struktūra yra paprasta, todėl yra lengviau užtikrinama suvienytų patangų koordinacija. Šioje [...]

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.