Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Diskriminacija darbo rinkoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Europos Sąjunga ir kiekviena valstybės narė atskirai gali teisiškai efektyviai kovoti su diskriminacija. Diskriminacija darbo teisiniuose santykiuose yra draudžiama remiantis Europos teise. Lygybės principas yra vienas iš visuotinių pamatinių principų Bendrijos teisėje ir tai ne kartą yra pažymėjęs savo sprendimuose Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Diskriminacija yra visuotinai paplitęs reiškinys, kuris darbo santykiuose labai dažnai pasireiškia.

                      Lietuvos lietuvių kalbos žodyne (2005) yra pateikiamas apibrėžimas, kuriuo pareiškiama, jog diskriminacija yra kieno nors teisių apribojimas, lygiateisiškumo atėmimas. Tarptautinių žodžių žodynas (1985) šį terminą apibrėžia kiek detaliau, jog diskriminacija yra pasidalijimas, teisių mažinimas arba teisių atėmimas tam tikriems asmenims ar asmenų grupėms dėl kokių nors požymių. Taip pat diskriminacijos apibrėžimą galima rasti ir politikos mokslų enciklopediniame žodyne (2007), kur nurodoma ne tik kas gali būti diskriminuojama, bet ir dėl kokių priežasčių. Formuluojama, jog diskriminacija yra nevienodas asmenų ar jų grupių vertinimas lyties, rasės, seksualinės orientacijos socialinio statuso pagrindu. Tai paaiškina, kaip diskriminacija galėtų reikštis darbinių santykiu srityje, kaip rezultatas darbo konfliktų ir ginčų bei asmens teisių apribojimų, todėl diskriminacija tampa personalo valdymo objektu siekiant jos išvengti, nes diskriminaciją svarbu ir privaloma vertinti kaip griaunantį aspektą.

Tyrimo problema: diskriminacija darbo aplinkoje.

Tyrimo objektas: diskriminacija.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti diskriminacijos rūšis ir poveikį.

Tyrimo uždaviniai:

 1. teoriniu aspektu apžvelgti diskriminaciją, bei jos priežastis;
 2. pateikti pagrindinės diskriminacijos formas;
 3. apibrėžti diskriminacijos rūšys bei pateikti jas ir darbo aplinkoje;
 4. pateikti diskriminacijos pasireiškimu UAB ,,Transekspedicija”.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė diskriminacijos suvokimui ir aiškinimui.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3338 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DISKRIMINACIJOS APŽVALGA TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. DISKRIMINACIJOS SĄVOKA4
 • 1.2. DISKRIMINACIJOS PRIEŽASTYS5
 • 1.3. DISKRIMINACIJOS FORMOS5
 • 1.4. DISKRIMINACIJOS RŪŠYS7
 • 1.5. DISKRIMINACIJA DARBO RINKOJE8
 • 2. DISKRIMINACIJOS PASIREIŠKIMO LIETUVOS ĮMONĖSE ANALIZĖ11
 • 2.1. UAB ,,TRANSEKSPEDICIJA” CHARAKTERISTIKA11
 • 2.2. MOTERŲ DISKRIMINACIJA UAB ,,TRANSEKSPEDICIJA”12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai
Kursinis darbas Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Asmeninis marketingas darbo rinkoje
Diplominis darbas Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Aktyvios darbo rinkos politikos programos
Referatas Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės
Referatas Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys [...]

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje
Diplominis darbas Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti [...]

Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką
Tyrimas Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Kursinis darbas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje bei jaunimo integracija į darbo rinką

Temos aktualumas. Kaip žinia viena didžiausių šendienos Lietuvos problemų yra jaunimo nedarbas. Jaunimo nedarbo mąstą [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Referatas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Darbo rinka yra kiekvienoje šalyje, kad ir tokia politinė santvarka joje bevyrautų. Nuo darbo rinkos [...]