Milton Friedman ekonominė teorija

9 psl. / 2001 žod.

Ištrauka

Monetarizmo teorijos pradininkas yra Milton Friedman. Jis vienas žymiausių amerikiečių ekonomistų, keinsistinės teorijos kritikas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas. Čikagos universiteto profesorius. Svarbiausi jo darbai yra iš pinigų teorijos srities. Pagrindiniai kūriniai: Capitalism and Freedom („Kapitalizmas ir laisvė“), išleistas 1962 m., Price Theory („Kainos teorija“), taip pat išleistas tais pačiais 1962 m., A Monetary History of the United States („Jungtinių Valstijų pinigų istorija“), išleistas 1963 m., Free to Choose („Laisvė pasirinkti“), išleistas 1980 m., Money Mischief („Pinigų žala“), išleistas 1992 m. Taip pat M. Friedman inicijavo empirinius ekonomikos laisvės ir ekonomikos augimo tarpusavio priklausomybės tyrimus.

Ekonomistas M. Friedman sukurdamas monetarizmo teoriją tarsi suteikė atsaką į John Maynardo Keynes propaguotą ekspansinę pinigų emisiją. Monetarizmas apibūdinamas kaip teorija, kuri analizuoja pinigų pasiūlos ir paklausos įtaką ekonomikos procesas ir aiškina infliacijos priežastis (Vaitkevičiūtė, 2001). M. Friedman sumoderninęs kiekybinių pinigų teoriją bei ją platindamas, atgaivino susidomėjimą pinigų pasiūla, kuri lemia nominaliąją pagaminamo produkto vertė. Taip vertindamas ekonomistas išskyrė uždavinius, kuriuos kėlė monetarizmas, bet nekėlė kiekybinių pinigų teorija (Vaškelaitis, 2006).

M. Friedman domėjosi ekonomikos veikėjų elgsenos principais. Jis nagrinėjo priklausomybę tarp fizinių asmenų pajamų bei vartojimo. Ekonomistas teigė, kad asmeninis vartojimas sudaro pagrindą ne būsimomis ar tikėtinomis pajamomis, o pastoviosiomis. Nusistovi tam tikras reikiamas pragyvenimo lygis, kuris yra palaikomas net sumažėjus pastoviosioms pajamoms.

Darbo tikslas: apibendrinti informaciją apie Milton Friedman ekonominę teoriją

Darbo uždaviniai:

  1. pateikti M. Friendman biografijos pagrindinius faktus;
  2. aprašyti monetaristo M. Friedman padarytus nuopelnus ekonomikai;
  3. aprašyti M. Friedman, kaip monetaristo, vykdomą ekonominę veiklą;
  4. pateikti monetarizmo keliamus uždavinius.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. M. FRIEDMAN BIOGRAFIJA4
  • 2. M. FRIEDMAN NUOPELNAI EKONOMIKAI5
  • 3. MONETARISTAS M. FRIEDMAN6
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

Ekonomika Referatas donatak
Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai apibendrinami ir atspindimi pagrindiniai tos tikrovės bruožai. Toks tikrovės...

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Ekonomika Referatas 2012 m. pekauskaite
Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje, kuriasi dabar ir dar tikrai bus daug jų...

Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika Konspektas 2010 m. shliooksht
ET - mokslas apie tai, kaip objektyviai paskirstyti, naudoti, valdyti ribotus išteklius, siekiant maksimaliai patenkinti materialius žmonių poreikius.

Milton Friedman ekonominė teorija

Ekonomika Prezentacija 2017 m. norgaile
Darbo tikslas: apibendrinti informaciją apie Milton Friedman ekonominę teoriją Darbo uždaviniai: 1. pateikti M. Friendman biografijos pagrindinius faktus; 2. aprašyti monetaristo M. Friedman...