Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Milton Friedman ekonominė teorija

0 atsiliepimų
Autorius:

Monetarizmo teorijos pradininkas yra Milton Friedman. Jis vienas žymiausių amerikiečių ekonomistų, keinsistinės teorijos kritikas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas. Čikagos universiteto profesorius. Svarbiausi jo darbai yra iš pinigų teorijos srities. Pagrindiniai kūriniai: Capitalism and Freedom („Kapitalizmas ir laisvė“), išleistas 1962 m., Price Theory („Kainos teorija“), taip pat išleistas tais pačiais 1962 m., A Monetary History of the United States („Jungtinių Valstijų pinigų istorija“), išleistas 1963 m., Free to Choose („Laisvė pasirinkti“), išleistas 1980 m., Money Mischief („Pinigų žala“), išleistas 1992 m. Taip pat M. Friedman inicijavo empirinius ekonomikos laisvės ir ekonomikos augimo tarpusavio priklausomybės tyrimus.

Ekonomistas M. Friedman sukurdamas monetarizmo teoriją tarsi suteikė atsaką į John Maynardo Keynes propaguotą ekspansinę pinigų emisiją. Monetarizmas apibūdinamas kaip teorija, kuri analizuoja pinigų pasiūlos ir paklausos įtaką ekonomikos procesas ir aiškina infliacijos priežastis (Vaitkevičiūtė, 2001). M. Friedman sumoderninęs kiekybinių pinigų teoriją bei ją platindamas, atgaivino susidomėjimą pinigų pasiūla, kuri lemia nominaliąją pagaminamo produkto vertė. Taip vertindamas ekonomistas išskyrė uždavinius, kuriuos kėlė monetarizmas, bet nekėlė kiekybinių pinigų teorija (Vaškelaitis, 2006).

M. Friedman domėjosi ekonomikos veikėjų elgsenos principais. Jis nagrinėjo priklausomybę tarp fizinių asmenų pajamų bei vartojimo. Ekonomistas teigė, kad asmeninis vartojimas sudaro pagrindą ne būsimomis ar tikėtinomis pajamomis, o pastoviosiomis. Nusistovi tam tikras reikiamas pragyvenimo lygis, kuris yra palaikomas net sumažėjus pastoviosioms pajamoms.

 

Darbo tikslas: apibendrinti informaciją apie Milton Friedman ekonominę teoriją

Darbo uždaviniai:

 1. pateikti M. Friendman biografijos pagrindinius faktus;
 2. aprašyti monetaristo M. Friedman padarytus nuopelnus ekonomikai;
 3. aprašyti M. Friedman, kaip monetaristo, vykdomą ekonominę veiklą;
 4. pateikti monetarizmo keliamus uždavinius.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2001 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. M. FRIEDMAN BIOGRAFIJA4
 • 2. M. FRIEDMAN NUOPELNAI EKONOMIKAI5
 • 3. MONETARISTAS M. FRIEDMAN6
 • IŠVADOS8
 • LITERATŪRA9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Milton Friedman ekonominė teorija
Prezentacija Milton Friedman ekonominė teorija

Ekonomistas M. Friedman sukurdamas monetarizmo teoriją tarsi suteikė atsaką į John Maynardo Keynes propaguotą ekspansinę [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Istorinės ekonominės mokyklos teorija
Referatas Istorinės ekonominės mokyklos teorija

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje [...]

Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika
Kursinis darbas Ekonominės integracijos teorija ir globalios bei regioninės integracijos praktika

Įvadas           Tvarus šalių augimas didžiąja dalimi priklauso nuo ekonominio vystymosi, todėl yra būtina analizuoti prekybos [...]

Ekonomikos teorija ir tikslai
Konspektas Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika - (gr. “oikos” - būstas, ūkis; “nomos” - valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo [...]

Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai
Referatas Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai [...]

Gerovės ekonomikos teorijos ir socialinė mokykla
Referatas Gerovės ekonomikos teorijos ir socialinė mokykla

Temos aktualumas. Gerovės ekonomika yra svarbi visame Pasaulyje. Gerovės ekonomikos teorijos supratimas yra labai platus [...]

Ekonomikos teorijos
Referatas Ekonomikos teorijos

Savo darbe pasirinkau aptarti merkantilizmo, klasikinės politinės ekonomijos ir keinsizmo atsiradimo ir vystymosi bruožus. Šias [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

Šešėlinė ekonomika
Prezentacija Šešėlinė ekonomika

19 skaidrių.

Kolumbijos ekonomika
Referatas Kolumbijos ekonomika

                      Pasaulio ekonomikos išsivystymo lygis ir vis labiau intensyvėjanti globalizacijos procesų skatinama ekonominė integracija meta [...]

Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai

Prekyba per ofšorinius centrus pasaulio ekonomikoje pasiekė didžiulį mastą. Daugelyje pasaulio valstybių vienas iš [...]

Vadybos teorija ir istorija
Kursinis darbas Vadybos teorija ir istorija

Pirmosios vadybos teorijos buvo orientuotos į privatų sektorių, pirmiausia į pramonę, nes tuo metu buvo [...]

Vadybos teorijos konspektas
Konspektas Vadybos teorijos konspektas

Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei [...]

Vadybos teorijos
Prezentacija Vadybos teorijos

Vadybos teorijos raidą galima suprasti ir analizuoti kaip bandymą sutvarkyti žmonių santykius įvairiais istorijos tarpsniais; Pirmosios [...]