Seimo rinkimų sistema: privalumai ir trūkumai

12 psl. / 3117 žod.

Ištrauka

Valstybės pagrindas Tauta. Kaip Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucijoje numatyta, Tautai priklauso suvereni aukščiausia galia valdyti valstybę per tiesiogiai išrinktus atstovus. Kaip ir kiekvienoje demokratinėje valstybės sąrangoje yra numatytos taisyklės ir pamatiniai principai reglamentuojantys esminius valstybės procesu, vienas jų – tai Tautos atstovų rinkimai.

Seimas tai įstatymų leidžiamoji valdžia, kurią sudaro demokratiškuose rinkimuose išrinkti tautos atstovai. Kadangi viena pagrindinių valdžių yra patikima išrinktų tautos atstovų rankose, todėl yra labai svarbu išmanyti kas gali rinkti ir būti renkamas seimo nariu. Be aktyviosios ir pasyviosios rinkimų teisės svarbu išanalizuoti rinkimų sistemas, kokiomis iš jų yra renkamas Lietuvos Respublikos Seimas, pasiaiškinti trūkumus ir privalumus.

Svarbu neapsiriboti pagrindiniu valstybės teisės aktu – Konstitucija, būtina apžvelgti tiek lydimuosius teisės aktus, tiek Konstitucinio Teismo praktiką, tiek mokslinėje literatūroje keliamus pastebėjimus.

Darbo objektas. Lietuvos Seimo rinkimų principai ir sistema.

Darbo tikslas ir uždaviniai.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti Lietuvos rinkimų sistemos pagrindinius principus.
  2. Apžvelgti  rinkimų sistemų modelius ir takymą Lietuvos Seimo rinkimams.

Reziumė

Autorius
vilelune
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 25, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais

Politologija Prezentacija evitkus
Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse Stalininio socializmo statybos Europos “liaudies demokratijos” šalyse bruožai ir ypatybės “Atšilimo” politikos atgarsiai Europos “liaudies...

Politologinė praktika LR Seime

Politologija Praktikos ataskaita 2012 m. dvaras007
Kalbama apie praktiką Lietuvos Respublikos Seime, pagrindinius nuveiktus darbus, stebėjimą šalies politikų darbuose, jų veiklos analizė.