„Swedbank“ banko rizikos valdymo proceso analizė

22 psl. / 4877 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Daugelio mokslininkų ir praktikų nustatyta, kad viena iš pagrindinių bankų žlugimo priežasčių yra netinkamas kredito rizikos valdymas. Bazelio bankų priežiūros komitetas yra nurodęs, kad daugiausia problemų kredito įstaigoms kelia per daug liberalios kreditavimo sąlygos, prastas paskolų portfelio rizikos valdymas, nepakankamas besikeičiančios ekonominės ar kitokios aplinkos vertinimas. Siekdami tinkamai valdyti kredito riziką, bankai turėtų tiksliai įvertinti savo paskolų portfelį ir nustatyti jo vertę. Be to, tikslus paskolų portfelio įvertinimas turi labai didelę reikšmę bankų finansinių ataskaitų tikslumui ir jų veiklos rodikliams. Pavyzdžiui, netiksliai nustačius paskolų vertę, „iškreipiama“ banko kapitalo bazė, o kartu ir su ja susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimas.

Siekdami minimizuoti kredito riziką, bankai dažniausiai daro dviejų tipų klaidas – siekdami apsidrausti nuo visų  įmanomų rizikų, išduoda sąlyginai mažai paskolų, taip prarasdami galimybę gauti pajamas iš skolinimo. Kiti bankai, siekdami gauti kuo didesnes pajamas iš skolinimo, tai yra - išduoti  kuo daugiau paskolų, tinkamai neįvertina kredito rizikos, kas anksčiau ar vėliau virsta nuostoliais dėl blogų paskolų. Sėkmingai veikiantis bankas privalo rasti pusiausvyrą tarp minėtų aspektų.

Taigi tinkamas kredito rizikos valdymas, o kartu ir paskolų vertinimas, yra labai reikšmingas šalies komerciniams bankams. Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu šalies bankai labai sparčiai pradėjo didinti paskolų portfelį bei teikti naujų paslaugų kreditavimo srityje, tinkamas kredito rizikos valdymas ir paskolų kokybės įvertinimas tampa dar aktualesnis. 

Darbo objektas: Rizikų valdymo procesas „Swedbank“ banke.

Problema: Kaip „Swedbank“ banke yra vykdomas rizikų valdymo procesas?

Tikslas: Įvertinti „Swedbank“ banko veikloje kylančių ir galinčių kilti rizikų valdymo mechanizmą.

 

Uždaviniai:

 1. Pateikti pagrindinius duomenis apie „Swedbank“ banką.
 2. Išanalizuoti „Swedbank“ rizikų valdymo procesą.
 3. Identifikuoti prioritetines rizikas ir pateikti šių rizikų valdymo priemones.
 4. Pristatyti kitas banko veiklai kylančias rizikas, nurodant jų valdymo priemones.

Rašto darbo struktūra. Rašto darbą sudaro vienas skyrius, kuriame pateikiami pagrindiniai duomenys apie „Swedbank“ banką, analizuojamas rizikos valdymo procesas: pristatoma banke gyvuojanti bendroji rizikos valdymo politika ir egzistuojantis rizikos valdymo mechanizmas, taip pat identifikuojamos prioritetinės banko rizikos (kreditinės rizikos) ir nurodomos jų valdymo priemonės bei būdai, metodai, pristatomas kitų banko rizikų valdymas.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • ĮVADAS
 • 1. RIZIKŲ VALDYMAS „SWEDBANK“ BANKE
 • 1.1. Pagrindiniai duomenys apie „Swedbank“
 • 1.2. Rizikų valdymo procesas7
 • 1.2.1. Bendroji rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo mechanizmas
 • 1.2.2. Rizikų identifikavimas
 • 1.2.3. Prioritetinių rizikų išskyrimas ir jų valdymo priemonės
 • 1.2.4. Kitų rizikų valdymas
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
moksliukė3
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 1, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. kristaliuke
X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė. Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau pelną firma gauna nuolatos rizikuodama ir konkuruodama....

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...