AB "Swedbank" grupės socialiai atsakinga veikla

22 psl. / 5112 žod.

Ištrauka

Šiomis dienomis labai daug žmonių naudojasi banko paslaugomis. Taip pat vis daugiau yra girdima apie finansinius sunkumus, su kuriais susiduriama. Remiantis socialinės atsakomybės principais, priimti sprendimai dažniausiai įmonei kainuoja brangiau, jeigu vertinamas trumpalaikis finansinis efektas, tačiau įmonė, kuri organizuoja socialiai atsakingą verslą, turi kuo džiaugtis. Pasak Archie Carroll, socialinė atsakomybė nereiškia, kad įmonės negali būti pelningesnės už tas, kurios yra mažiau atsakingos. Socialinė atsakomybė reikalauja iš organizacijų suderinti gaunamą naudą ir tos naudos pasiekimo būdus [1].

Su visu tuo glaudžiai yra susiję bankai, vienas jų, tai – AB „Swedbank“. Darbe pasirinkta aptarti AB „Swedbank“ grupės veiklą, norint išsiaiškinti, ar įmonė veikia socialiai atsakingai.

Darbo tikslas: Atskleisti AB „Swedbank“ grupės socialinę atsakomybę.

Darbo objektas: AB „Swedbank“ grupės socialinė atsakomybė.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti įmonių socialinės atsakomybės teorinius aspektus.
 2. Išsiaiškinti AB „Swedbank“ grupės siekius bei apibūdinti įmonės veiklą.
 3. Išnagrinėti AB „Swedbank“ grupės socialinę atsakomybę darbuotojams, klientams, visuomenei ir aplinkosaugai.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ATSAKINGA ĮMONIŲ VEIKLA4
 • 2. AKCINĖS BENDROVĖS „SWEDBANK“ GRUPĖS PRISTATYMAS7
 • 2.1. Įmonės AB „Swedbank“ siekiai7
 • 2.2. Įmonės AB „Swedbank“ veiklos apibūdinimas9
 • 3. AKCINĖS BENDROVĖS „SWEDBANK“ GRUPĖS SOCIALIAI ATSAKINGA VEIKLA11
 • 3.1. Įmonės AB „Swedbank“ socialinė atsakomybė darbuotojams11
 • 3.2. Įmonės AB „Swedbank“ socialinė atsakomybė klientams13
 • 3.3. Įmonės AB „Swedbank“ socialinė atsakomybė visuomenei15
 • 3.4. Įmonės AB „Swedbank“ socialinė atsakomybė aplinkosaugai16
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
sandra.bar
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 3, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

AB "TEO LT" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. indrex
Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių politika ir praktika, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, savanoriškai įtraukia socialinius, aplinkosaugos...

AB "Šiaulių bankas" socialiniai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. rasa1995
Šiais laikais vis daugiau įmonių bando įsitraukti į šalies socialinį gyvenimą. Socialinės atsakomybės supratimas ir diegimas svarbus kiekvienai šiuolaikinei organizacijai. Norint užtikrinti visuomenės...

AB "Teo" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. rasa1995
Temos aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje organizacijos darna tampa viena populiariausių ir ambicingiausių modernios vadybos sąvokų. Įmonės gali būti konkurencingos ir veikti tik atsižvelgdamos į...

UAB "Reminora" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. ennija
Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, viena iš aktualiausių problemų yra mūsų šalies įmonių veiklos efektyvumo, tęstinumo bei konkurentabilumo užtikrinimas naujose rinkose. Tokiomis sąlygomis...