Referatas apie Vytautą Mačernį

7 psl. / 2517 žod.

Ištrauka

Vytautas Mačernis gimė Šarnelės kaime, Plungės rajone 1921 m. birželio 5 d. Ten jis užaugo ir sukūrė daugumą savo eilėraščių (iš 209 mums žinomų eilėraščių apie 200 sukurta Šarnelėje). Gyveno gausioje, bet neturtingoje šeimoje: gimė 13 vaikų, užaugo 7. Poeto giminės ir biografai teigia, kad motina laukusi dukters, bet gimus ir antrajam vaikui berniukui, nusivylė ir nelabai mylėjo Vytautą. Galbūt dėl to jį daugiausia augino senelė, prie kurios vaikas buvo labai prisirišęs. Senelė mirė 1934 m., būdama 80 metų, (kai Vytautui buvo 13 metų). Jos meilė, jos dvasinis dosnumas ir širdies šviesa V. Mačerniui liko kaip gražiausias vaikystės prisiminimas. Neatsitiktinai senolės paveikslas, jos dvasia yra įsilieję į poeto kūrybą („Vizijos“).1935 m. baigė Sedos progimnaziją, paskui tęsė mokslus Telšių gimnazijoje. V. Mačernis labai vertino mokslą, buvo gabus, labai darbštus, atkaklus, bet gana silpnos sveikatos, tačiau kalbėti apie sveikata, ligas jis nemėgdavo. Noriai dalyvaudavo moksleivių literatų vakaruose, bendraudavo su kitų gimnazijų literatais. Būdavo draugiškas, gal šiek tiek susimąstęs. Nepasižymėjo ekspresyviu temparamentu, bet jis buvo visados įdomus pašnekovas, besistengiantis daug ką suvokti giliau, esmingiau. Jis nesistengdavo pamokslauti, mokyti kitus. Savo laiką buvo suskirstęs labai griežtai, taupydavo kiekvieną valandėlę. Mokėdavo nuolatos turtinti savo intelektą, savo vidinį pasaulį. Bet retkarčiais nevengdavo atsipalaiduoti ir nerūpestingai praleisti vieną kitą valandą bičiulių būrelyje. Tokiais atvejais jis nebūdavo nuobodžiai asketiškas ir visiškai užsidaręs.


Turinys

  • Vytauto Mačernio vaikystė
  • Laiškai
  • Pomėgis filosofijai ir pirmieji darbai
  • Studijos
  • Romantiškoji poeto pusė
  • Pirmosios novelės
  • Filosofiniai apmąstymai
  • Eilėraštis "Įžanga" ir jo nagrinėjimas
  • Vasaros sonetai, 1 dalis bei išnagrinėjimas

Reziumė

Autorius
paperplane
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Vytautas Mačernis ,,Pabaiga“ analizė

Literatūra Rašinys indriuz
Pirmoje eilutėje atskleidžiama laiko tėkmė, diena pasibaigė, praėjo ir vakaras, atėjo naktis. Lyrinis subjekatas naktį ir tamsą stebi pro langą. Tai nurodo jo...

Pranešimas pagal Vytauto Mačernio kūrybą

Literatūra Rašinys 2013 m. deadmoon
Darbe trumpai apžvelgiama XX a. poeto Vytauto Mačernio biografija, daugiau dėmesio skiriama eilėraščių ciklo „Vizijos“ analizei dvasinės tuštybės tematika.

Vytauto Mačernio „Vizijų“ lyrinis subjektas

Literatūra Prezentacija supreme
—Vienas talentingiausių XXa. pirmosios pusės kūrėjų. Gyvenęs tik 23-ejus metus, jis nuveikė daug svarbių darbų ir parašė reikšmingų kūrinių. Šis tragiško likimo rašytojas...

Vytautas Mačernis (1921-1944)

Literatūra Prezentacija 2021 m. jautis
Pateikiama rašytojo biografija, nuotraukos, amžininkų atsiminimai, trumpai apibūdinama kūryba. Grįžtamajai informacijai gauti pabaigoje yra kryžiažodis, kokio nerasite niekur kitur. Atsakymai taip pat pateikti....