Pagrindiniai teoeriniai baudžiamojo proceso modeliai ir jų skiriamieji bruožai

11 psl. / 3123 žod.

Ištrauka

Pirmiausia pradedant nuo to, kas visgi yra toji baudžiamoji proceso teisė ir kokie yra baudžiamojo proceso modeliai ir jų bruožai?

                      Baudžiamoji proceso teisė – tai visuma teisės normų, įstatymų reguliuojama valstybės įgaliotų institucijų ikiteisminių ( kvoto, parengtinio tardymo ) prokuratūros įstaigų, pareigūnų ir teismo veiklą iškeliant, tiriant nusikalstamas veikas, nagrinėjant baudžiamąsias bylas ir vykdant nuosprendį. Baudžamasis procesas laikomas kryptinga valstybės veikla, kuria siekiama išaiškinti rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas ir, jei yra pagrindas, teisingai bausti jas padariusius asmenis arba jiems taikyti kitas įstatymo numatytas priemones.

                      Tam tikro laikotarpio konkrečios valstybės pozityvaus baudžiamojo proceso vystymosi, taip pat jo nuostatų interpretavimo pagrindu ilgą laiką buvo baudžiamojo proceso doktrinoje nagrinėjami teoriniai baudžiamojo proceso modeliai. Praktiškai visi baudžiamojo proceso specialistai pripažįsta, kad esama kelių baužiamojo proceso tipų modelių, turinčių savo principus ir jų nulemtas procesines formas. Daugelio tyrinėtojų manymu, baudžiamojo proceso srityje pasirinko rungtyniavimo sistemą, tuo tarpu romanų-germanų teisė pirmenybė atidavė tardymo sistemai (tiriamojo proceso teoriniui modeliui).

                      Baudžiamojo proceso teisės pagrindiai teoriniais modeliais yra priskiriami trys pagrindiniai, tai yra rungimosi proceso teorinis modelis, tiriamojo (tardymo) proceso teorinis modelis ir mišrusis teorinis modelis.


Turinys


Reziumė

Autorius
lauraab
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 21, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Baudžiamojojo proceso teisė

Teisė Kursinis darbas loretta
Temos aktualumas. Tema yra aktuali todėl, kad baudžiamosiose bylose padaryti baudžiamojo proceso teisės pažeidimai, nėra retas reiškinys. Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja asmens...

Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese

Teisė Referatas zuzenka
Įrodymai – tai faktai , kuriais remiantis teisės normų nustatyta tvarka gali būti konstatuojama, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių teisinius bei kitokius faktus, svarbius...

Kazimiero teisyno pagrindiniai bruožai

Teisė Referatas zuzenka
Vienas iš įdomiausių LDK teisės šaltinių yra vadinamasis Kazimiero teisynas. Kazimiero teisynas – tai dokumentas, nurodantis LDK piliečių teises, paskelbtas 1468 m. Teisynas...