Vilniaus krašto tautinės mažumos ir jų kultūra

7 psl. / 2243 žod.
Tautinių mažumų problema buvo ir yra aktuali dabar. Tautinės mažumos yra svarbi visuomenės dalis: savo papročiais, gyvenimo būdu jos svariai praturtina bet kurios šalies kultūrą. Vienas iš Vilniaus krašto savitumų yra tai, jog ten galėjo sugyventi ir kurti daugelio tautybių žmonės. Įvairiausių tautų žmonių yra įsikūrę Vilniaus krašto teritorijoje: lenkų, rusų, baltarusių, čigonų, žydų, totorių, karaimų, vokiečių, rumunų, latvių, graikų, gruzinų, vengrų, azerbaidžaniečių, armėnų. Skirtingas Vilniaus krašto tautinių mažumų istorinis likimas ir keliai, kurie atvedė jas į mūsų kraštą. Vieni, lenkai, baltarusiai, rusai yra autochtonai, t. y nuo senovės, labai ilgą laiką gyvena tose pačiose vietose. Mūsų kraštas traukė žmonės dėl santykinai aukštesnio gyvenimo lygio, geriau sutvarkytos buities, aptarnavimo.

Ištrauka

Visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo tautybės yra lygūs prieš įstatymą. Mūsų šalies piliečių, priklausančių tautinėms mažumoms, teises gina Konstitucija. Jos 37-jame straipsnyje pažymima, kad „piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius“. Pagrindinio šalies įstatymo 45-jame straipsnyje sakoma, jog „piliečių tautinės bendrijos savo kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą“.

                      Buvo atlikta etnografinė apklausa ir jos duomenimis galime iš pačių čigonų sužinoti, ką jie mano apie savo gyvenimą, kokių laikosi papročių ir tradicijų.

Kadangi rusų ir lenkų bendruomenės yra gausiausios Vilniaus apskrityje ir jų kalbos yra labai paplitusios šiame regione, o romų bei žydų tautos mažiausiai žinomos savo kultūra bei kalba, toliau bus pateikta išsamesnių pasvarstymų apie tas mažumas ir jų kultūrą.

Turinys

 • Įvadas
 • Čigonai
 • Žydai
 • Lenkai
 • Rusai
 • Apibendrinimas
 • Literatūros sąrašas:
 • 1. Atamukas S. Lietuvos žydų kelias: nuo XIV amžiaus iki XX amžiaus pabaigos. – Vilnius: Alma littera,2001.
 • 2. Banys B. Lietuvos tautinės mažumos: mokiniams, studentams, mokytojams, dėstytojams: mokymo priemonė. – Vilnius: Rosma,1998.
 • 3. Čiplytė J. V. Amžina knygos tauta: Lietuvos žydų gyvenimo puslapiai. – Vilnius: Homo liber,2001.
 • 4. Paliukienė R. Tautinės mažumos Lietuvoje / Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. – Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras,1999.
 • 5. Toleikis V. Lietuvos čigonai: tarp praeities ir dabarties. – Vilnius: Garnelis,2001.
 • 6. Vaitiekus S. Čigonai Lietuvoje ir Europoje: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Tyto alba,1998.
 • 7. Vaitiekus S. Tautinių mažumų teisės ir pareigos Lietuvos respublikoje: įstatymų ir teisės aktų rinkinys. – Vilnius: Europos informacijos ir dokumentacijos centras Vilniuje,1996.
 • 8. Vaitiekus S. Tautinės mažumos Lietuvos respublikoje: (statistika, informacija, dokumentai) / Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. – Vilnius: Valstybės nacionalinių tyrimų centras,1992.

Reziumė

Autorius
nifirtiti
Tipas
Referatas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 25, 2019
Apimtis
7 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Johanas Volfgangas Gėtė „Faustas“

Lietuvių kalba Konspektas vilytt
Išsamus konspektas apie kūrinį "Faustas". Daug naudingos informacijos. Legendomis apie mokslininką alchemiką, gyvos Germanų kultūroje nuo viduramžių. Fausto siužetas Vokietijoje plinta ir per...

Mažosios Lietuvos tautosaka, tarmė, kultūra

Lietuvių kalba Rašinys 2015 m. jussted
Išsamus rašinys apie Mažają Lietuvą, kultūrą, papročius, bruožus, muziką. Įvairios liaudies dainos, posakiai, Mažosios Lietuvos gyventojai. Yra literatūros sąrašas.