Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas Virkštininkų dvaro užeigoje

27 psl. / 4570 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Paslaugų sritį galima pavadinti vienu iš sparčiausiai augančių ekonominių sektorių Lietuvoje. Ši tendencija yra svarbi turizmo pramonėje, kur taip pat yra ir konkurencija, nuolat didėja vartotojų poreikių pokyčių procesai. Tai skatina organizacijas daugiau dėmesio skirti klientų lūkesčių pripažinimui, nuolatinis pagrindinio konkurencinio pranašumo gerinimas - paslaugų kokybė. Klientų pasitenkinimas priklauso nuo dėl paslaugų kokybės matmenų, pavyzdžiui, apčiuopiamumo, patikimumo, reagavimo. Todėl reikia paslaugų organizacijoms suprasti savo klientų svarbiausius paslaugų kokybės matmenis. (L. Pilelienė, A. Šimkus, 2012).

Šiuo metu paslaugų rinkoje svarbią vietą užima maitinimo įmonių paslaugų kokybė. Klientų pasitenkinimo lygi lemia aptarnavimo kokybė, nuo to, kaip bus pasitiktas klientas, labiausiai priklausys, ar jis norės dar kartą grįžti pas pardavėją, nes pirmas įspūdis turi didelę galią.

Rinkos globalizacija reikalauja iš bet kurios organizacijos, kuri yra labiau konkurencinga vien tik produkcijai - geresniam supratimui atskiro kliento, o ne tipiško, kuris tampa pagrindiniu iššūkiu čia, todėl pagrindinis organizacijos tikslas yra atskirų klientų unikalumas, konkretaus produkto poreikių ir reikalavimų suvokimas ir materializavimas. (V. Liesionis, L. Pilelienė, 2007).

Problematika. Šio darbo problematika atsikleidžiama tokiais probleminiais klausimai: kaip pagerinti „Virkštininkų dvaro užeigos“ paslaugų kokybės būklę? Kokių „Virkštininkų dvaro užeigoje“ paslaugų trūksta? Kaip klientai vertina „Virkštininkų dvaro užeigos“ teikiamas paslaugas?

Tyrimo objektas – maitinimo paslaugų kokybės vertinimas.

Tyrimo tikslas – Įvertinti maitinimo paslaugų kokybę.

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti įmonės klientų aptarnavimo kokybės teorinę apibrėžtį.

2. Išanalizuoti paslaugų kokybės vertinimo kriterijus.

3. Atlikti Virkštininkų dvaro užeigos klientų aptarnavimo kokybės analizę.

Tyrimo metodas:

Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa.

Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. TYRIMO METODIKOS APŽVALGA5
 • 2. MAITINIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 2.1. Paslaugų samprata ir savybės7
 • 2.2. Paslaugų kokybės samprata8
 • 2.3. Maitinimo įstaigų paslaugos9
 • 2.4. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai11
 • 3. MAITINIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS VIRKŠTININKŲ DVARO UŽEIGOJE VERTINIMO ANALIZĖ15
 • 3.1. Visuomenės nuomonės apie Virkštininkų dvaro užeigos maitinimo paslaugų kokybę15
 • Išvados21
 • Literatūros sąrašas22
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Anketinė apklausa.
 • 2 priedas. Anketinė apklausa.
 • 3 priedas. Anketinė apklausa.
 • 4 priedas. Anketinė apklausa. 

Reziumė

Autorius
mildzius
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 14, 2019
Apimtis
27 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Apgyvendinimo paslaugų statistinis tyrimas

Turizmas Tyrimas 2014 m. snizute
Turizmas – viena iš perspektyviausių ūkio šakų mažoms, patogią geografinę padėtį ir gamtinius bei kultūrinius išteklius turinčioms šalims. Jau keli dešimtmečiai mokslininkai, įvairios...

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo sąvoka asocijuojasi su laisvalaikiu, poilsiu bei rekreacija. Tačiau...

Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas

Turizmas Diplominis darbas 2016 m. jonceponce
Temos aktualumas. Pastaruoju metu pastebimas sistemingai didėjantis vartotojų susidomėjimas rekreacinėmis paslaugomis, kurios gali suteikti reikalingą poilsį, malonius pojūčius, ramybę, kurie leistų praleisti turimą...