Ekonomika ir verslas / Finansai

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių išimčių yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybinėms institucijoms
Teisingas kredito rūšies pasirinkimas apsprendžia kredito ekonominį efektyvumą. Prieš pasirenkant kredito rūšį, būtina įvertinti visus veiksnius, nulemiančius kreditų gavimo sąlygas, panaudojimą bei grąžinimo galimybes. Neefektyvus kredito panaudojimas gali sukelti įvairias ekonominio ir socialinio pobūdžio problemas, privesti įmonę prie bankroto. Todėl labai svarbu tinkamai pasirinkti kredito rūšį, kreditorių bei įvertinti visus kriterijus, nulemiančius kredito pasirinkimą bei grąžinimo galimybę.
Dabartinėmis sąlygomis kredito būtinumą lemia: prekinė gamyba ir su ja susiję mainai; pinigai kaip mokėjimo priemonė. Kredito būtinumas susijęs su tuo, kad gamybos ir cirkuliacijos procesų įvairios fazės įvairiose ūkio šakose ir įmonėse nesutampa.
Spartėjant Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą ir tarptautines finansų rinkas, dėl didėjančios šalių tarpusavio priklausomybės nuo tarptautinių kapitalo srautų ir pasaulinių procesų be tarptautinio veiksmų koordinavimo neįmanoma veiksmingai užtikrinti finansinio stabilumo. Todėl Lietuvos bankas plečia tarptautinį bendradarbiavimą su šalių, ypač tų, kuriose registruoti bankai aktyviai veikia Lietuvos rinkoje, centriniais bankais ir priežiūros institucijomis. Tokio bendradarbiavimo tikslas- užtikrinti priežiūrinių veiksmų koordinavimą ir sprendimų priėmimą, tobulinti rizikos valdymą, keistis aktualia informacija, siekti geriau pasirengti galimoms krizinėms situacijoms ir užtikrinti veiksmų koordinavimą tokių situacijų metu.
Tarptautinis kreditas skatina šalies užsienio ekonominius santykius, sudaro palankias sąlygas privatiems užsienio investuotojams, garantuoja nepertraukiamas ir valiutines operacijas, kurios panaudojamos tarptautiniams valstybės ryšiams.
Spartus tarptautinių kreditų augimas teigiamai veikia pasaulinį ūkį, didina tarptautinių ekonominių ryšių efektyvumą, taip pat didina valiutų kursų svyravimą ir atskirų šalių įsiskolinimą.
Darbe aptarėme teorinius kredito, tarptautinio kredito aspektus: kredito esmę, rūšis, funkcijas, jo klasifikaciją. Naudojomės Lietuvos ir užsienio autorių literatūra. Naudotos literatūros sąrašas nurodytas darbo pabaigoje.

Darbo tikslas: išnagrinėti tarptautinio kredito galimybes Lietuvoje ir jas įvertinti.
Tikslui pasiekti buvo iškelti tokie darbo uždaviniai:
1. pateikti tarptautinio kredito ir šio proceso sąvokas;
2. ištirti tarptautinio kredito funkcijas, principus, formas.
3. atlikti publicistinių straipsnių turinio analizę;
4. įvertinti tarptautinio kredito galimybių Lietuvoje ekonominį vertinimą, remiantis publicistiniais šaltiniais.
Darbo objektas – tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4490 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • I. KREDITO SAMPRATA4
 • 1.1 Kredito sąvoka4
 • 1.2. Kredito funkcionalumas5
 • II. TARPTAUTINIS KREDITAS8
 • 2.1 Tarptautinio kredito sąvoka ir principai8
 • 2.2 Tarptautinio kredito funkcijos, formos ir klasifikacija9
 • 2.3 Tarptautinio kredito svarba11
 • III. LIETUVOS EKONOMIKOS RAIDA IR PERSPEKTYVOS12
 • IV. TARPTAUTINIO KREDITAVIMO APŽVALGA LIETUVOJE15
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje
Diplominis darbas Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje

Temos aktualumas. Bankininkystė - sena veiklos rūšis, todėl svarbu išskirti pagrindines tendencijas ir kryptis būdingas [...]

Arbatos rinkos analizė ir galimybių vertinimas Lietuvoje
Referatas Arbatos rinkos analizė ir galimybių vertinimas Lietuvoje

Tema Šiame darbe aprašoma arbatos  rinką, jos pavojai ir grėsmės. Visais laikais arbatai buvo skiriamas ypatingas [...]

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas
Kursinis darbas Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas

„Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės
Diplominis darbas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės

Šešėlinė ekonomika apibūdina veiklą, kuri nėra oficialiai deklaruojama dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo. Šalyse, egzistuojant [...]

Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės
Referatas Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės

Ši tema aktuali, nes daug Lietuvos įmonių bendradarbiauja su užsienio įmonėmis ir atsiskaitydami už tiekiamas [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu
Kursinis darbas Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu

"Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą aktualūs klausimai. Tai [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas
Kursinis darbas Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas

          Temos aktualumas ir naujumas. Kursinio tema aktuali tuo, kad tarptautinių krovinių gabenimas – viena [...]

Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “
Referatas Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “

Europos Sąjunga– dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos pirmtakė yra 1957 m. Romos [...]