Darnaus vystymosi idėjos švietime

13 psl. / 2026 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nuo XX amžiaus antrosios pusės, žmogaus, atskirų socialinių grupių bei visos visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo klausimas įgauna vis didesnę prasmę, sprendžiant daugelį visuomenėje iškylančių problemų. Tokią padėtį sąlygoja kintanti socialinė, ekonominė, kultūrinė, politinė ir aplinkos situacija tiek atskiro individo, tiek visos visuomenės lygmenyse (Janušauskaitė, 2008).

Darnus vystymasis– tai vystymasis, plėtra užtikrinanti geresnę gyvenimo kokybę tiek dabartinei, tiek ir ateities kartoms. DV susideda iš trijų esminių elementų – ekonominės aplinkos, socialinės aplinkos ir aplinkos kokybės – ir siekia balanso tarp jų vystymo(si). Kitaip tariant, ekonominė plėtra bus darni ir tvari, tik jei ji kartu teigiamai veiks socialinę aplinką ir mus supančios aplinkos kokybę.

Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire 1992 metais. Darnus vystymasis įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija. Darnus vystymasis gali būti apibūdinamas kaip vystymasis, kurio metu užtikrinamas ilgalaikis ekonomikos stabilumas, darnus socialinis vystymasis (orientuotas į visuomenės gerovę, sveikatą, išsilavinimą) bei racionalus aplinkos išteklių panaudojimas institucine sistema grįstoje demokratinėje visuomenėje.

Nacionalinės darnaus vystymosi švietimo programos paskirtis – sukurti darnaus vystymosi švietimo sąlygas, tobulinti formaliojo bei neformaliojo švietimo, savišvietos bei visuomenės informavimo kokybę, kad kiekvienas žmogus gebėtų prisidėti prie darnaus vystymosi – asmeniškai, profesine veikla, dalyvaudamas visuomenės gyvenime – vietos ir pasaulio mastu (Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2007).

Darbo tikslas – atskleisti darnaus vystimosi idėjų sklaidos svarbą ir galimybes švietime.

Darbo uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti kas yra darnus vystimasis.
  2. Pateikti darnaus vystimosi idėjų sklaidos svarbą ir galimybes švietime.

Metodas: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė.


Turinys


Reziumė

Autorius
silvija*mi
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 16, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Danijos ir Libano švietimo sistemos

Pedagogika Prezentacija 2010 m. linagirlev
Prezentacijoje aprašomos trijų valstybių švietimo sistemos, duomenys patikimi, skaidres galima panaudoti ir rašant rašto darbą. Pristatymas buvo naudojamas edukologijos paskaitos pravedimui, ir įvertintos...

Gabūs vaikai švietimo sistemos kontekste

Pedagogika Referatas willmute
Daugelis pasaulio šalių susirūpinę ne tik kokybiško išsilavinimo siekiu, bet ir gabių vaikų, jaunimo ugdymu, pabrėždami vis didesnę žmogiškųjų išteklių svarbą šiandieniniame pasaulyje....

Formalus, neformalus ir savaiminis ugdymas švietimo įstaigose

Pedagogika Referatas 2011 m. rasa13
Įvadas....................................................................................................................................................3 1.FORMALUS, NEFORMALUS IR SAVAIMINIS UGDYMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ...4 1.1. Formalus ugdymas.........................................................................................................................4 1.2. Neformalus ugdymas ....................................................................................................................9 1.3. Savaiminis ugdymas (mokymas/-is)............................................................................................11 FORMALIOJO,...

J. A. Komenskis ir jo pedagoginės idėjos

Pedagogika Konspektas 2017 m. ddominyka
Šiame konspekte rasite trumpą Komenskio biografiją, jo filosofines pažiūras, pedagogines pažiūras, bendrąsias pedagogines idėjas, jo siūlomą mokyklos struktūra, didaktikos principus, pagrindinius reikalavimui mokymui,...