Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Vištų dedeklių gerovė

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

Vištų dedeklių auginimas yra viena iš intensyviausių gyvulininkystės formų Lietuvoje ir pasaulyje. Pastaruoju metu imta ypač rūpintis vištų dedeklių gerove. Augintojai skatinami vištas laikyti laisvėje ar narvuose, kuriuose vištos galėtų patenkinti visus fiziologinius poreikius. Stambiuose vištų dedeklių kompleksuose dažnai atsižvelgiama tik į produktyvumo kiekį, nepaisant dedeklių gerovės, kadangi augintojams neretai trūksta žinių apie vištų fiziologinius poreikius. Tačiau vištos privalo  turėti galimybę elgtis pagal išlikusius protėvių instinktus. Ūkiuose vištoms taip pat visada turi būti prieinamas geros kokybės pašaras bei vanduo. Nors vištos dažnai laikomos dideliuose būriuose, turi būti užtikrinta, jog laikymui būtų skiriamas tinkamas plotas. Taip pat turi būti stengiamasi užtikrinti, jog vištos dedeklės patirtų kuo mažiau streso, kadangi stresas daro neigiamą įtaką dėslumui bei sveikatai. Pramoniniuose vištų dedeklių ūkiuose ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas sveikatos priežiūrai ir ligų kontrolei, subalansuotai mitybai, tinkamam apšvietimui, aplinkos higienai bei rekomenduojamo ploto vienam paukščiui suteikimui.

NARVAI

Narvuose laikomoms vištoms dedeklėms turi būti užtikrinta, jog medžiagos, iš kurių pagaminti narvai, jų forma, tipas ir kitos charakteristikos užtikrintų, jog vištos būtų apsaugotos nuo bet kokio sužalojimo. Vienai dedeklei narve turėtų būti skirta ne mažiau nei 30cm. pločio, narvo aukštis neturėtų būti mažesnis nei 45cm. Narvų konstrukcijos turėtų būti tokios, jog vištos neturėtų galimybės pabėgti. Taip pat narvuose turėtų būti įrengtos durys, kurių dydis ir konstrukcija leistų vištas išimti nesukeliant joms sužalojimų ar skausmo. Laikant vištas nebateriniuose narvuose, jei naudojamos lovelio tipo lesyklos, vienai vištai turi būti skiriama ne mažiau nei 10cm. lesyklos ilgio, jei naudojamos cirkuliarinės – ne mačiau 4cm. lesyklos pločio. Naudojant lovelio tipo girdyklas, dedeklei vištai turi būti skiriama ne mažiau kaip 2,5cm. girdyklos pločio, o naudojant cirkuliarines girdyklas – ne mažiau 1cm. pločio. Jei narve įrengtos automatinės girdyklos ar vanduo tiekiamas iš indų, viena automatinė girdykla ar vienas indas turi tekti dešimčiai dedeklių vištų. Tačiau jei girdymo įranga narve yra įmontuota vertikaliai, viena dedeklė turi turėti galimybę pasiekti ne mažiau kaip du indus ar dvi girdyklas. Narve įrengtas dirbtinis kiaušinių dėjimo lizdas gali tekti daugiausiai 7 vištoms, jei vištų yra daugiau, dirbtinių lizdų turi būti įrengiama atitinkamai daugiau.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2981 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gyvūnų gerovės vertinimas
Prezentacija Gyvūnų gerovės vertinimas

žGyvūnų gerovė – optimalus gyvūnų fiziologinių iretologinių poreikių tenkinimas. (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, 1997 [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]

Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei
Referatas Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei

Šiuolaikinėje visuomenėje išsilavinimas tampa paklausia preke švietimo paslaugų rinkoje. Kadangi nuo jo priklauso karjera ir [...]

Mokslinio straipsnio analizė: gyvenimo gerovė Italijoje
Referatas Mokslinio straipsnio analizė: gyvenimo gerovė Italijoje

Gyvenimo kokybė vertinama keliais aspektais: gyvenimo kokybė vertinama kaip objektyvi (tiriama visuomenės ar tam tikros [...]

Eksperimentams naudojamų gyvūnų gerovė
Prezentacija Eksperimentams naudojamų gyvūnų gerovė

Su gyvūnais gali būti atliekamos su jais pačiais susijusios genetikos, vystymosi, elgesio studijos arba taikomieji [...]

Vištų kiaušiniai
Referatas Vištų kiaušiniai

Šiam darbui pasirinkau rašyti apie vištų kiaušinius, nes buvo įdomu sužinoti ar kiaušiniai turtingi baltymų [...]

Mano požiūris į visuomenės gerovę, lygybę ir perskirstymą
Rašinys Mano požiūris į visuomenės gerovę, lygybę ir perskirstymą

Visuomenės gerovės, lygybės ir perskirstymo sąvokos tarpusavyje yra plačiai susijusios, bei apibūdina viena kitą, tačiau [...]

Gyvūnų gerovė ekologiniuose ūkiuose
Referatas Gyvūnų gerovė ekologiniuose ūkiuose

             Visuomenėje vyraujantys požiūriai į gyvenimo būdą, pasaulėžiūra ir iš [...]

Visais laikais santarvėje su gamtos pasauliu lemia žmonių gerovė
Rašinys Visais laikais santarvėje su gamtos pasauliu lemia žmonių gerovė

Žmogus ir gamta – du neatsiejami dalykai. Nuo seno yra žinoma, kad žmogaus santykis su [...]

Žmogaus socialinės pažangos indeksas ir kiti gerovės indeksai
Prezentacija Žmogaus socialinės pažangos indeksas ir kiti gerovės indeksai

Tinkamai išmatuota šalies gerovė tampa stipriu konkurenciniu pranašumu prieš kitas šalis. Šiuo atžvilgiu valstybė, pranašesnė [...]

Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje
Referatas Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje

Mokslai aprašantys žmogaus raidą ugdymą, gyvenimo tarpsnius, pripažįsta žmogaus unikalumą ir specifiškumą kiekvienam amžiaus tarpsnyje.

Materializmas ir jo įtaka asmens gerovei
Referatas Materializmas ir jo įtaka asmens gerovei

Materializmas kaip viena iš mokslininkų bei tyrėjų domėjimosi sričių jau buvo žinoma nuo senovės Graikijos.

Gerovės valstybė man ir mano šeimai
Rašinys Gerovės valstybė man ir mano šeimai

Jau keletą metų itin opi Lietuvos valstybės problema – emigracija. Visais laikais žmonės keliaudavo į [...]

Gerovės ekonomikos teorijos ir  socialinė mokykla
Referatas Gerovės ekonomikos teorijos ir socialinė mokykla

Temos aktualumas. Gerovės ekonomika yra svarbi visame Pasaulyje. Gerovės ekonomikos teorijos supratimas yra labai platus [...]

Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata
Prezentacija Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata

Žvelgiant į socialines problemas plačiąja prasme, jų pasaulyje galima būtų suskaičiuoti labai daug - apleisti [...]