Tikslieji ir gamtos mokslai / Geodezija

Žemės reforma Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Vykdant žemės reformą šalies mastu vienas iš svarbiausių uždavinių – tinkamai pertvarkyti žemės ūkio teritorijas, atsižvelgiant į gamtos techninį lygį ir ūkininkavimo ekonominius veiksnius. Įgyvendinant žemės ūkio politiką visoje šalyje valstybės vykdomi esminiai žemės valdymo ir naudojimo pertvarkymai. Jų metu pakinta ne tik žemės santykiai, bet ir susiklostęs žemės valdų išdėstymas. Paprastai žemės reformą iššaukia socialiniai poreikiai arba ekonominė pažangą, būtinumas pereiti į aukštesnį visuomenės raidos etapą.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, vienas iš pagrindinių valstybės žemės politikos siekių buvo pradėti žemės reformą. Šiam tikslui įgyvendinti 1991 metais buvo priimti svarbūs įstatymai, kurie žemės reformos metu buvo papildomi bei keičiami.

Temos aktualumas. Nuo žemės reformos pradžios iki dabar atlikta labai daug žemės reformos darbų, tačiau reforma dar nėra tinkamai baigta. Per žemės reformos laikotarpį metodiniuose ir teisiniuose aktuose buvo pateikiama nemažai pakeitimų, kurie turėjo leisti žemės reformos darbus vykdyti bei projektus rengti atsižvelgiant į jau atliktus darbus, tikslinant ir gerinant dokumentų rengimo bei darbų vykdymo sąlygas, pakeičiant bei papildant darbų vykdymo ir projektų rengimo taisyklės. Todėl manytina yra pakankamai aktualu išanalizuoti metodinių ir teisinių nuostatų pakyčius, bei nustatyti jų įtaką žemės reformos darbams.

Žemės santykių pokyčiai reformų metu analizuoti agrarinių teritorijų racionalaus naudojimo požiūrių, taikant šiuos vertinimo kriterijus: kaip išspręstas žemės naudotojų aprūpinimas žeme ir kaip žemėtvarkos procese buvo suformuotos ūkių žemėnaudos. Tyrimams panaudoti įstatymai, kita teisinė bei metodinė medžiaga. Dėl nevienodų politinių jėgų, siekių bei skirtingų vykdytų žemės reformos tikslų skiriasi ir jų rezultatai.

Žemės reformos įstatyme daugiausiai pakeitimų buvo atlikta 1995 m ir 1997m. Įstatyme daugiausiai kartų buvo keičiama valstybinės žemės pardavimo tvarka, parduodamų žemės sklypų dydžiai, asmenų, pageidaujančių įsigyti, nuomoti žemę, mišką ir vandens telkinius, naudotis jais neatlygintinai ar valdyti patikėjimo teise, eilė bei asmeninio ūkio žemės privatizavimo sąlygos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7268 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ŽEMĖS REFORMŲ RAIDA LIETUVOJE4
 • 1.1. Žygimanto Augusto valakų reforma 1547-1570 m.4
 • 1.2. Žemėvaldos pertvarkos 1795-1860 m.7
 • 1.3. 1861 m. Valstiečių reforma8
 • 1.4. P. Stolypino reforma10
 • 1.5. 1919 – 1940 metų Nepriklausomos Lietuvos žemės reforma11
 • 1.6. Bolševikinės žemės reformos būdingiausieji bruožai13
 • 1.7. Kolektyvizacija – kaip suvalstybintos žemės naudojimo reforma15
 • 1.8. Posovietinė agrarinė reforma18
 • 2. ŽEMĖS REFORMŲ VERTINIMAS19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žemės mokesčio reforma Lietuvoje
Kursinis darbas Žemės mokesčio reforma Lietuvoje

Temos aktualumas Žemės mokestis – bene pats stabiliausias mokestis Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės laikotarpį. Žemės [...]

Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?
Kursinis darbas Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?

Nors Lietuvos Respublikoje 1919—1940 m. buvo įvykdyta labai radikali žemės reforma, likvidavusi dvarininkų žemėvaldą ir [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

1922 m. žemės reforma Lietuvoje
Referatas 1922 m. žemės reforma Lietuvoje

Po sunkių kovų susikūrusioje valstybėje, kurios absoliuti gyventojų dauguma valstiečiai, kurioje plačios dvarininkų žemės valdos [...]

Stacionarinės sveikatos priežiūros reforma Lietuvoje
Referatas Stacionarinės sveikatos priežiūros reforma Lietuvoje

Sveikatos apsaugos srityje Lietuva turi nemažai problemų. Gana didele problema tapo iš buvusios Sovietų Sąjungos [...]

Mikroorganizmų panaudojimas žemės ūkyje
Referatas Mikroorganizmų panaudojimas žemės ūkyje

Mikrobiologija (gr.mikros-mažas, bios-gyvybė, logos-mokslas) – mokslas apie pačias mažiausias, plika akimi nematomas gyvas būtybes – [...]

Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar
Referatas Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar

Lietuvos žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosauginiu požiūriu. Dėl daugiafunkcinio pobūdžio žemės [...]

Žemės ūkio tarša
Prezentacija Žemės ūkio tarša

Problemos susijusios su žemės ūkiuPesticidai Amoniakas Nitratai 2. Vandens telkinių tarša [...]

Žemės sluoksniai
Prezentacija Žemės sluoksniai

PlutaViršutinė mantijaMantijaIšorinis branduolysVidinis branduolys [...]

Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą
Diplominis darbas Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą

Nekilnojamojo turto kadastras – tai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų duomenų rinkinys, kuris saugomas kompiuterių laikmenose. Nekilnojamojo [...]

Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąja komponentę
Laboratorinis darbas Bio ir Savaro dėsnio taikymas matuojant žemės magnetinio lauko horizontaliąja komponentę

Darbo užduotis: Ištirti apskritos srovės kuriama magnetinį lauką ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę.

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė
Diplominis darbas II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose.

Žemės grupės planetos
Prezentacija Žemės grupės planetos

Žemės grupės planetoms yra priskiriami Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas. Svarbiausias požymis, skiriantis Žemės grupės [...]

Saulės sistema. Jos įtaka žemės planetai
Referatas Saulės sistema. Jos įtaka žemės planetai

Nuo šumerų ir egiptiečių laikų žmonės stebėjo metinį Saulės kelią dangumi, besikeičiantį Mėnulio veidą, klajojančias [...]

Lietuvos žemės ūkio raida
Referatas Lietuvos žemės ūkio raida

Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir [...]