Pagrindiniai būdai kaip padidinti personalo valdymo veiksmingumą

31 psl. / 4500 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas:

Šiuo metu šalyje yra didelis profesionalios darbo jėgos trūkumas. Tai skatina daugelis faktorių, tokių kaip, pavyzdžiui, emigracija, bedarbystė, mažas atlyginimas, taip pat žinių trūkumas personalo valdymo veiksmingumo srityje. Todėl personalo valdymo veiksmingumo tema šiuo metu ypač populiari ir svarbi - ją verta išsamiai panagrinėti.

Ypač personalo valdymo veiksmingumo problema aktuali personalo vadovams, privačios arba akcinės įmonės direktoriams ar tiesiog studentams, kurie nori pagerinti savo įgūdžius ir pagilinti žinias personalo valdymo srityje. Daugelis pradedančiųjų verslininkų, kuriančių savo įmonę, deja, neturi žinių ar tiesiog nenori žinoti, kaip teisingai dirbti su personalu organizacijose, įmonėse ar privačiame versle; kaip teisingai personalą atsirinkti, įdarbinti ir atleisti, kad įmonė klestėtų vėlesnius dešimt ar daugiau metų. Būtent todėl daugelis vadovų dažnai skundžiasi, kad jiems tiesiog nepakanka elementarių personalo valdymo įgūdžių ir šios srities žinių. O tai ir yra pati didžiausia visų pradedančiųjų verslininkų problema, nes jie arba nežino, kaip valdyti personalą, arba tiesiog nenori tobulėti ta kryptimi. O jeigu ir tobulėja, ir dirba prie personalo darbo kokybės ir veiksmingumo, vis tiek padaro klaidų. Dėl to dažnai pasitaiko, kad  neseniai įsisteigusi ir tik pradėjusi konkuruoti  rinkoje įmonė labai greitai užsidaro. Todėl pagrindinė personalo valdymo veiksmingumo įmonėje problema šiai dienai yra svarbi ir įdėmiai nagrinėtina tam, kad privati įmonė būtų sėkmingai valdoma ir gerinama jos darbuotojų darbo kokybė. Personalo valdymo veiksmingumo tema buvo nukreipta į įmonėje UAB „Ledi boutique” praktiškai nustatytų klaidų išryškinimą ir pagrindinius jų sprendimo metodus.

Kursinio darbo parašymui buvo naudojamas anketinės apklausos metodas, siekiant išsiaiškinti personalo valdymo kokybės ir veiksmingumo pagrindus įmonėje  UAB „Ledi boutique“.

                       

Darbo aktualumas: tema „Pagrindiniai personalo valdymo veiksmingumo padidinimo būdai“ aktuali: 

 • Man, kaip antrojo kurso studentei, nes sužinosiu, kokie faktoriai turi įtakos personalo valdymo veiksmingumui;
 • Mano bendrakursiams, nes jie gaus susistemintą medžiagą apie bendruomenių valdymo veiksmingumą, kuriuo remiantis bus galima padidinti vietos bendruomenės funkcionalumą;
 • Vietos vadybininkams, nes jie, įgiję daugiau žinių, gali padidinti personalo valdymo veiksmingumą.

Darbo problema: kodėl personalo valdymo veiksmingumas šiandien yra svarbus?

Darbo objektas: įmonės UAB „ Ledi boutique‘‘ darbo personalas.

Darbo hipotezė: Lietuvos organizacijų vadovai pripažįsta, kad jiems trūksta žinių ir įgūdžių kvalifikuotai valdyti personalą.

Darbo tikslas: Įvertinti UAB "Ledi boutique" personalo valdymo veiksmingumą ir darbuotojo darbo  kokybę.

Darbo užduotys:

 • Atlikti UAB “Ledi boutique“ darbuotojų apklausos  tyrimą;
 • Nustatyti personalo valdymo žinių ir įgūdžių trūkumą parduotuvėje

UAB "Ledi boutique" ir pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti darbuotojų valdymą;

 • Išanalizuoti personalo valdymo reikšmę ir veiksmingumą;

Darbo metodai: anketinė apklausa.

Darbo struktūra: pirmojoje darbo dalyje analizuojami personalo valdymo  teorijos aspektai,  jos funkcijos, vaidmuo  ir veiksmingumas.

                       Antrojoje darbo dalyje analizuojama personalo valdymo charakteristika  UAB „Ledi boutique“, atliktas trumpas įmonės  UAB  „Ledi boutique“ aprašymas.

                       Trečiojoje darbo dalyje siekiama atlikti empirinį tyrimą ir rezultatų analizę. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. PERSONALO VALDYMO SISTEMOS TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Pagrindiniai metodai ir personalo valdymo vaidmuo
 • 1.2. Personalo valdymo veiksmingumas ir funkcijos
 • 2. PRAKTINĖ DALIS PERSONALO VALDYMO CHARAKTERISTIKA
 • UAB "LEDI BOUTIQUE" ĮMONĖJE
 • 2.1. Trumpas įmonės UAB "Ledi boutique" aprašymas
 • 2.2. Įmonės UAB „Ledi boutique“ personalo charakteristika
 • 3. EMPIRINIS TYRIMAS
 • 3.1. Tyrimo metodologija
 • 3.2. Tyrimo rezultatų analizė
 • 3.3 Tyrimo apibendrinimas
 • IŠVADOS
 • REKOMENDACIJOS
 • ANOTACIJA
 • ANOTATION
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • PRIEDAS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
katty
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Klasikinės personalo valdymo teorijos

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. sizifodarbas
Personalas vienas svarbiausių organizacijos sudedamųjų dalių, padedantis siekti užsibrėžtų tikslų ir leidžiantis jai judėti į priekį. Tai elementas be kurio negali egzistuoti jokia...

Personalo valdymo konspektas

Vadyba Konspektas 2013 m. gugis
Konspektas apie personalo valdymą. Labai aiškiai išdėstyta medžiaga, pateikiamos lentelės bei schemos.

Vadovavimas ir personalo valdymas

Vadyba Prezentacija giedriusnote3
Bendru pobūdžiu – tai specifinė vadovo veiklos rūšis, neorganizuotą minią paverčiant efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe. Skiriamos keturios vadovavimo prielaidos: • tai...

Kelionių agentūros "X" personalo valdymas

Vadyba Kursinis darbas 2018 m. simonyti4
Temos aktualumas. Atsiradus tarpvalstybinei prekybai prasidėjo ekonominės globalizacijos reiškinys, kuris per pastaruosius 20-30 metų dar labiau suintensyvėjo. Šis, ne vien tik ekonomiką veikiantis,...