Ekonomika ir verslas / Vadyba

"Swedbank" socialinės atsakomybės analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Įmonių socialinė atsakomybė tampa vis aktualesniu klausimu visuomenėje, dėl šios priežasties, socialinės atsakomybės diegimas bei supratimas tampa vis svarbesnis šiuolaikinėje įmonėje.  Įmonės socialinė atsakomybė apima visą paslaugų kokybės, produkto gamybos ciklą bei su tuo susijusius etinius, socialinius, aplinkosauginius ir finansinius aspektus. ISĄ naudojama kaip priemonė užkirsti grėsmę kylančiai natūraliai aplinkai, mažėjant gamtiniams ištekliams,  klimato kaitai, socialiniams iššūkiams bei kitiems iššūkiams susijusiems su globalizacijos problemomis. Organizacijoms, kurios siekia veikti socialiai atsakingai, tinkamos gairės, kaip SA principus paversti rezultatyviais veiksmais, yra aprašytos ISO 26000. Tai yra visa ką apimantis konceptualus gairių standartas, kurio pagrindu įgyvendinama ĮSA organizacijoje. Taip pat, verta paminėti ir tai, kad ir ĮSA nauda yra labai  įvairiapusė: gerina įmonės įvaizdį, pritraukia ir išlaiko geriausius darbuotojus, sumažina energijos sąnaudas ir atliekų kiekį bei joms skiriamas išlaidas, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo ir kt. Šiomis dienomis vis daugiau žmonių naudojasi įvairiomis banko paslaugomis, tad kad įmonė sėkmingai funkcionuotų, organizacijai būtina taikytis prie nuolatos besikeičiančių visuomenės vertybių, tokių kaip naudos siekimo ne tik sau, bet gamtai ir visuomenei, ilgalaikės plėtros tendencijos, naudingų partnerystės ryšių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3938 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS3
 • 2. „SWEDBANK“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖ4
 • 2.1„Swedbank“įmonės pristatymas4
 • 2.2 „SWEDBANK“ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ5
 • 3. SOCIALINIŲ ATSAKOMYBIŲ ANALIZĖ7
 • 3.1 Socialinė atsakomybė darbuotojams7
 • 3.2 Socialinė atsakomybė klientams8
 • 3.3 Socialinė atsakomybė visuomenėje11
 • 3.4 Socialinė atsakomybė aplinkosaugoje13
 • IŠVADOS15
 • ŠALTINIAI16
 • PRIEDAI16