Aplinkosauga

25 psl. / 7242 žod.

Ištrauka

Mes nuolat, per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvo¬žemį. Tad, pasitelkę mokslo ir technikos laimėjimus, privalome ją saugoti, protingai ir racionaliai naudoti jos išteklius, galvodami ne tik apie šiandieną ir savo kartą, bet ir apie anūkus, būsimąsias kartas.
Atkūrus šalies valstybingumą, vyksta (to liudininkais ir veikėjais esame) atkaklus ir nelengvas darbas formuojant bei tobulinant valstybės valdymo sistemą: institucijas, teisinę bazę ir kitas sritis, be ko negali funkcionuoti savarankiška valstybė, mūsų gyvenimas.
Kalbėdami apie tai, turime pažymėti, kad viena svarbiausių mūsų gyvenimo sričių yra aplinkosau¬ga. Įsidėmėtina - negalima pilnai suvokti, įstatymiškai pagrįsti arba kitaip patikimai įvaldyti nė vienos veiklos srities, tarp jų ir aplinkosaugos, nežinant jos raidos istorijos.
Ne veltui senoliai tvirtino - istorijos nežinantys ar ją ignoruojantys visuomet vaikais lieka.
Kalbant apie aplinkosaugą Lietuvoje tenka apgailestauti, kad jos raidos istorijai skyrėme mažai dėmesio. Turėjome tik padrikas, fragmentines žinias. Tiek specialistai aplinkosaugininkai, tiek gamtosaugininkai visuomenininkai apie aplinkosaugos raidą Lietuvoje sisteminių žinių neturėjo iš kur gauti. Štai dėl ko prireikė šio veikalo.
Gamtos ir aplinkos apsauga, trumpai kalbant, - tai gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir aplinkosaugos teisinių, biologinių, ekonominių bei techninių priemonių kompleksas. Tos priemonės aprė¬pia visą aplinką. Jos taip pat glaudžiai susijusios su morale, estetika, švietimu, politika (ir net tarptau¬tine, kai pasirašomos tarptautinės bendradarbiavimo gamtosauginės sutartys, konvencijos, sprendžia¬ma bendrų gamtos išteklių dalyba).
Aplinka, kas parodyta veikale, rūpinasi valstybinės ir visuomeninės organizacijos.
Aplinkosauga remiasi mokslu. Jai ypač svarbios tokios sritys, kaip biologija, miškininkystė, biogeobenologija, dirvotyra, geografija, geologija, chemija, medicina ir daugelis kitų.
Aplinkosaugos turinį sudaro oro, vandens, dirvožemio, žemės gelmių, augalijos, gyvūnijos, landšafto moksliškai pagrįstas, protingas naudojimas ir apsauga. Rūpinimasis oro ir vandens švarumu, dirvožemio derlingumu, miškais, augalijos ir gyvūnijos pasauliu - tai ne kas kita, kaip rūpinimasis žmogaus sveikata, jo darbo, buities, poilsio sąlygomis. O tas pasiekiama, kaip parodyta leidinyje, taupiai naudojant žaliavas, energiją, įsisavinant atliekų neduodančias ar mažai atliekų duodančias technologijas.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. APLINKOSAUGOS SAMPRATA IR STRATEGIJA4
 • Aplinkos apsaugos valdymo sistema lietuvoje7
 • Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba9
 • 2. GLOBALINĖS APLINKOSAUGOS PROBLEMOS12
 • Aplinkos būklė Lietuvoje12
 • 3. EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOSAUGOS DIREKTYVOS15
 • 4. VALSTYBINIS APLINKOSAUGOS VALDYMAS LIETUVOJE17
 • 6 . KIETOS ATLIEKOS, JŲ TVARKYMAS19
 • Atliekų susidarymas, šaltiniai, rūšys ir apskaita19

Reziumė

Autorius
julius
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 28, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
a

Susiję darbai

Taikomoji aplinkosauga

Ekologija Kursinis darbas 2012 m. vaivai
Taikomoji aplinkosauga – sritis apimanti žinias apie geoinformacines sistemas (GIS), jų taikymą aplinkosaugoje, aplinkos monitoringo paprogrames, Baltijos regiono ūkio emisijas į orą, vandens...

EKO taško aplinkosauginiai sprendimai

Ekologija Referatas 2013 m. karolinute14
EKO taškas- tai įvairios taros, pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų supirkimo punktų sistema. Gyventojams patogiose vietose esančiuose EKO taškuose superkami į užstato...

Stichinės nelaimės ir aplinkosauga

Ekologija Referatas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas. XX amžiuje žmonija dažniausiai kentėjo nuo žemės drebėjimų, ugnikalnių erupcijų, potvynių, audrų, sausrų ir kitų stichinių nelaimių. Kaskart šių reiškinių...

AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė

Ekologija Diplominis darbas 2018 m. enrikak
Žmogaus poveikis aplinkai dažniausia yra siejamas su gamtos išteklių naudojimu. Žmogus tenkindamas savo norus viską ima iš gamtos. Prieštaravimai tarp žmogaus ir gamtos...