Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Aplinkosauga

1 atsiliepimas
Autorius:
Mes nuolat, per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvo¬žemį. Tad, pasitelkę mokslo ir technikos laimėjimus, privalome ją saugoti, protingai ir racionaliai naudoti jos išteklius, galvodami ne tik apie šiandieną ir savo kartą, bet ir apie anūkus, būsimąsias kartas.
Atkūrus šalies valstybingumą, vyksta (to liudininkais ir veikėjais esame) atkaklus ir nelengvas darbas formuojant bei tobulinant valstybės valdymo sistemą: institucijas, teisinę bazę ir kitas sritis, be ko negali funkcionuoti savarankiška valstybė, mūsų gyvenimas.
Kalbėdami apie tai, turime pažymėti, kad viena svarbiausių mūsų gyvenimo sričių yra aplinkosau¬ga. Įsidėmėtina - negalima pilnai suvokti, įstatymiškai pagrįsti arba kitaip patikimai įvaldyti nė vienos veiklos srities, tarp jų ir aplinkosaugos, nežinant jos raidos istorijos.
Ne veltui senoliai tvirtino - istorijos nežinantys ar ją ignoruojantys visuomet vaikais lieka.
Kalbant apie aplinkosaugą Lietuvoje tenka apgailestauti, kad jos raidos istorijai skyrėme mažai dėmesio. Turėjome tik padrikas, fragmentines žinias. Tiek specialistai aplinkosaugininkai, tiek gamtosaugininkai visuomenininkai apie aplinkosaugos raidą Lietuvoje sisteminių žinių neturėjo iš kur gauti. Štai dėl ko prireikė šio veikalo.
Gamtos ir aplinkos apsauga, trumpai kalbant, - tai gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir aplinkosaugos teisinių, biologinių, ekonominių bei techninių priemonių kompleksas. Tos priemonės aprė¬pia visą aplinką. Jos taip pat glaudžiai susijusios su morale, estetika, švietimu, politika (ir net tarptau¬tine, kai pasirašomos tarptautinės bendradarbiavimo gamtosauginės sutartys, konvencijos, sprendžia¬ma bendrų gamtos išteklių dalyba).
Aplinka, kas parodyta veikale, rūpinasi valstybinės ir visuomeninės organizacijos.
Aplinkosauga remiasi mokslu. Jai ypač svarbios tokios sritys, kaip biologija, miškininkystė, biogeobenologija, dirvotyra, geografija, geologija, chemija, medicina ir daugelis kitų.
Aplinkosaugos turinį sudaro oro, vandens, dirvožemio, žemės gelmių, augalijos, gyvūnijos, landšafto moksliškai pagrįstas, protingas naudojimas ir apsauga. Rūpinimasis oro ir vandens švarumu, dirvožemio derlingumu, miškais, augalijos ir gyvūnijos pasauliu - tai ne kas kita, kaip rūpinimasis žmogaus sveikata, jo darbo, buities, poilsio sąlygomis. O tas pasiekiama, kaip parodyta leidinyje, taupiai naudojant žaliavas, energiją, įsisavinant atliekų neduodančias ar mažai atliekų duodančias technologijas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7242 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. APLINKOSAUGOS SAMPRATA IR STRATEGIJA4
 • Aplinkos apsaugos valdymo sistema lietuvoje7
 • Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba9
 • 2. GLOBALINĖS APLINKOSAUGOS PROBLEMOS12
 • Aplinkos būklė Lietuvoje12
 • 3. EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOSAUGOS DIREKTYVOS15
 • 4. VALSTYBINIS APLINKOSAUGOS VALDYMAS LIETUVOJE17
 • 6 . KIETOS ATLIEKOS, JŲ TVARKYMAS19
 • Atliekų susidarymas, šaltiniai, rūšys ir apskaita19

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
a
, 2016-01-09

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Patalpų ir aplinkos daiktų paviršių valymas ir dezinfekcija
Konspektas Patalpų ir aplinkos daiktų paviršių valymas ir dezinfekcija

Kaip ir ką daryti odontologiniame kabinete išėjus pacientui.

Augalijos monitoringas Lietuvos aplinkos monitoringo programoje
Prezentacija Augalijos monitoringas Lietuvos aplinkos monitoringo programoje

Tikslas: natūralios bei antropogeniškai sąlygotos augmenijos rūšinės įvairovės, gausos bei produktyvumo kaitos pagrindinių tendencijų vertinimas [...]

Mokestis už aplinkos teršimą
Prezentacija Mokestis už aplinkos teršimą

15 skaidrių.

Plaukimo ir šuolio į tolį aplinkos inventoriaus pritaikymas
Prezentacija Plaukimo ir šuolio į tolį aplinkos inventoriaus pritaikymas

Situacija: 36 m. moteris gimusi visiškai kurčia. Laisvalaikiu mėgsta važinėti dviračiu bei žaisti badmintoną. Pagrįskite sporto [...]

Aplinkos tarša Šakių rajone
Prezentacija Aplinkos tarša Šakių rajone

Nors Šakių r. oro užterštumas neviršija normų, teršalų kiekis tik didėja. Išsiliejančios nuotekos užteršia vandens telkinį [...]

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija
Prezentacija Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija

Vanduo, Esminės politikos įgyvendinimo kryptys, Dirvožemis, Esminės politikos įgyvendinimo kryptys, Aplinkos oras, Esminės politikos įgyvendinimo kryptys [...]

Ščiurio apylinkių ekosistemos ir aplinkosauga
Referatas Ščiurio apylinkių ekosistemos ir aplinkosauga

Utenos rajono pietuose pradeda vingiuoti Aiseto ežeras, vienas iš ilgiausių ežerų respublikoje. Į jį subėga [...]

AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė
Diplominis darbas AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė

Žmogaus poveikis aplinkai dažniausia yra siejamas su gamtos išteklių naudojimu. Žmogus tenkindamas savo norus viską [...]

UAB “Senovė” aplinkosaugos problemos
Praktikos ataskaita UAB “Senovė” aplinkosaugos problemos

Atliekų tvarkymo problema Lietuvoje tampa vis svarbesne aplinkos apsaugos sritimi, keliančia didelį susirūpinimą aplinkosaugos, ekonomikos [...]

Aplinkos ir darbo medicina
Konspektas Aplinkos ir darbo medicina

Aplinkos ir darbo medicinos konspektas.

Aplinkos tarša
Referatas Aplinkos tarša

Didėjanti žmonijos populiacija per pastaruosius 50 m užteršė 2/3 pasaulio ekologinių sistemų, pradedant švariu oru [...]

Taikomoji aplinkosauga
Kursinis darbas Taikomoji aplinkosauga

Taikomoji aplinkosauga – sritis apimanti žinias apie geoinformacines sistemas (GIS), jų taikymą aplinkosaugoje, aplinkos monitoringo [...]

Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga
Referatas Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga

Sena kaip pasaulis, bet tikra tiesa – be vandens mūsų planetoje nebūtų gyvybės. Vanduo yra [...]

Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas
Referatas Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų [...]

Aplinkos apsaugos reguliavimo mechanizmai
Referatas Aplinkos apsaugos reguliavimo mechanizmai

Temos aktualumas. Žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių: oro, vandens, maisto ir [...]