Nepilnamečių padarytų nusikaltimų socialiniai veiksniai

10 psl. / 1858 žod.

Ištrauka

Nepilnamečių nusikaltimai - svarbi visuomenės problema. Tokių nusikaltimų skaičius yra išaugęs, apie tai daug kalbama ir rašoma. Tačiau diskusijose dažniausiai akcentuojamas tik pats faktas ir jo mastai, pamirštant, kad yra ir kita pusė - šį reiškinį lemiantys veiksniai. Nors šiai temai Lietuvoje kol kas dar nėra skiriama pakankamai dėmesio, tačiau, norint suprasti jaunimo padaromus nusikaltimus, būtina žinoti nepilnamečių nusikaltimus lemiančius veiksnius.
Šiame darbe yra aptariami socialiniai veiksniai, galintys lemti nepilnamečių nusikalstamą elgesį. Tai labai aktualu ne tik tėvams, turintiems nepilnametį vaiką, bet ir apskritai visai Lietuvai bei kitoms šalims. Todėl išnagrinėsime keletą faktorių (veiksnių), kurių buvimas rodo padidėjusią tikimybę nusikalsti.
Šio tyrimo tikslas: išanalizuoti nepilnamečių nusikaltimų socialinius veiksnius.
Tyrimo uždaviniai:
1. Sužinoti įvairius faktorius, skatinimus, kurie galėtų lemti nepilnamečių nusikaltimus.
2. Sužinoti kaip šie faktoriai įtakoja nepilnametį padaryti nusikaltimą.
3. Išsiaiškinti, ar teisinės sistemos gali išspręsti šią problemą.
Tyrimo objektas: veiksniai ir skatinimai nepilnamečių nusikalstamumui.
Tyrimo dalykas: įvairaus amžiaus žmonių požiūris ir nuostatos.
Prieš aptariant socialinius veiksnius, reikia pažymėti, kad socialinis gyvenimas yra gana sudėtingas ir įvairus. Todėl yra daugybė socialinių veiksnių, kurie galėtų lemti nepilnamečių padarytus nusikaltimus. Atliekant tyrimą manoma kad, pagrindiniai faktoriai yra šitie:
1. Šeima, nes tas, kas joje vyksta gali lemti nepilnamečio nusikaltimą.
2. Mokykla ir mokytojai.
3. Neformalios grupės (kompanija, draugai), nes kartais jos vaikui yra svarbesnės net už šeimą.
4. Neužimtumas, daugybė laisvo laiko.
5. Žiniasklaida (televizija, radijas, laikraščiai, žurnalai it pan.).


Reziumė

Autorius
julius
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 28, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Sociologija Tyrimas 2010 m. linutiaaa
Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV...

Kiekybiniai ir kokybiniai socialiniai tyrimai

Sociologija Referatas monikagustas
Metodologija tyrime atlieka loginę ir gnoseologinę funkciją, o metodai ir tyrimo procedūra - informacijos tyrimo ir apdorojimo funkciją. Tačiau metodologinė pozicija ir taikant...

Socializacija: jos veiksniai

Sociologija Referatas 2010 m. dvaras007
Socializacija - tai žmogaus vystymasis per visą jo gyvenimą sąveikaujant su aplinka. Socializacija formuoja žmogų kaip visuomenės, kuriai jis priklauso narį. Individo socializacija...

Priverstinės migracijos veiksniai ir priežastys

Sociologija Referatas 2013 m. justille
Darbas įvertintas labai gerai, pagrįstas temos aktualumas puikiai tinka ir šių dienų procesams apibūdinti. Darbas parašytas remiantis UNHCR pateikiama informacija ir kitais užsienio...