JAV partinė sistema istoriniame kontekste

14 psl. / 3648 žod.

Ištrauka

Jungtinės Amerikos Valstijos, vienintelė šiuo metu egzistuojanti supervalstybė, neabejotinai yra viena įtakingiausių pasaulio šalių, daranti ne tik didžiulę politinę bei ekonominę, tačiau ir kultūrinę įtaką. Čia svarbų vaidmenį atlieka šalies politinės partijos, dalyvaujančios JAV valdžios institucijų sudaryme ir taip formuojančios įvairius šalies užsienio bei vidaus politikos aspektus. Taigi, pasirinkta rašto darbo tema yra gana aktuali, esant tokiai geopolitinei situacijai.

Vienas būdingiausių JAV partinės sistemos bruožų yra dviejų partijų (Demokratų bei Respublikonų) dominavimas, tačiau pabrėžtina, kad egzistuoja ir kitos politinės partijos, bet jos tiek narių skaičiumi, tiek politine įtaka gerokai nusileidžia dviem pagrindinėms partijoms, jų atstovai beveik niekada neišrenkami į jokius postus. Taip pat akcentuotina, kad JAV politiniam spektrui nebūdinga tradicinė dešinės ir kairės atskirtis. Pavyzdžiui, ekonominis liberalizmas bei klasikinio liberalizmo  kertinis ribotos vyriausybės principas yra palaikomas moderniojo amerikietiškojo konservatizmo ir  į dešinę linkusios Respublikonų partijos, o ne moderniojo amerikietiškojo liberalizmo bei į kairę linkusios Demokratų partijos.

Pažymėtina, jog įvairiais istoriniais laikotarpiais tarp dviejų dominuojančiųjų buvo skirtingos partijos (pvz., Federalistų, Vigų), o ir vėliau, jau įsigalėjus Demokratų bei Respublikonų partijoms, jų ideologinės nuostatos, elektoratas, gerokai skyrėsi nuo to, ką turime šiandien.

Ši tema ar tam tikri jos aspektai buvo analizuoti nemažo skaičiaus autorių veikaluose, iš kurių paminėtini Roy Franklin Nichols’o The invention of the American political parties (1967), Richard Hofstadter’io The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840 (1970), William Nisbet Chambers’o The First Party System (1972), George Dangerfield’o The Era of Good Feelings (1952).

Šiuo darbu siekiama išanalizuoti  tam tikrus JAV partinės sistemos istorinius aspektus, įvertinti šiuolaikines Demokratų bei Respublikonų partijas iš istorinės perspektyvos. Siekiant išnagrinėti JAV partinės sistemos raidą visais šalies istorijos laikotarpiais, darbo apimtis turėtų būti itin plati, tad apsiribojama JAV istorijos laikotarpiu, apimančiu XVIII a. pabaigą ir pirmąją XIX a. pusę (iki Vigų partijos žlugimo).

Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • 1. ISTORINĖS PARTIJOS4
  • 1.1. FEDERALISTŲ PARTIJA4
  • 1.2. DEMOKRATŲ-RESPUBLIKONŲ PARTIJA7
  • 1.3. VIGŲ PARTIJA8
  • 2. ŠIUOLAIKINĖS JAV PARTIJOS11
  • 2.1. ŠIUOLAIKINĖS DEMOKRATŲ PARTIJOS CHARAKTERISTIKA11
  • 2.2. ŠIUOLAIKINĖS RESPUBLIKONŲ PARTIJOS CHARAKTERISTIKA13
  • IŠVADOS14

Reziumė

Autorius
arunas89
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 15, 2019
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Politinės sistemos ir jų tipologija

Politologija Referatas elderx
Šiandiena sunkiai įsivaizduojama valstybė, kurioje nebūtu įdiegta tam tikrų valdymo modelių. Todėl valstybeireikalinga tam tikra sistema, kuri padėtų valstybei stabiliai funkcionuoti jos valdymo...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais

Politologija Prezentacija evitkus
Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse Stalininio socializmo statybos Europos “liaudies demokratijos” šalyse bruožai ir ypatybės “Atšilimo” politikos atgarsiai Europos “liaudies...

Politinės partijos ir partinės sistemos

Politologija Prezentacija evitkus
Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka politiniam procesui? Kas yra partinė sistema?...

Partinė sistema

Politologija Referatas mimra
Kalbėdami apie partijų kilmę, organizaciją ir paskirtį turime galvoje vieną partiją. Tačiau, norint suprasti partijų reikšmę politiniam gyvenimui ir vyriausybės politikai, to nepakanka....