Tarpgrupiniai santykiai: M. Sherif (1956) vaikų stovyklos tyrimai

15 psl. / 3757 žod.

Ištrauka

Žmogaus gyvenimas, vargu, ar įmanomas egzistuojant nepriklausant kokiai nors visuomenei, bendruomenei ar mažai grupei. Žmogus yra sociali būtybė, todėl net panorėjęs tapti asketu, nusprendęs atsiskirti nuo žmonių ir išvykti gyventi kalnuose, galiausiai vis tiek susiduria su frustracija ir gyvenimo beprasmiškumu (Vokiečių literatūros klasiko Hermann‘o Hesse‘ės atvejis) (Prinz, 2000). Žmogui yra būtinas sociumas, joje jis atlieka įvarius socialinius vaidmenis, vyksta asmenybės socializacija, o pagal grupės primetamus vertinimo modelius ima suvokti aplinkoje vykstančius įvykius. Tai reiškia, jog grupė daro didžiulę įtaką individo tikrovės suvokimui. Grupės formavimąsi ir jos dinamiką svarbu suvokti ne tik dėl kasdieninio bendravimo, bet ir darbo organizacijos sąlygomis, valstybės valdymo klausimais ir t.t..

Tokias grupes kaip organizacijas vadinsime oficialiomis, nes jos reguliuojamos formaliomis taisyklėmis, o priešingas – neoficialiomis, kurios susidaro pačios, žmones jose jungia panašūs pomėgiai, interesai. Žmonėms taip pat būdinga kategorizuoti žmones pagal tai, kokiai grupei jie priklauso. Jeigu priklausoma aukštesnio statuso grupei, tai grupės nario vertė savaime didelė. Visuomenėje veikia  ir toks socialinis reiškinys – vidinis grupės favoritizmas, kai savus grupės narius vertiname palankiau negu kitus (Suslavičius, 2006). Dažniausiai toks kategorizavimas yra paremtas iracionaliu vertinimu, stereotipais ir stigmomis, kuris daro įtaką tarpgrupiniams santykiams ir iššaukia konfliktus.

Už informaciją, kurią turime šiandieną apie grupes ir jų  santykius galime būti dėkingi žymiam socialinės psichologijos tyrėjui Muzafer Sherif. Jis sukūrė realistinę konfliktų teoriją, kurioje manoma, jog tarpgrupiniai konfliktai, išankstiniai nusistatymai, stereotipai atsiranda tada, kai grupės pradeda varžytis dėl ribotų išteklių. Šią teoriją jis patvirtino atlikdamas kontraversiškai pagarsėjusius vaikų stovyklos eksperimentus. Tačiau kaip ir kiekviename tyrime, net ir klasikiniame yra trukūmų: tyrimo rezultatai negali būti generalizuojami visoms grupėms. O Michael Billig (1975) teigimu, tyrimas rodo ne kaip konkurencija ir bendradarbiavimas veikia tarpgrupinį elgesį ir požiūrius, bet kaip viena galinga grupė valdo dvi silpnesnes. Nepaisant trūkumų ir kritikos, M. Sherif savo metodikomis, kurios nagrinėja tarpgrupinius santykius, sukūrė pamatą socialinei psichologijai vystytis. Toliau šiame rašto darbe aptarsime ne tik klasikinius Sherif tyrimus, bet ir paminėsime kelis naujesnius, kurie galbūt papildys klasikinę teoriją ir iškels naujų klausimų.


Reziumė

Autorius
19g97
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 8, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Vaiko mokyklinės brandos tyrimas

Psichologija Tyrimas gretulkaxx
Metodika Tyrimo tikslas: Ištirti vaiko protinio išsivystymo, mokymosi mokykloje prielaidas. Tiriamasis: Septynerių metų mergaitė. Darbo priemonės: J.Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos testas (A. Kerno...

Vaiko brandumas mokyklai

Psichologija Referatas 2013 m. pangeja
Praktikos darbas, kuomet yra tikrinamas vaiko brandumas mokyklai remiantis J. Jiraseko metodika, pateiktos išvados.

Leksinio sprendimo tyrimas

Psichologija Tyrimas 2015 m. sin96
Mąstymas – tai proto veikla, susijusi su informacijos supratimu, apdorojimu bei perteikimu. (Myers, 2000) Mąstymo tyrinėjimas padeda suprasti žmogaus elgesį, atmintį, kalbą ir...

Tėvų ir vaikų santykiai

Psichologija Referatas 2015 m. ggg023
Rašto darbas apie tėvų ir vaikų santykius, ypač kalbama apie pozityvią vaikų raidą. Apimami tokie aspektai, kaip bendravimas su tėvais, kaip bendrauti su...

Sociometrinis tyrimas

Psichologija Tyrimas lika05
Tyrimo metodika: anketinė apklausa, sociometrinis tyrimas, kiekybinė ir kokybinė rezultatų analizė. Tyrimo tikslas: - taikant sociometrijos metodą nustatyti grupės tarpusavio santykius. ...

Tėvų ir vaikų santykiai

Psichologija Referatas 2015 m. salvete
Šeima – nuo seno pripažinta vertybė, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys privačiu, visuomeniniu ir net valstybiniu lygmenimis, taigi tai nėra tik žmonių grupė, kurios...