Kineziterapijos ypatumai vaikams turintiems negalių

11 psl. / 2427 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Per pastaruosius kelerius dešimtmečių negalią turintiems vaikų socializacijos procesams buvo sukurtos palankios sąlygos, kelios iš kurių yra švietimas bei kineziterapija.

Negalią turinčių mokinių integruotas ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoje tapo įprastu reiškiniu. Negalią turinčių vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklas liudija ir skirtingų mokslininkų tyrimai, kuriuose aptariami ne tik integracijos klausimai, bet ir gilinamasi į konkrečius integruoto ugdymo proceso reiškinius.

Neįgalaus vaiko gimimas ar vėliau dėl vienokios arba kitokios priežasties atsiradę sutrikimai turi įtakos pokyčiams šeimoje ir jos aplinkoje. Konkretūs neįgaliųjų vaikų tėvų ar jų brolių ir seserų emociniai išgyvenimai bei tarpusavio santykių pokyčiai; šeimų, auginančių neįgalų vaiką, susibūrimas į nevyriausybines organizacijas, ginančias jų teises; moksliniai tyrimai įvairiose šalyse, atskleidžiantys reikšmingų pokyčių tokiose šeimose dėsningumus.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šeimos, auginančios vaiką su negalia, gyvenimo kokybė priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių. Tačiau tam, kad ši aplinka taptų pajėgi įgalinti šeimą, auginančią neįgalų vaiką, turi keistis ne tik aplinkos požiūris į pastarąją, bet ir pačios šeimos požiūris į vaiką. Problemų, susijusių su vaiko negalia, analizė turi būti neatsiejama nuo visos šeimos, kurioje vaikas auga ir vystosi, situacijos analizės (Grincevičienė, 2010).

Pastarajame dešimtmetyje atlikti šeimų, auginančių neįgalius vaikus, užsienio tyrimai atskleidė šių šeimų problemas, kurios esamomis sąlygomis tebėra sunkiai sprendžiamos ir „sudaro sąlygas“ minėtoms šeimoms patekti į tam tikrą socialinės atskirties grupę. Atsižvelgiant į šias problemas Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES šalių buvo sukurtos vaikų socializacijos bei integracijos į visuomenę strategijos, tarp kurių yra vaikų švietimas ir kineziterapija, skirti užtikrinti efektyvią vaikų socializaciją bei visavertį jų funkcionavimą visuomenėje.

Darbo objektasKineziterapijos ypatumai vaikams turintiems įvairių negalių.

Darbo tikslasApžvelgti kineziterapijos ypatumus vaikams turintiems įvairių negalių.

Darbo uždaviniai:

  1. Pateikti neįgalių vaikų apibūdinimą.
  2. Įvertinti kineziterapijos pratimų ypatumus vaikams, turintiems įvairių negalių.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. KINEZITERAPIJOS YPATUMŲ VAIKAMS TURINTIEMS ĮVAIRIŲ NEGALIŲ TEORINIS VERTINIMAS4
  • 1.1. Neįgalių vaikų apibūdinimas4
  • 1.2. Kineziterapijos pratimų taikymo ypatumai vaikams pagal negalių grupes8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
knzrastodarbai
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 25, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Vaikų reanimacijos ypatumai

Medicina Prezentacija marvita
Paguldykite kūdikį taip, kad jo galva būtų neutralioje padėtyje ir pakelkite smakrą. Įkvėpkite ir sandariai apžiokite kūdikio nosį ir burną. Jei vyresnio kūdikio...