Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimas

14 psl. / 2182 žod.

Ištrauka

 

Šeimos teisė – privatinės teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius tarp asmenų dėl santuokos, partnerystės, šeimos teisinius santykius, taip pat globą bei rūpybą, ginančių tokius teisinius gėrius kaip šeimos gerovė ir kt.  

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos reglamentuojami santykiai

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas.
 2. Kitų Civilinio kodekso knygų ir kitų civilinių įstatymų normos šeimos santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šios knygos normos.

Šeimos teisės šaltiniai

1. Šeimos santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kitos valstybės institucijos gali priimti teisės aktus šeimos teisės klausimais tik šio kodekso ar kitų įstatymų nustatytais atvejais ir apimtimi.

3. Papročiai šeimos santykiams taikomi tik įstatymų numatytais atvejais. Jeigu yra prieštaravimas tarp įstatymo ir papročio, taikomas įstatymas.

 


Turinys

 • ĮVADAS3
 • TURTAS, KURIS YRA BENDROJI JUNGTINĖ SUTUOKTINIŲ NUOSAVYBĖ5
 • TURTO, KURIS YRA BENDROJI JUNGTINĖ SUTUOKTINIŲ NUOSAVYBĖ, PADALIJIMAS6
 • Turto padalijimo būdai6
 • Sutuoktinių bendro turto dalys6
 • Turto balanso sudarymas7
 • Turto vertės nustatymas7
 • Nedalytinas turtas7
 • Turto, kuris yra asmeninė nuosavybė, priskyrimas bendrajai jungtinei nuosavybei8
 • Reikalavimo padalyti turtą užtikrinimas8
 • Nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo8
 • Turto padalijimas teismo sprendimu nenutraukiant santuokos9
 • Turto padalijimo fakto registravimas9
 • Kreditorių teisių garantijos9
 • Dalijamas turtas9
 • Sutuoktinių tarpusavio pareigos po turto padalijimo, kai santuoka nėra nutraukiama10
 • Ieškinio senatis10
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
jonoma
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 4, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Sutuoktinių turto teisinis režimas. Šeimos turtas

Teisė Referatas 2014 m. bielyj
Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys: Skiriamas pagal įstatymus ir pagal sutartis nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą reglamentuoja...

Anglija. Bendrosios teisės raida

Teisė Prezentacija 2008 m. domiinykk
Pradžia : ,,Bendrosios teisės“ pradžia laikomas 1066 metų Normanų užkariavimas. Šiuo laikotarpiu Europoje jau buvo įvykęs bažnyčios skilimas (1054 m.), o po 30...

Santuokos nutraukimas dėl vienos sutuoktinio kaltės

Teisė Kursinis darbas 2012 m. amnne
  Santuokos nutraukimas yra pakankamai sudėtingas procesas tiek psichologine, tiek teisine prasme, sukeliantis tiek teisinių, tiek finansinių, tiek moralinių padarinių. Santuokos nutraukimą teisiniu...