Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

29 psl. / 8770 žod.

Ištrauka

Neįgalieji, kaip ir visi mūsų valstybės piliečiai, turi teisę į jiems būtiną socialinę apsaugą ir pagalbą. Valstybė turi sudaryti palankias sąlygas jiems integruotis į visuomenę ir suteikti galimybę naudotis visomis savo pagrindinėmis teisėmis. Taigi viena aktualiausių problemų yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija. Lietuvoje, kaip ir visose pasaulio šalyse, gyvena žmonių, turinčių intelekto  ar fizinių funkcijų sutrikimų, kurie sukelia žmogaus veiklos ribotumą, t.y. neįgalumą. Pastaraisiais metais specialiojo ugdymo sistemoje įvykę pokyčiai bei juos reglamentuojantys dokumentai ir teisiniai aktai reikalauja naujų darbo būdų ne tik su vaikais, bet ir su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Lietuvoje nuolat skiriama lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos procesui remti. Tačiau finansinės-materialinės paramos ribotumas pasireiškė tuo, kad pagrindinis dėmesys buvo sutelktas ne į psichologinės pagalbos šeimai sistemos kūrimą, o į naujų specializuotų įstaigų kūrimą. J.Ruškaus (2002, 16) žodžiais tariant, „kaip ir tarybinais laikais, didesnis dėmesys skiriamas neįgaliam vaikui, o kiti šeimos nariai paliekami likimo valiai“. Naujausi tyrimai (Gradeckienė, 2002; Ališauskienė, Ruškus, 2002; Butkevičienė, 2000) įrodė, kad vieno šeimos nario neįgalumas neišvengiamai paveikia visą šeimą. Pasak G.Navaičio (2002), vienpusė klinikinio pobūdžio pagalba gali ne tiek padėti, kiek neigiamai paveikti šeimą socialine prasme. Socialinė pagalba bus efektyvi tik tada, jeigu bus sprendžiama ne tik momentinė problema, t.y. jos paviršutinė dalis, bet ir giluma, dažniausiai susijusi su vaiko asmenybės augimu ir tobulėjimu. Užtikrinus bazinius šeimos poreikius, svarbu padėti spręsti jo psichologines problemas bei užsiimti prevencija, ieškoti priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams. 


Turinys

  • ĮVADAS3
  • SOCIALINĖ PAGALBA ŠEIMAI, AUGINANČIAI NEĮGALŲ VAIKĄ4
  • Neįgalus vaikas šeimoje4
  • Pokyčiai šeimoje dėl neįgalaus vaiko atsiradimo.6
  • ES ir Lietuvos politika šeimų, auginančių neįgalų vaiką, atžvilgiu9
  • REKOMENDACIJOS SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ŠEIMOMIS,
  • AUGINANČIOMIS NEĮGALŲ VAIKĄ24
  • IŠVADOS25
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
  • Norminiai dokumentai28

Reziumė

Autorius
jonoma
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 4, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Pagalba tėvų globos netekusiems vaikams

Socialinis darbas Referatas gretaaa
Šiame darbe aptarsime vaikus, kurie yra netekę tėvų globos. Taigi, pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą (2006): ,, Likęs be tėvų globos vaikas-...

Socialinis darbas su šeima: „PARADOKSO METODAS“

Socialinis darbas Referatas vika1
Labai dažnai konfliktas šeimoje įsiplieskia dėl ne vietoje paliktų šlepečių. Šiuo atveju svarbu ne tiek pačios šlepetės, kiek sugebėjimas apie jas tarpusavyje pasikalbėti. (Psichologas...