Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

0 atsiliepimų
Autorius:

Neįgalieji, kaip ir visi mūsų valstybės piliečiai, turi teisę į jiems būtiną socialinę apsaugą ir pagalbą. Valstybė turi sudaryti palankias sąlygas jiems integruotis į visuomenę ir suteikti galimybę naudotis visomis savo pagrindinėmis teisėmis. Taigi viena aktualiausių problemų yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija. Lietuvoje, kaip ir visose pasaulio šalyse, gyvena žmonių, turinčių intelekto  ar fizinių funkcijų sutrikimų, kurie sukelia žmogaus veiklos ribotumą, t.y. neįgalumą. Pastaraisiais metais specialiojo ugdymo sistemoje įvykę pokyčiai bei juos reglamentuojantys dokumentai ir teisiniai aktai reikalauja naujų darbo būdų ne tik su vaikais, bet ir su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Lietuvoje nuolat skiriama lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos procesui remti. Tačiau finansinės-materialinės paramos ribotumas pasireiškė tuo, kad pagrindinis dėmesys buvo sutelktas ne į psichologinės pagalbos šeimai sistemos kūrimą, o į naujų specializuotų įstaigų kūrimą. J.Ruškaus (2002, 16) žodžiais tariant, „kaip ir tarybinais laikais, didesnis dėmesys skiriamas neįgaliam vaikui, o kiti šeimos nariai paliekami likimo valiai“. Naujausi tyrimai (Gradeckienė, 2002; Ališauskienė, Ruškus, 2002; Butkevičienė, 2000) įrodė, kad vieno šeimos nario neįgalumas neišvengiamai paveikia visą šeimą. Pasak G.Navaičio (2002), vienpusė klinikinio pobūdžio pagalba gali ne tiek padėti, kiek neigiamai paveikti šeimą socialine prasme. Socialinė pagalba bus efektyvi tik tada, jeigu bus sprendžiama ne tik momentinė problema, t.y. jos paviršutinė dalis, bet ir giluma, dažniausiai susijusi su vaiko asmenybės augimu ir tobulėjimu. Užtikrinus bazinius šeimos poreikius, svarbu padėti spręsti jo psichologines problemas bei užsiimti prevencija, ieškoti priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams. 

Darbo tipas:
Apimtis:
8770 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • SOCIALINĖ PAGALBA ŠEIMAI, AUGINANČIAI NEĮGALŲ VAIKĄ4
  • Neįgalus vaikas šeimoje4
  • Pokyčiai šeimoje dėl neįgalaus vaiko atsiradimo.6
  • ES ir Lietuvos politika šeimų, auginančių neįgalų vaiką, atžvilgiu9
  • REKOMENDACIJOS SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ŠEIMOMIS,
  • AUGINANČIOMIS NEĮGALŲ VAIKĄ24
  • IŠVADOS25
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
  • Norminiai dokumentai28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Neįgalus vaikas šeimoje
Referatas Neįgalus vaikas šeimoje

VPU 2 kurso magistrantės namų darbas. Atvejo analizė [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu
Prezentacija Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu

Neįgalaus vaiko gimimas šeimoje visuomet sukelia psichologinę krizę, kai kilę sunkumai viršija tėvų arba kitų [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams
Referatas Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei [...]

Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva
Diplominis darbas Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šeimos įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų sąrašus yra alkoholizmas.

„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas
Referatas Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas

Šių dienų vaikai linkę neklausyti, atsikalbinėti, konfliktuoti su tėvais, pedagogais. Jiems būdingas priešiškumas tokiai aplinkai [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]