Humanitariniai mokslai / Komunikacija

Jaunimo požiūris į kriminalines naujienas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas

Lietuvos žiniasklaidoje kriminaliniai įvykiai pateikiami kasdien. Pastebima, kad net tokios nelaimės, kaip, pavyzdžiui, medžio užvirtimas ant automobilio vadinamas kriminalu. Taip pat, viešojoje erdvėje diskutuojama, kad žiniasklaida iškreipia realią krimogeninę situaciją. Kalbant apie kriminalinių pranešimų įtaką visuomenei, svarbu paminėti, jog žiniasklaida čia turi didžiausią vaidmenį, kuri kuria vienokią ar kitokią žmonių nuomonę. Todėl čia itin svarbu atlikti išsamų tyrimą, kuris įvertintų ar kriminaliniai pranešimai yra pakankamai informatyvūs, ar žmonės tuo pasitiki, išsiaiškinti svarbiausius trūkumus ir pateikti kritišką vertinimą bei rekomendacijas, kokiais būdais ir kokias priemones pasitelkiant galima pagerinti esamą situaciją.

Temos naujumas

Žiniasklaida šiuolaikinėje visuomenėje tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Apie kriminalinių naujienų pateikimo kokybę ir patikimumą atliekami įvairūs tyrimai, projektai.  Pirmuoju ir svarbiausiu tyrimu bene iki šiol gali būti laikomas, šiam darbui naudotas,  sociologo Aleksandro Dobrynino 1997-1999 metais atliktas kompleksinis viešojo kriminologinio diskurso tyrimas „Nusikaltimai, žiniasklaida ir viešoji nuomonė Lietuvoje“. Kriminalinių naujienų atveju minėtame A. Dobrynino tyrime 80 proc. apklaustųjų tokią informaciją gauna iš spaudos ir 97 proc. - iš televizijos.

2008 m. Vytauto Didžiojo Universiteto viešosios komunikacijos studentė Kamilė Pocevičiūtė savo magistro darbe atskleidžia nusikalstamo įvykio komunikavimo aspektus iš žiniasklaidos bei teisėsaugos institucijų perspektyvų, apžvelgia žiniasklaidos ir visuomenės santykį, atlieka tyrimus, siekiant įvertinti žmonių pasitikėjimą kriminalinėmis naujienomis. 2009 m. Vilniaus Universiteto komunikacijos mokslų magistro studijų studentė Justė Radzevičiūtė savo darbe atlikdama tyrimus aiškina kaip auditorija supranta ir vertina kriminalines naujienas, analizuoja konkrečios tematikos kriminalinius tekstus ir įvertina jų poveikį, pateikia kriminalinių naujienų traktavimo ypatybes Lietuvoje.

Nors tyrimų apie kriminalines naujienas ar kriminalinį diskursą galime atrasti visai nemažai, mūsų darbo naujumą lemia tai, jog orientuosimės į tikslinę visuomenės grupę – jaunimą. Naujas aspektas tokiame tyrime padės dar labiau įsigilinti į šią problemą ir bus naudingas pateikiant naujausią informaciją.

Mokslinė problema: kaip jaunimas vertina kriminalines naujienas Lietuvos žiniasklaidoje?

Tyrimo objektas  – jaunimo požiūris.
Tikslas  – išanalizuoti jaunimo požiūrį į kriminalines naujienas bei atskleisti jų vertinimą žiniasklaidoje.

Uždaviniai:

  • Išsiaiškinti žiniasklaidos funkcijas, informuojant visuomenę apie nusikalstamus įvykius;
  • Aptarti visuomenės domėjimosi kriminaliniais pranešimais priežastis;
  • Pabandyti apžvelgti realaus nusikalstamumo situacijos neatitikimo žiniasklaidoje priežastis;
  • Sužinoti kaip jaunimas vertina kriminalinių naujienų pateikimą Lietuvos žiniasklaidoje.

Hipotezės:

  • Jaunimas pasitiki kriminaliniais pranešimais žiniasklaidoje;
  • Jaunimas mano, kad pranešimai yra objektyvūs;
  • Jaunimas aktyviai domisi kriminalinėmis naujienomis Lietuvoje.

 Tyrimo metodai :

  1. Literatūros analizė
  2. Kiekybinis tyrimas (internetinė apklausa).
  3. Statistinė tyrimo duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2399 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šiaulių miesto viešųjų bibliotekų savitarnos paslaugų vertinimas akademinio jaunimo požiūriu
Diplominis darbas Šiaulių miesto viešųjų bibliotekų savitarnos paslaugų vertinimas akademinio jaunimo požiūriu

Temos aktualumas. Besivystančios naujosios technologijos keičia pačių paslaugų sampratą: įprastos paslaugos papildomos savitarnos paslaugomis arba [...]

Ar senoji Lietuvos literatūra, skaitytojui siūlanti tapatintis su valstiečiais arba riteriais ir bajorais, gali būti įdomi šiandienos jaunimui Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais.
Rašinys Ar senoji Lietuvos literatūra, skaitytojui siūlanti tapatintis su valstiečiais arba riteriais ir bajorais, gali būti įdomi šiandienos jaunimui Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais.

Žvelgdama į prikrautas knygynų ir bibliotekų lentynas susimąstau – kiek įvairiausių žanrų, rūšių, temų literatūros [...]

Kriminalinių naujienų vaizdavimo ypatumų ir skaitomumo neatsiejamumas Baltijos šalyse: lyginamoji portalų „Delfi.lt“, „Delfi.lv“ ir „Delfi.ee“ kriminalų skilčių analizė
Diplominis darbas Kriminalinių naujienų vaizdavimo ypatumų ir skaitomumo neatsiejamumas Baltijos šalyse: lyginamoji portalų „Delfi.lt“, „Delfi.lv“ ir „Delfi.ee“ kriminalų skilčių analizė

Su kiekviena diena vis pastebimiau nyksta žiniasklaidos priemonių darbo etikos ribos, mažėja žurnalisto darbo ir [...]

Tiriamasis darbas apie lenkus - „Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje”
Tyrimas Tiriamasis darbas apie lenkus - „Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje”

Tiriamasis kokybinis darbas tema "Jaunosios kartos požiūris į lenkus, gyvenančius Lietuvoje". Siekta nustatyti veiksnius, kurie [...]

Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.
Rašinys Ar mūsų visuomenėje taisyklinga kalba yra būtinas kultūringo žmogaus požymis? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

Visų pirma – reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra kultūringas žmogus? Kaip jis turi elgtis ir [...]

Aptarkite žmogaus sampratą J.V.Gėtės „Fauste“. Kokius Apšvietos žmogaus bruožus įkūnija Faustas? Apibūdinkite Fausto požiūrį į žmogaus pažinimą
Rašinys Aptarkite žmogaus sampratą J.V.Gėtės „Fauste“. Kokius Apšvietos žmogaus bruožus įkūnija Faustas? Apibūdinkite Fausto požiūrį į žmogaus pažinimą

Johanas Volfgangas Gėtė parašė „Fausta“švietimo epochos laikotarpiu. „Faustas“- tai kūrinys, kuriame atsiskleidžia pagrindiniai to meto [...]

Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Rašinys Kaip šiuolaikiniai rašytojai keičia ir atgaivina kalbą? Savo požiūrį pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais

Pirmiausia, manau, kad tikslinga būtų aptarti, kokia kalba buvo praeityje. Be abejonės visi žinome Kristijono [...]

Ar jaunimas vis dar gerbia savo gimtąją kalba?
Rašinys Ar jaunimas vis dar gerbia savo gimtąją kalba?

Gimtoji kalba - turtas, kurį pastaruoju metu jaunimas tikriausiai sugalvojo [...]

Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais
Rašinys Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikotarpių Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais

Anot istoriko A. Bumblausko, „Pilietiškumas – būtina tautos egzistavimo prielaida“. Tai – neatskiriama laisvos, nepriklausomos [...]