Akcijų emisijos organizavimas Lietuvoje 

20 psl. / 4508 žod.

Ištrauka

Akcinių bendrovių vertybinių popierių emisijos yra viena svarbiausių verslo finansavimo priemonių Lietuvoje, užtikrinanti optimalų kapitalo srautų pasiskirstymą šalies ekonomikoje. Pagal Vertybinių popierių įstatymą, vertybinių popierių emisija – vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas arba vienu kartu išleistų vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, visuma.“

Lietuvoje jau yra sukurta teisinė vertybinių popierių rinkos bazė - akcijų emisijos organizavimą Lietuvoje reglamentuoja tokie teisės aktai kaip Vertybinių popierių įstatymas, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas ir kt. Taip pat sukurta vertybinių  popierių rinkos organizacinė struktūra, kurioje  veikia reguliuojančios bei tarpininkaujančios institucijos. Tačiau ne visada Lietuvos emitentų vykdomos vertybinių popierių emisijos organizuojamos efektyviai.

Darbo objektas: akcijų emisijos organizavimas Lietuvoje.

Darbo tikslas: išanalizuoti akcijų emisijos organizavimą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti akcijų emisijos ir emitetų sampratas;
 2. Aprašyti Lietuvos vertybinių popierių rinkos organizacinę strukturą;
 3. Išanalizuoti akcijų emisijos platinimo būdus;
 4. Pateikti akcijų emisijos įtraukimo į ofiacialius prekybos sąrašus ypatumus.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AKCIJŲ EMISIJA IR EMITETAI4
 • 2. LIETUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA5
 • 3. AKCIJŲ EMISIJOS PLATINIMO BŪDAI12
 • 4. AKCIJŲ EMISIJOS ĮTRAUKIMAS Į OFICIALŲ PREKYBOS SĄRAŠĄ17
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Pensijų fondai Lietuvoje

Finansai Referatas meduolis
Šiandieninės pensijos mokamos perskirstant dabar dirbančių Lietuvos gyventojų (kurie moka socialinio draudimo įmokas) pinigus. Šie pinigai niekur neinvestuojami ir papildomos vertės nesukuria. Tuo...