Infliacijos susidarymo priežastys ir pasekmės

16 psl. / 2885 žod.

Ištrauka

Ekonomikos augimas - tai nuolatinis gamybos pajėgumų didėjimas, pasireiškian­tis nacionalinio produkto (pajamų) apimties didėjimu ir yra vienas iš pagrindinių ekonomikos plėtros tikslų. Istoriškai ekonomikos augimas gyvuoja tik kelis šimtus metų. Ekonomikos augimo  tema moksliškai pradėta nagrinėti  XVIII a., kai Adamas Smitas 1776 m. išleido veikalą „Tautų turtas“. Jis padėjo pagrindus ekonomikos plėtrai, kaip sisteminei problemų ir procesų, vykstančių šalių ekonomikose, studijai. Ekonomikos augimo tempai pagreitėjo gamyboje pradėjus naudoti mašinas, o meistrams ir amatininkams netekus savo darbo statuso. 

Temos aktualumas. Ekonomikos augimas yra vienas svarbiausių šalies makroekonominės raidos rodiklių. Ilgu laikotarpiu ekonomikos augimo skirtumai lemia nevienodą šalių pragyvenimo, taigi ir gyventojų gerovės lygį. Materialinių gyvenimo sąlygų gerinimas, skurdo ir nepriteklių pašalinimas visada buvo vienas iš svarbiausių ekonomistų mokslinių interesų objektų. Vienu iš pagrindinių veiksnių, galinčių iš esmės pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, buvo laikomas ekonomikos au­gimas. Manyta, kad augant ekonomikai, t. y. didėjant bendrajam nacionaliniam produktui, kyla gyvenimo lygio rodikliai, gerėja pajamų paskirstymas visuomenėje, stiprėja valstybė ir kyla jos prestižas pasaulyje. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje įvyko didžiulių pokyčių, įskaitant pasaulinę finansų ir ekonomikos krizę, augantį pasaulinės prekybos mastą, aštrėjančią konkurenciją tarptautinėse rinkose, politinius neramumus, technologinius pokyčius, didėjančią gamtos išteklių stygiaus problemą, augančius migraciją ir nedarbą, demografinius pokyčius. „Atėjo laikas derinti ekonominį augimą su visuomenės ir aplinkos vystymosi dėsniais. Tendencijos rodo, kad pasaulinę ekonomikos plėtrą turėtų lemti besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys, kurioms tenka didžioji bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo dalis.“ (Dudzevičiūtė, 2015).

Darbo tikslas: išanalizuoti ekonomikos augimo sampratą, matavimą ir augimo šaltinius.

Darbo uždaviniai:

  1. Pateikti ekonomikos augimo sampratą;
  2. Išnagrinėti ekonomikos augimo matavimo rodiklius;
  3. Nustatyti ekonomikos augimo šaltinius.

Taikyti mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. EKONOMIKOS AUGIMO SAMPRATA4
  • 2. EKONOMIKOS AUGIMO ŠALTINIAI6
  • 3. EKONOMIKOS AUGIMO MATAVIMAS12
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Infliacija ir jos socialinės ekonominės pasekmės

Ekonomika Referatas 2014 m. redukee
Infliacija – viena sudėtingiausių šiuolaikinių makroekonominių problemų, pasireiškianti prekių ir paslaugų bendrojo kainų lygio pastovaus didėjimo, kai piniginio vieneto perkamoji galia mažėja. Sukelia...

Nedarbo priežastys ir pasekmės

Ekonomika Kursinis darbas 2009 m. gatulytė
Pirmoje dalyje „NEDARBAS: ESMĖ, PRIEŽASTYS, PASEKMĖS“ nagrinėjama nedarbo sąvoka. Apžvelgiamos nedarbo rūšys. Atskleidžiamos nedarbo priežastys ir pasekmės. Išskiriama ir aptariama viena iš nedarbo...

Infliacijos priežastys

Ekonomika Referatas 2015 m. norgaile
Darbo tikslas: išsiaiškinti infliacijos priežastis bei palyginti Lietuvos ir Švedijos infliacijos kitimo tempus. Darbo uždaviniai: 1. Mokslinės literatūros šaltiniu apžvalgoje aptarti infliacijos tipus...