Darbo rinkos ekonometrinis modelis

24 psl. / 3800 žod.

Ištrauka

Kiekybinės prognozės yra itin reikalingos, o valstybiniu mastu pats populiariausias būdas joms atlikti − ekonometriniai modeliai. Kuriant ekonometrijos modelius remiamasi ekonomikos, ekonometrijos ir matematinės statistikos mokslų žiniomis. Ekonominis modelis atskleidžia ne tik ekonomikos rinkų tarpusavio ryšius bet suteikia ekonominėms prognozėms suderinamumą ir vientisumą. Pagrindinis ekonometrinių modelių pranašumas yra tas, jog jų pagalba galima  ekonomikos visumos analizė.

Oficialia ekonometrijos, kaip atskiro mokslo atsiradimo data laikoma 1993 m., kai buvo įsteigta Ekonometrijos draugija.  Šiandien ekonometrijos mokslas suteikia galimybę atlikti realių ekonominių reiškinių kiekybinę analizę, pagrįstą šiuolaikine ekonomikos teorija ir naujausiais ekonometriniais duomenų analizės metodais.

Šiame darbe analizuojamas darbo rinkos ekonometrinis modelis ir jo pritaikymo galimybės Lietuvos darbo rinkos situacijos tyrimui. Tema aktuali, nes darbo rinką nusakančių ekonometrinių modelių bei jais grindžiamų konkrečių prognozių  stinga.

Darbo rinkos analizės reikšmę didina ir neigiami Lietuvos darbo rinkos reiškiniai. Ekonominės krizės metu Lietuvos ekonomika patyrė didžiulį smūgį, todėl nedarbo rodikliai iki šiol  išlieka aukšti. Nedarbas ekonomine prasme yra visuomenės išteklių švaistymas ir darbo neturinčių žmonių egzistavimo sąlygų ardymas. Jis sukelia ir neekonominio pobūdžio socialines problemas. Greita infliacija dezorganizuoja visuomenės ūkinį gyvenimą, o aukštas nedarbo lygis sutrikdo socialinių procesų eigą visuomenėje. Su nedarbu siejama išaugusi jaunimo emigracija, kuri tampa didžiausia ilgalaike Lietuvos problema, todėl kuo tiksliau įvertinti ir numatyti tolimesnes šių kintamųjų tendencijas tampa vis svarbesniu uždaviniu.

Darbo objektas: darbo rinkos ekonometrinis modelis.

Darbo tikslas: išanalizuoti darbo rinkos ekonometrinį modelį.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti ekonometrinio modelio sampratą ir funkcijas;
 2. Aprašyti darbo rinkos  ekonometrinio modelio struktūrą ir naudojamus makroekonominius rodiklius;

2.   Pateikti Lietuvos darbo rinkos  ekonometrinio modelio pritaikymo pavyzdį.

Darbo metodai: sisteminė lyginamoji moksli­nės literatūros analizė, atsklei­džiant darbo rinkos ekonometrinio modelio ir jo pritaikymo esmi­nius momentus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EKONOMETRINIO MODELIAVIMO ESMĖ4
 • 2. DARBO RINKOS EKONOMETRINIO MODELIO PRISTATYMAS7
 • 2.1. SVAR modelio aprašymas7
 • 2.2. Naudojami šalies rodikliai8
 • 2.3. Modelio struktūra10
 • 3. DARBO RINKOS SITUACIJA LIETUVOJE12
 • 4. LIETUVOS NEDARBO MODELIAVIMO REZULTATAI16
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Ekonomika Referatas zuzenka
Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga. Žmogus yra universalus visuomeninis elementas, turintis sąmonę, pasaulėžiūrą,...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. julitaite
Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti veiklos sėkmės veiksniai. Europoje ir pasaulyje įsigalint žinių...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2012 m. margaa
Referatas atskleidžia didžiausias darbo rinkos problemas Lietuvoje, nagrinėja jų pasekmes. Tai išsamus tyrimas, pateiktas su vaizdžiais grafikais, leidžiančiais dar geriau suprasti pateiktą informaciją....

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. linakla
Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos sudėtinė dalis, kurioje atsispindi ekonominės, socialinės, politinės ir...