Darbo rinkos ekonometrinis modelis

24 psl. / 3800 žod.

Ištrauka

Kiekybinės prognozės yra itin reikalingos, o valstybiniu mastu pats populiariausias būdas joms atlikti − ekonometriniai modeliai. Kuriant ekonometrijos modelius remiamasi ekonomikos, ekonometrijos ir matematinės statistikos mokslų žiniomis. Ekonominis modelis atskleidžia ne tik ekonomikos rinkų tarpusavio ryšius bet suteikia ekonominėms prognozėms suderinamumą ir vientisumą. Pagrindinis ekonometrinių modelių pranašumas yra tas, jog jų pagalba galima  ekonomikos visumos analizė.

Oficialia ekonometrijos, kaip atskiro mokslo atsiradimo data laikoma 1993 m., kai buvo įsteigta Ekonometrijos draugija.  Šiandien ekonometrijos mokslas suteikia galimybę atlikti realių ekonominių reiškinių kiekybinę analizę, pagrįstą šiuolaikine ekonomikos teorija ir naujausiais ekonometriniais duomenų analizės metodais.

Šiame darbe analizuojamas darbo rinkos ekonometrinis modelis ir jo pritaikymo galimybės Lietuvos darbo rinkos situacijos tyrimui. Tema aktuali, nes darbo rinką nusakančių ekonometrinių modelių bei jais grindžiamų konkrečių prognozių  stinga.

Darbo rinkos analizės reikšmę didina ir neigiami Lietuvos darbo rinkos reiškiniai. Ekonominės krizės metu Lietuvos ekonomika patyrė didžiulį smūgį, todėl nedarbo rodikliai iki šiol  išlieka aukšti. Nedarbas ekonomine prasme yra visuomenės išteklių švaistymas ir darbo neturinčių žmonių egzistavimo sąlygų ardymas. Jis sukelia ir neekonominio pobūdžio socialines problemas. Greita infliacija dezorganizuoja visuomenės ūkinį gyvenimą, o aukštas nedarbo lygis sutrikdo socialinių procesų eigą visuomenėje. Su nedarbu siejama išaugusi jaunimo emigracija, kuri tampa didžiausia ilgalaike Lietuvos problema, todėl kuo tiksliau įvertinti ir numatyti tolimesnes šių kintamųjų tendencijas tampa vis svarbesniu uždaviniu.

Darbo objektas: darbo rinkos ekonometrinis modelis.

Darbo tikslas: išanalizuoti darbo rinkos ekonometrinį modelį.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti ekonometrinio modelio sampratą ir funkcijas;
 2. Aprašyti darbo rinkos  ekonometrinio modelio struktūrą ir naudojamus makroekonominius rodiklius;

2.   Pateikti Lietuvos darbo rinkos  ekonometrinio modelio pritaikymo pavyzdį.

Darbo metodai: sisteminė lyginamoji moksli­nės literatūros analizė, atsklei­džiant darbo rinkos ekonometrinio modelio ir jo pritaikymo esmi­nius momentus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EKONOMETRINIO MODELIAVIMO ESMĖ4
 • 2. DARBO RINKOS EKONOMETRINIO MODELIO PRISTATYMAS7
 • 2.1. SVAR modelio aprašymas7
 • 2.2. Naudojami šalies rodikliai8
 • 2.3. Modelio struktūra10
 • 3. DARBO RINKOS SITUACIJA LIETUVOJE12
 • 4. LIETUVOS NEDARBO MODELIAVIMO REZULTATAI16
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomika Referatas 2013 m. sonata
Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...