Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai 

14 psl. / 2708 žod.

Ištrauka

Svarbi problema  valstybės bei kiekvieno jos piliečio gyvenime yra nedarbas - ekonominis rodiklis, rodantis, kuri darbo išteklių dalis neužimta.

Nedarbas, kartu su  infliacija ir ekonomikos plėtros netolygumu laikomas viena aktualiausių makroekonomikos problemų makro-lygiu sukuriančiu eilę problemų.  Pirmiausiai dalis civilinių asmenų nedalyvauja kuriant šalies ekonominį pro­duktą, todėl nedarbas  mažina šalies  darbo jėgos ir kitų gamybos išteklių panaudojimo efektyvumą, mažina šalies BVP.  Todėl nedarbas  tiedsiogiai  susijęs su ekonomikos išsivystimo lygiu ir gamybos augimu ir  bet kurios šalies  užduotis  - didinti  gyventojų užimtumą, kurti naujas darbo vietas.

Šiame darbe nagrinėjama Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai. Lietuvoje nedarbo lygis išlieka pakankamai aukštas ir skirtinguose Lietuvos regionuose yra nevienodas.

Darbo objektas - Lietuvos nedarbo problema, charakteristikos ir sprendimo būdai.

Darbo tikslas išnagrinėti Lietuvos nedarbo problemas, charakteristikas ir sprendimo būdus.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibūdinti Lietuvos nedarbo problemą.
  2. Pateikti Lietuvos nedarbo charakteristikas.
  3. Aptarti Lietuvos nedarbo problemos sprendimo būdus.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. LIETUVOS NEDARBO MAKROEKONOMINĖ PROBLEMA4
  • 2. LIETUVOS NEDARBO CHARAKTERISTIKA6
  • 3. LIETUVOS NEDARBO SPRENDIMO BŪDAI10
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Nedarbo rodikliai ir jų dinamika Lietuvoje

Ekonomika Referatas odesa
„Bedarbio laisvė miegoti rytais kiek tik širdis geidžia yra nieko verta, nes jis jos nepasirinko laisva valia. Jausdamiesi nereikalingi, žmonės kartu jaučiasi ir...

Nedarbo priežastys Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2015 m. vodafone
Tarp daugelio ekonominių, socialinių problemų vieną iš reikšmingiausių vietų užima nedarbas. Labai gaila, jog šiuo metu vis daugėja nedirbančių žmonių, kurie fiziškai yra...

Darbo rinkos problemos Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2012 m. margaa
Referatas atskleidžia didžiausias darbo rinkos problemas Lietuvoje, nagrinėja jų pasekmes. Tai išsamus tyrimas, pateiktas su vaizdžiais grafikais, leidžiančiais dar geriau suprasti pateiktą informaciją....